Politika prema mladima

#PROGRAM

Tokom treninga o temi Politika prema mladima odgovara se na pitanje kako se mladi mogu uključiti u procese donošenja odluka, posebno onih koje se tiču rješavanja problema mladih i zadovoljavanja njihovih potreba.

#CILJANA GRUPA

Ciljna grupa su mladi, između 15 i 30 godina, koji se po prvi put susreću s pojmom politika prema mladima, imaju priliku saznati i naučiti šta je politika prema mladima, koliko uspješno mladi mogu učestvovati u procesu njenog kreiranja, te na koji način je primjenjivati u svakodnevnom životu, posebno u odnosu s lokalnim vlastima.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Jedna od osnovnih ideja ovog treninga jeste da se učesnici/e upoznaju s načinom na koji se vlast, naročito lokalna, susreće s rješavanjem problema mladih. Samo ukoliko znaju koji su mehanizmi njihovog uključivanja u donošenje odluka, onda i mogu zagovarati poboljšanje svog položaja i statusa. Stoga je neophodno da se upoznaju s različitim pokazateljima koji politiku prema mladima u jednoj lokalnoj zajednici čine uspješnom. Tema potiče učesnike/ce da razmišljaju o svom vlastitom angažmanu u zajednici, da uključe svoje vršnjake/inje, te da se postave kao ravnopravni sudionici u procesu donošenja, prije svega, političkih odluka.

#OBRAZOVNE TEME

Obrazovne teme cjeline su:
1. različite definicije politike,
2. politika prema mladima,
3. elementi politike prema mladima,
4. mehanizmi politike prema mladima,
5. zakonski položaj mladih u BiH,
6. elementi i primjeri politike prema mladima u susjednim i nekim zemljama EU,
7. strategija prema mladima,
8. koraci izrade strategije prema mladima,
9. istraživanje problema i potreba mladih na lokalnom nivou,
10. primjeri razvoja općinske strategije i politike prema mladima,
11. izrada plana djelovanja po oblastima.

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi ove cjeline su:
1. upoznati mlade s osnovnom definicijom politike,
2. usaglasiti važnost primjene politike, a posebno strategije prema mladima na svim nivoima vlasti i u svim sektorima,
3. kreirati definiciju politike i strategije prema mladima na općinskom nivou,
4. jasno precizirati korake izrade strategije prema mladima i procedure u tom procesu,
5. definirati odgovorene osobe (institucije) za kreiranje strategije,
6. razmijeniti iskustva u izgrađivanju strategije,
7. odrediti osnovne smjernice, ciljeve i sadržaj strategija u ciljanim općinama,
8. kreirati dobru teorijsku osnovu koju će mladi moći pratiti i s razumijevanjem koristiti kada razmišljaju o politici prema mladima,
9. omogućiti mladima razmjenu mišljenja i znanja o pitanjima politike i strategije prema mladima,
10. pomoći mladima da sudjeluju u procesu od definiranja pojma do samog provođenja konačnog dokumenta.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Mladi koji su uspješno završili radionice o navedenoj temi znaju šta predstavlja politika prema mladima i na koji način mogu aktivno učestvovati u kreiranju, donošenju i provođenju lokalne strategije prema mladima. Na ovaj način u pravom smislu mladi postaju ravnopravni sudionici u procesu donošenja odluka. Obučeni su za rad u oblasti politike prema mladima i pomažu lokalnim vlastima u procesu provođenja lokalne strategije prema mladima.

#METODOLOGIJA

Metodologija koja se koristi sastoji se od grupnog rada u manjim ili većim grupama, plenarnih diskusija, audio-vizuelnih prezentacija, simulacija stvarnih situacija, te različitih kreativnih radionica koje pospješuju aktivno stjecanje znanja. Tokom jedne od radionica učesnici/e u vidu simulacije organiziraju sastanak nevladinih organizacija s područja Sretnograda s načelnikom/com. Za vrijeme sastanka trebaju iznijeti argumente zbog kojih smatraju da organizacija ispred kojih dolaze, treba učestvovati u radu lokalne komisije za mlade.

#ZADAĆA

Mladi trebaju istražiti strategije prema mladima svojih lokalnih zajednica i doći do podataka koliko aktivno mogu utjecati i raditi u njenoj izradi. Osim toga, mladi mogu raditi intervju sa službenikom za mlade iz svoje lokalne zajednice, i saznati više informacija o procesu donošenja strategije prema mladima.

#SPECIFIČNOSTI

Poseban naglasak stavlja se na mlade kao aktere u procesu donošenja odluka. Važno je uključiti u obuku mlade iz ruralnih dijelova, kao i mlade s posebnim potrebama.

#TRAJANJE

2 dana, 9 sati, 6 jedinica (po 1,5 sat)

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OSTALE USLUGE