Odnosi s javnošću

#PROGRAM

Tokom treninga o temi Odnosi s javnošću mladi se upoznaju s pojmom, definicijom, ulogom i značajem teme, pruža im potrebno znanje, alate, konkretne primjere, savjete i preporuke u kojem pravcu i na koji način mogu ostvariti željenu saradnju s javnošću, a prije svega s medijima.

#CILJANA GRUPA

Ciljna grupa su mladi, između 15 i 30 godina, koji se često nalaze u prilikama koje zahtijevaju odnos s javnošću, međutim zbog nedovoljnog znanja i iskustva često na neodgovarajući način predstavljaju svoj rad.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Svima je dobro poznato da su mediji sila, koja „stvara“ našu sliku u javnosti, doprinose našem imidžu i promoviraju naš rad. Ali, isto tako mediji mogu biti i sila koja naš rad može umanjiti, dati mu negativno ili potpuno suprotno značenje od onoga koje je ispravno i time nanijeti nemjerljivu štetu našem radu, trudu i zalaganju. Mladi uče pripremiti jezgrovit, kvalitetan dopis koji će iskoristiti svi mediji, osloboditi se treme i nesigurnosti tokom javnoga nastupa, na koji će način biti zastupljeni u medijima i predstavljeni u najboljem svjetlu, šta staviti u prvi plan tokom javnog nastupa, kako biti zanimljiv medijima i publici.

#OBRAZOVNE TEME

Tokom radionica mladima je omogućeno stjecanje znanja i vještina, prolazeći kroz faze:
1. uvod u odnose s javnošću,
2. razlike između odnosa s javnošću i lobiranja, marketinga, reklamiranja,
3. publika i poruke,
4. odnosi s medijima.

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi cjeline su:
1. osigurati informacije i iskustvo o važnosti odnosa s javnošću za prepoznatljivost rada s mladima u zajednici,
2. predočiti osnovne elemente lobiranja, marketinga i reklamiranja, kako bi mladi uvidjeli razlike između navedenih pojmova,
3. omogućiti mladima da iskuse procese kreiranja poruka za jednu od ciljnih publika u zajednici,
4. prezentirati osnove odnosa s medijima, metode, njihove karakteristike,
5. osigurati savjete i preporuke za ponašanje s medijima.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Mladi koji su uspješno savladali radionice o temi Odnosi s javnošću imaju znanje o kreiranju poruka, a davanjem potrebnih podataka omogućuju adekvatnu zastupljenost mladih u kampanjama, reklamama i informiranju zajednice kroz aktivnosti odnosa s javnošću. Također će biti spremni plasirati svoje poruke kroz medije koristeći znanje davanja izjava, intervjua i izlaganja na konferencijama za medije.

#METODOLOGIJA

Metodologija koja se koristi sastoji se od grupnog rada u manjim ili većim grupama, plenarnih diskusija, audiovizuelnih prezentacija, simulacija stvarnih situacija, te različitih kreativnih radionica koje pospješuju aktivno stjecanje znanja. Učesnici/e imaju priliku tokom jedne od radionica organizirati konferenciju za medije na kojoj trebaju javnosti prezentirati rezultate rada organizacije iz koje dolaze.

#ZADAĆA

Mladi imaju zadatak napisati saopćenje za javnost s održanog događaja u svojoj lokalnoj zajednici.

#SPECIFIČNOSTI

#TRAJANJE

2 dana, 9 sati, 6 jedinica (po 1,5 sat)

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OSTALE USLUGE