#POLITIKA PREMA MLADIMA

Politike prema mladima su mjere, strategije i aktivnosti usmjerene na poboljšanje života mladih i stvaranje boljih uvjeta za njihov razvoj. Ove politike obuhvataju niz tema kao što su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, socijalna inkluzija, participacija mladih i druge. Institut za razvoj mladih KULT svojim aktivnostima kontinuirano doprinosi kreiranju i olakšanju implementacije zakona o mladima, strategija prema mladima i pruža podršku institucijama vlasti općenito.

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Strateški pristup u radu s mladima u FBiH – za intenzivnije uključivanje mladih u procese odlučivanja

Intenzivnim angažmanom Interresorne radne grupe za izradu strategije za mlade Federacije BiH do 2027. godine, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, od...

Partnerstvo s vlastimaPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Prepoznate ključne slabosti i problemi mladih koje će biti cilj programa i mjera u strategiji prema mladima Federacije BiH

Nastavljene su aktivnosti na osiguravanju programskog pristupa djelovanja prema mladima u Federaciji Bosne i Hercegovine i unapređivanju njihovog položaja kroz identificiranje ključnih problema...

Podrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Treba li strategija prema mladima u Posavskom kantonu? – institucionalna briga o mladima može osigurati bolji položaj ove populacije

O prilikama za mlade u Posavskom kantonu predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT razgovarali su sa pomoćnicom ministrice za prosvjetu, znanost, kulturu i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Na pragu prilika po mjeri mladih u Modriči

Fokusiranjem na potrebe i prioritete koje su kroz provedeno istraživanje iskazali mladi u Modriči te kapacitete kojima raspolaže opština Modriča oblikovan je nacrt...

Partnerstvo s vlastimaPodrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Inovativan i zanimljiv Dijalog obilježio današnji dan u Bihaću

U sali Muzeja prvog zasjedanja AVNOJ-a održan je inspirativan i motivirajući događaj pod nazivom „Dijalog mladih i vlasti grada Bihaća: U susret Strategiji...

#POVEZANE TEME

#PODIJELI