Planska igra o EU

#PROGRAM

Mladi u okviru planske igre simuliraju rad institucija Unije i rade na prijemu novih zemalja kandidata u EU. Tokom planske igre radi se s aktualiziranim materijalima koji su prilagođeni mladima. Ova radionica nastoji animirati mlade da se nakon povratka kući detaljnije informiraju o Evropskoj uniji.

#CILJANA GRUPA

Ciljna grupa su mladi, između 15 i 30 godina, koji često iz medija dobiju informacije o Evropskoj uniji i težnji svih zemalja nečlanica da postanu članicama, ali nisu dovoljno upoznati s konceptom, nastankom, pravilima i procedurama koje važe za sve zemlje EU.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Evropa je (pra)stara, raznolika i složena, te je spoj stotina kultura, naroda i tradicija koje su se ugradile u jednu zajedničku. Stari kontinent, Stara dama – Evropa, danas sažeta u Evropsku uniju, želja je i cilj brojnih zemalja koje još uvijek nisu postale dijelom ove moderne političke, ekonomske, kulturne i privredne zajednice. Mladi u okviru planske igre simuliraju rad institucija Unije i rade na prijemu novih zemalja kandidata u EU. Pored učenja kroz igru uloga i klasičnu simulaciju (eksperimentalna metoda koja omogućava proučavanje stvarnog procesa), planska igra se pokazala kao odličan pristup mladima. Najvažnije od svega je da mladi stječu praktično znanje i iskustvo o načinu na koji funkcionira Evropska unija, te svim prednostima i manama s kojima se države članice i nečlanice susreću.

#OBRAZOVNE TEME

Tokom simulacije mladi stječu znanje prolazeći kroz faze:
1. historijski uvod nastanka Evropske unije,
2. simulacija rada Evropske unije (institucija Parlamenta, Vijeća i Komisije EU, te predstavnika medija i zemalja nečlanica koje se bore za status kandidata).

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi cjeline su:
1. upoznati mlade s Evropskom unijom, načinom na koji funkcionira,
2. upoznati mlade s radom institucija Evropske unije,
3. animirati mlade da nastave istraživati o Uniji,
4. upoznati se s aktuelnim stanjem u vezi s proširenjem EU.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Mladi kroz simulaciju imaju priliku saznati mnogo više o Evropskoj uniji, što im je posebno zanimljivo budući da su oni glavni akteri tokom čitave simulacije. Na ovaj način na jednostavan i zanimljiv način shvaćaju EU, njen značaj i ulogu u globalnom društvu.

#METODOLOGIJA

Cijeli trening oblikovan je u plansku igru. Planska igra se po mogućnosti održava u nekoj od zvaničnih institucija vlasti kako bi simulacija bila autentična.

#ZADAĆA

Mladi se trebaju detaljnije pozabaviti aktuelnim procesom proširenja EU s novim zemljama, te saznati koje uvjete zemlje kandidati moraju još ispuniti da bi postale članice EU-a.

#SPECIFIČNOSTI

Mjesto održavanja trebalo bi biti u nekoj parlamentarnoj sali. Cilj planske igre je na procesu donošenja odluka u EU, a ne na tome da određene zemlje na kraju planske igre budu primljene u EU.

#TRAJANJE

2 dana, 12 sati, cjelinu nije moguće razbijati na manje dijelove

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OSTALE USLUGE