Upravljanje projektnim ciklusom

#PROGRAM

Tokom treninga o temi Upravljanje projektnim ciklusom mladi stječu znanje i iskustvo u definiranju, izradi, provođenju i evaluaciji projekata.

#CILJANA GRUPA

Ciljna grupa su mladi, između 15 i 30 godina, koji imaju priliku saznati i naučiti šta je uspješan projekt, kako ga napisati, te na koji način ga provesti.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Cjelina vodi učesnike/ce kroz projektni ciklus, a završava praktičnim savjetima o donatorskim zahtjevima i pojedinostima na koje treba obratiti pažnju. Ona pomaže učesnicima/ama da spoznaju značaj projektnog planiranja i njegov ciklus, te da shvate značaj grupnog rada na smišljanju projektne ideje. Kroz brojne praktične vježbe i bliske primjere, kao i teorijske podloge učesnici/e će postaviti temelje za nastavak (samo)obuke, ali i samostalan rad u okviru teme. Ova tema potiče učesnike/ce da razmišljaju o projektu kao mogućnosti za ispunjenje svojih ciljeva i misije organizacije, što je od velikog značaja za aktivno i ravnopravno učestvovanje u procesima donošenja odluka.

#OBRAZOVNE TEME

Naglasak cjelokupnog treninga temeljen je na procesu (idejne) izrade projekta, prolazeći kroz sve njegove faze:
1. istraživanje problema i potreba ciljne grupe,
2. planiranje projekta,
3. definiranje problema i potreba koji će biti obrađeni konkretnim projektom,
4. definiranje željenih rezultata i pokazatelja uspjeha,
5. definiranje aktivnosti na osnovi projektnih ciljeva i rezultata,
6. prepoznavanje pretpostavki i rizika, kao i plana zaobilaženja rizika.
Sve faze izrade projektnog prijedloga usko su vezane za logički okvir, koji koriste mnogi donatori, a koji je učesnicima/ama preporučen za korištenje, bez obzira što ga neki donatori i ne zahtijevaju.

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi ove cjeline su:
1. upoznati mlade s definicijom projektnog prijedloga,
2. animirati mlade da u svojim organizacijama sastavljaju projekte u skladu s potrebama ciljne grupe,
3. osposobiti učesnike/ce da vode proces izrade jednostavnijih projektnih prijedloga,
4. mladi će razmijeniti svoja znanja i iskustva u vezi s značajnim pojmovima kao što su projekt, menadžer/ica i upravljanje projektnim ciklusom,
5. savladati i usvojiti zajedno napravljene definicije spomenutih pojmova.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Mladi koji su uspješno savladali radionice o temi Upravljanje projektnim ciklusom znaju šta znači biti dobar menadžer/ica projekta i kako svoje aktivnosti predočiti i organizirati kao projekt. Tokom radionice spoznaju različite pristupe pisanja projekata, te metodologiju koja služi kao priprema za popunjavanje bilo kojeg aplikacijskog obrasca. Također svoje znanje prenose na druge mlade.

#METODOLOGIJA

Metodologija koja se koristi sastoji se od grupnog rada u manjim ili većim grupama, plenarnih diskusija, audio-vizuelnih prezentacija, simulacija stvarnih situacija, te različitih kreativnih radionica koje pospješuju aktivno stjecanje znanja. Metodologija je također usklađena s principima koje je postavio Institut za projektno upravljanje (PMI, www.pmi.org).

#ZADAĆA

Mladi trebaju pripremiti i napisati projekt koji će provesti u sklopu lokalne građanske inicijative, te na taj način riješiti određeni problem mladih u lokalnoj zajednici. Zadaća zahtijeva primjenu stečenih znanja i vještina tokom različitim treninga (timski rad, odnosi s javnošću i dr.).

#SPECIFIČNOSTI

Važan je pristup koji će učesnicima/ama dati jasne smjernice za samostalno pisanje manjeg projekta (lokalne građanske inicijative) i za njegovo provođenje. Preporučuje se da se učesnicima/ama osigura mali grant za provođenje lokalne građanske inicijative.

#TRAJANJE

3 dana, 15 sati, 10 jedinica (po 1,5 sat)

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OSTALE USLUGE