KULT/POK® i KULT/POP® Certifikati

Pravila i procedure organizacijskog certificiranja Instituta za razvoj mladih KULT

Upotreba akreditiva i formulacija certifikata

Nakon što budete obaviješteni o dodjeli certifikata, akreditivi se mogu koristiti sve dok certifikat vrijedi. Organizacije ne mogu koristiti akreditive koje izdaje Institut dok ne dobiju specifične pisane obavijesti da su uspješno ispunili sve zahtjeve certifikacije. Dobitnici certifikata moraju postupati u skladu sa zahtjevima recertifikacije da bi nastavili koristiti akreditive.

Svi certifikati koje Institut izdaje su jednakog izgleda i sadržaja. Certifikat navodi:

  1. naziv i logo organizacije dobitnice certifikata;
  2. broj i datum certifikata, tj. dan u mjesecu nakon što stručna komisija Instituta donese završnu odluku (npr. organizacije koje završe procjenu svojih kapaciteta i/ili performansi u periodu septembar/rujan-oktobar/listopad će dobiti certifikat s datumom 1. novembra/studenog, xxxx. g);
  3. datum isteka važenja certifikata;
  4. postignutu ocjenu navedenu u formi indeksa (za procjenu organizacijskih kapaciteta, indeks od 1 do 4; za procjenu organizacijskih performansi, indeks od 0,63 do 10);
  5. nivo postignutog razvoja kapaciteta, odnosno performansi dobitnice certifikata;
  6. potpis direktora Instituta i suhi pečat;
  7. APPLY broj aplikacije i broj certifikata koji dodjeljuje Institut.

Odricanje od prava i dijeljenje informacija

Organizacije koje prolaze ili su završile procjenu kapaciteta i/ili performansi mogu ovlastiti Institut i njegove uposlenike da suštinske informacije vezane za aplikaciju, certifikaciju i procjenu predmeta certifikacije komuniciraju donatorima, lokalnim, entitetskim i državnim vlastima, drugim aplikantima i dobitnicima certifikata, programima Instituta za razvoj kapaciteta i/ili performansi, te drugima u formi newsletter-a ili drugačije ali SAMO ako dobije pisanu i potpisanu dozvolu za to.

Rezultati procjene su povjerljivi i neće biti objavljeni nijednoj trećoj strani osim ako Institut dobije nalog da to učini u formi sudskog poziva ili naloga, ili kada kandidat ili certificirana organizacija zatraži napismeno da rezultati procjene budu poslani trećoj strani, naznačivši koje tačno rezultate procjene treba objaviti, te plati bilo koje troškove Instituta za objavljivanje navedenih rezultata.

Informacije vezane za disciplinske postupke protiv Instituta mogu biti objavljene na način naveden u Institutovim Pravilnicima i priručnicima.

Sažetak aktivnosti certifikacije

Institut će pripremiti i objaviti sažetak aktivnosti certifikacije barem jednom godišnje. Objavljene informacije će obuhvatiti broj organizacija koje su završile procjene kapaciteta i performansi, stope ostvarenih rezultata i druge zbirne podatke o certifikaciji po potrebi. Godišnji sažetak će biti javno dostupan.

Jednake mogućnosti

Dodjela Institutovih certifikata

Samo organizacije koje ispunjavaju sve uvjete podobnosti i procjene kapaciteta i/ili performansi će dobiti certifikat od Instituta. Izdani certifikat vrijedi 3 godine i recertifikacija se vrši svake 3 godine.

Zbog toga što certifikat o procijenjenim kapacitetima i performansama istječe na kraju 3 godine, organizacija će biti upozorena pisanim putem 3 mjeseca prije isteka valjanosti certifikata. Ako certificirana organizacija ne odgovori na upozorenje u tih 3 mjeseca i/ili pošalje pisanim putem da ne žele nastaviti certifikaciju, certifikat se prekida nakon isteka roka. Ako certificirana organizacija zahtjeva recertifikaciju, pisanim zahtjevom certificirana organizacija, provodi se recertifikacijska procjena kapaciteta, odnosno performansi organizacije.

Ograničenja

Institut dijeli informacije o procedurama i ciljevima certifikacija s trećim licima, a u svrhu razvoja obuka za organizacije koje planiraju (ponovo) raditi procjene svojih kapaciteta i performansi.