#PROGRAMSKI RAZVOJ

Programski razvoj je proces kreiranja, implementacije i poboljšanja programa i usluga koje organizacija nudi. Institut za razvoj mladih KULT kontinuirano radi na programskom razvoju kroz programska partnerstva i pružanje raznih usluga. Primjeri ovih usluga su Brainobrain akademija, koja je namijenjena razvoju kognitivnih sposobnosti djece i tinejdžera, te kursevi stranih jezika koji se nude kako bi se mladima pružile dodatne mogućnosti za usavršavanje i poboljšanje znanja jezika. Kroz ove usluge, Institut nastoji podržati razvoj mladih i unaprijediti njihove vještine koje su važne za budućnost.

Programski razvojProgramsko partnerstvo

Mentorstvom za radnu integraciju do razvoja punog potencijala pojedinca za održivo tržište rada

Institut za razvoj mladih KULT danas je održao događaj pod nazivom “Mentorstvo za radnu integraciju: Razvoj punog potencijala pojedinca za održivo tržište rada”....

Jačanje organizacijskih kapacitetaMentorstvoPružanje usluga

Job shadowing – Zanimljivo, korisno i inspirativno!

Naši današnji gosti bili su predstavnici Centra  za mlade INPUT. Dan su proveli u prostorijama Instituta, iskoristivši svaku priliku da pitaju ono što...

Programski razvojProgramsko partnerstvo

Jasmin Bešić i Jan de Jong: O dosadašnjim iskustvima, digitalnom nomadstvu i motivaciji

Generalni direktor Instituta za razvoj mladih KULT Jasmin Bešić sastao se sa Jan de Jongom iz Udružnja digitalnih nomada u Hrvatskoj. Svrha sastanka...

Jačanje organizacijskih kapacitetaPartnerstvo s vlastimaProgramsko partnerstvo

Korak naprijed ka partnerstvu za progres: Civilno društvo i lokalna samouprava

„Angažman građanki i građana u procesu donošenja odluka u političkom i javnom životu predstavlja temelj za unapređenje i ostvarenje ljudskih prava. Odgovornost svih...

Podrška kroz grantoveProgramsko partnerstvo

Kako približiti BiH Evropskoj uniji? Mladi znaju!

Događaj Inicijative mladih za EU integracije održan u okviru projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih” istakao je angažman mladih i njihove zagovaračke inicijative iz...

Programsko partnerstvoRad s mladima

Ljetni kamp aktivizma u zajednici kao motivacija za nove prilike

„Mislila sam da je beznadežno sve do jula mjeseca ove godine kada sam vidjela oglas za učešće na Ljetnom kampu aktivizma. Smatrala sam...