U posjeti KULTU bili su volonteri/ke iz projekta Volontiraj – kreditiraj. Osam mladih volontera/ki dobili su svoja dnevna zaduženja na kojima su vrijedno radili cijelo radno vrijeme. Na kraju dana, iako su bili nepripremljeni za poslove koji su im bili zadani, rezultatima su pokazali svoju sposobnost obavljanja složenih zadataka. Volonteri/ke su kao nagradu za obavljeni rad od KULTA dobili po jedan primjerak Volonterskog dnevnika™. Nakon završenog radnog dana, u dnevnik su unijeli aktivnosti koje su obavili, te za njih dobili bodove.

.

Jučer je u posjeti SPAJALICI bila gđa Elma Curulija, predstavnica sarajevskog Ureda švicarskog Caritasa. Povod za posjetu bio je sastanak sa koordinatorom projekta "U ljudskim pravima Romi, u svakodnevnici Cigani!", koji se realizira u saradnji sa Njemačkim naprednim programom Europeans for Peace. Budući da švicarski Caritas također radi na unapređenju socijalne integracije Roma i njihovom obrazovanju, ovo je bila odlična prilika za razmjenu iskustava i dogovor o saradnji u budućnosti. Gđa Curulija je istakla želju za saradnjom i na drugim poljima sa Udruženjem KULT, te je predstavila rad, programe i rezulate švicarskog Caritasa. Tom prilikom, predstavnici KULTA su gđi Curuliji predstavili rad i rezultate Udruženja, te planove u budućnosti. .

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search