Namicanje sredstava

#PROGRAM

Ova cjelina predstavlja nastavak cjeline Upravljanje projektnim ciklusom, a zapravo potiče mlade da razmišljaju o mogućnostima za namicanje sredstava kako bi rješavali probleme i zadovoljavali potrebe svojih ciljnih grupa.

#CILJANA GRUPA

Ciljna grupa su mladi, između 15 i 30 godina, kojima su potrebna sredstva kako bi realizirali projekte i akcije kojima mijenjaju stanje u lokalnoj zajednici i društvu. Cjelina je posebno namijenjena mladima koji se u organizaciji bave namicanjem sredstava i održivosti organizacije.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Važnost cjeline ogleda se u upoznavanju mladih s pojmom namicanja sredstava, što ih motivira da tragaju za dodatnim sredstvima za projekte svojih organizacija. Mladi upoznaju kako voditi proces namicanja sredstava, održavati intervjue s potencijalnim donatorima, analizirati svoje moguće donatore i dr. Tokom radionice stječu iskustvo o različitim pristupima traženja sredstava, uče komunicirati s donatorima, te procijeniti vanjske i unutrašnje utjecaje na mišljenje donatora o podnosiocu projekta. Kroz brojne praktične vježbe i primjere, kao i teorijske podloge, mladi imaju priliku savladati osnove namicanja sredstava. Naročite vještine stječu tokom simulacije intervjua: donator-aplikant, kao i tokom analize simulacija.

#OBRAZOVNE TEME

Cjelokupan trening temeljen je na procesu namicanja sredstava, prolazeći kroz sljedeće teme:
1. načini namicanja sredstava,
2. vanjski i unutrašnji utjecaji na mišljenje donatora o aplikantu,
3. identifikacija poznatih i potencijalnih donatora,
4. načini obraćanja donatoru,
5. komunikacija s donatorom prije i nakon finansiranja projekta,
6. simulacija intervjua: donator-aplikant i analiza simulacija,
7. izrada plana djelovanja organizacije za namicanje sredstava.

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi cjeline su:
1. upoznati mlade s pojmom namicanje sredstava,
2. potaknuti ih da tragaju za dodatnim sredstvima za projekte,
3. upoznati mlade s vođenjem procesa namicanja sredstava,
4. uspješno održati intervju s potencijalnim donatorom i analizirati potencijalne donatore,
5. procijeniti vanjske i unutrašnje utjecaje na mišljenje donatora o aplikantu.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Mladi koji su uspješno savladaju radionicu Namicanje sredstava imaju znanje i iskustvo na koji način najbolje pristupiti različitim donatorima i dobiti sredstva za provođenje projekta u lokalnoj zajednici. Mladi dobivaju samopouzdanje i spremni su voditi razgovore kako bi namaknuli sredstva i na taj način dobivena finansijska sredstva iskoristili za svoje ideje.

#METODOLOGIJA

Metodologija koja se koristi sastoji se od grupnog rada u manjim ili većim grupama, plenarnih diskusija, audiovizuelnih prezentacija, simulacija stvarnih situacija, te različitih kreativnih radionica koje pospješuju aktivno stjecanje znanja. Posebno zanimljiva je simulacija intervjua između donatora i aplikanta.

#ZADAĆA

Učesnici/e trebaju napraviti plan posjete lokalnim preduzećima koji mogu na neki način pomoći sufinansiranju lokalnih aktivnosti. Također trebaju posjetiti jednog potencijalnog donatora preduzetnika.

#SPECIFIČNOSTI

Naglasak se može staviti ili na namicanje sredstava iz privrednog sektora, ili na vladin sektor ili na međunarodne fondove.

#TRAJANJE

2 dana, 9 sati, 6 jedinica (po 1,5 sat)

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OSTALE USLUGE