#POLITIKA PREMA MLADIMA

Politike prema mladima su mjere, strategije i aktivnosti usmjerene na poboljšanje života mladih i stvaranje boljih uvjeta za njihov razvoj. Ove politike obuhvataju niz tema kao što su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, socijalna inkluzija, participacija mladih i druge. Institut za razvoj mladih KULT svojim aktivnostima kontinuirano doprinosi kreiranju i olakšanju implementacije zakona o mladima, strategija prema mladima i pruža podršku institucijama vlasti općenito.

Partnerstvo s vlastimaStrategije prema mladima

Nastavljen proces izrade Strategije prema mladima Grada Srebrenik

Drugim sastankom koordinacionog tijela i radnih grupa održanom u prostoru Doma kulture u Srebreniku nastavljen je proces izrade Strategije prema mladima Grada Srebrenik...

Podrška institucijama vlastiStrategije prema mladima

Saradnjom do boljih prilika za mlade u Kantonu Sarajevo

Institut za razvoj mladih KULT i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo održali su sastanak na kojem se razgovaralo o...

Partnerstvo s vlastimaPodrška institucijama vlasti

Integritet – nepremostiva granica za korupciju

Integritet, kao kvaliteta i osnova za suprostavljanje korupciji, kako kod pojedinca tako i kod društvene zajednice, može se posmatrati kao skup vrijednosti i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Opština Modriča će dobiti novu omladinsku politiku

Izrada omladinske politike je izazov i prilika da se upoznaju stavovi, mišljenja i potrebe mladih a sa druge strane da se sve ovo...

Politika prema mladima

O čemu smo razgovarali sa članovima Komisije za mlade Skupštine KS i službenicima za mlade iz Kantona Sarajevo?

Danas je u prostorijama Instituta za razvoj mladih KULT održan radni sastanak sa članovima Komisije za mlade Skupštine Kantona Sarajevo i službenicima za...

ŠTA JE KORUPCIJA I ZAŠTO ME SE TIČE
Politika prema mladima

Šta je korupcija i zašto me se tiče?

Najnoviji izvještaj Freedom House, koji mjeri demokratski kapacitet i stanje demokratije u zemljama Centralne Evrope i Centralne Azije, ukazuje da je Bosna i...

#POVEZANE TEME

#PODIJELI