#JAČANJE ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA

Jačanje organizacijskih kapaciteta odnosi se na proces povećanja sposobnosti organizacije da postigne svoje ciljeve na efikasan način. Institut za razvoj mladih KULT razvio je specifičnu metodologiju i alate koje koristi za procjenu organizacijskih kapaciteta KULT/POK® i performansi KULT/POP®. Oba alata služe za utvrđivanje trenutnog nivoa razvoja kroz identifikaciju slabih i jakih strana organizacije, te nude preporuke i smjernice za jačanje organizacijskih kapaciteta i performansi. Institut pruža savjetodavnu podršku organizacijama koristeći se pažljivo razvijenom metodologijom koja se kontinuirano usavršava i adaptira trendovima i zakonskoj regulativi. Podrška podrazumijeva aktivno učešće organizacije i dugoročno usmjeravanje od strane Instituta u izradi strateških i razvojnih dokumenata, politika, procedura i njihove primjene u praksi. KULT/POK® i KULT/POP® su certificirani programi, propraćeni trogodišnjim indeksom razvoja kapaciteta i performansi. Razvojni metodološki pristup u radu sa organizacijama, osim procjene kapaciteta i performansi, uključuje različite vrste obuka, individualno i grupo mentorstvo, savjetovanje u različitim oblastima, umrežavanje i povezivanje, te druge različite elemente podrške.

Sve inicijative, projekti i programi koje Institut provodi u suradnji s nevladinim organizacijama imaju za cilj jačanje njihovih organizacijskih kapaciteta i unaprjeđenje njihovih performansi u radu s korisnicima i ciljnim grupama. Institut trenutno radi na jačanju organizacijskih kapaciteta kroz nekoliko programa:

  • Program Snaga lokalnog (Localworks Capacity Development Activity), podržan od strane Misije USAID-a u BiH.
  • Program CHANGE podržan od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Ambasade Švedske u BiH.
  • Program PRAGG – Proaktivni građani i građanke podržan od strane Vlade Švicarske.

#PROCJENA ORGANIZACIJA

KULT/POK®

KULT/POK® je online alat za samoprocjenu i procjenu organizacijskih kapaciteta, koji kroz različite kategorije i indikatore služi za procjenu organizacijskih kapaciteta.

KULT/ POK® čine tri faze:
(I) faza – podrazumijeva samoprocjenu i kroz nju organizacije prolaze samostalno,
(II) faza – podrazumijeva verifikaciju, gdje organizacije prilažu dokumentaciju kojom dokazuju i obrazlažu svoje ocjene iz prve faze i
(III) faza – podrazumijeva procjenu, gdje Institutova komisija pregleda, analizira i verificira dostavljenu dokumentaciju, što služi kao osnova za pripremu specifičnih preporuka i planova/strategija za jačanje kapaciteta, kreiranih za tu organizaciju.

Po završetku samoprocjene i procjene, određuje se stepen organizacijskog razvoja, te se dodjeljuje indeks u rasponu od 1.00 do 4.00.

KULT/POP®

KULT/POP® je online alat za samoprocjenu i procjenu organizacijskih performansi, koji kroz različite komponente pomaže u procjeni organizacijskih performansi.

KULT/ POP® čine tri faze:
(I) faza – podrazumijeva samoprocjenu i kroz nju organizacije prolaze samostalno,
(II) faza – podrazumijeva verifikaciju, gdje organizacije prilažu dokumentaciju kojom dokazuju i obrazlažu svoje ocjene iz prve faze i
(III) faza – podrazumijeva procjenu, gdje Institutova komisija pregleda, analizira i verificira dostavljenu dokumentaciju, što služi kao osnova za pripremu specifičnih preporuka i planova/strategija za jačanje performansi, kreiranih za tu organizaciju.

Po završetku samoprocjene i procjene, određuje se nivo organizacijskih performansi, te se dodjeljuje indeks u rasponu od 1.00 do 10.00.

#OBUKA

Kroz pažljivo osmišljenu mentorsku podršku koju nevladinim organizacijama pruža Institut za razvoj mladih KULT, za predstavnike organizacija organiziraju se i tematski različiti treninzi. Cilj svih treninga i edukacija jeste stvaranje uvjeta za organizacijsku održivost i jačanje kapaciteta i performansi koji će dovesti do toga da uz ostale sistemske i pažljivo planirane procese organizacije počnu promišljati i na kraju dosegnu optimalni nivo održivosti. Kao važan benefit treninga ističe se mogućnost ostvarivanja poslovnih kontakta, te umrežavanje sa drugim organizacijama koje dijele iste ili slične vrijednosti i ciljeve.

Teme i oblasti treninga definirane su programski i na osnovu potreba organizacija.

#MENTORSTVO

Institut je razvio standardizirani model mentorstva za nevladine organizacije i njihove predstavnike, a koji se naslanja na ostale Institutove modele rada u cilju jačanja kapaciteta i performansi organizacija u Bosni i Hercegovini i regiji. Mentorstvo je dugoročni proces u kojem se formiraju parovi (više iskusni mentor sa manje iskusnim mentijem), koji kroz period od minimalno šest mjeseci rade na provedbi individualnog razvojnog plana. Plana podrazumijeva definiranje ciljeva mentorstva, aktivnosti, očekivane rezultate, te potrebne resurse i vremenski okvir u kojem se trebaju dosegnuti postavljeni ciljevi. U okviru mentorske podrške predviđena je standardizirana podrška, sa jasnim smjernicama, karakteristikama i metodama mentorskog rada, vremenskom okviru, te procjeni uspješnosti mentorske intervencije.

#JOB SHADOWING

Koncept se koristi kao oblik stručnog usavršavanja, te služi za proučavanje svakodnevnih aktivnosti, posla, radnog okruženja, primjene različitih metoda i modela rada u praksi. Cilj programa jeste transfer znanja, iskustva i dijeljenje praktičnih savjeta u različitim oblastima djelovanja nevladinih organizacija, a koje su od značaja za razvoj i unaprjeđenje organizacijskih kapaciteta.
Job Shadowing je personalizirani model namijenjen uposlenicima/ključnom osoblju drugih organizacija i prilagođen stepenu razvijenosti organizacije. U skladu sa potrebama organizacije priprema se plan posjete i uključenost različitih Institutovih odjela.

Jačanje organizacijskih kapacitetaMentorstvo

Zašto su posjete Institutu izvor motivacije predstavnicima partnerskih organizacija?

Naše današnje gošće bile su predstavnice UŽ SEKA Goražde. Boraveći s našim uposlenicima i razmjenjujući znanja u prostorijama Instituta, naši gosti su iskoristili...

Jačanje organizacijskih kapacitetaMentorstvo

Job shadowing: Znanje dijelimo i u 2024. godini!

I u 2024. godini nastavljamo s posjetama! Prva organizacija koja nas je posjetila u ovoj godini je Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju...

Jačanje organizacijskih kapacitetaMentorstvo

Donosimo savjete za efektivan i efikasan rad s volonterima

Institut za razvoj mladih KULT održao je i sedmi NVO MeetUp o temi Rad sa volonterima – inspiracija i motivacija za organizacije. Preporuke...

Jačanje organizacijskih kapacitetaMentorstvo

Jačajte performanse i poboljšajte učinak vaših organizacija!

Institut za razvoj mladih KULT poziva organizacije civilnog društva da se prijave na događaje gdje će biti prezentirani uspješni alati za procjenu i...

Jačanje organizacijskih kapacitetaMentorstvo

Job shadowing – Motivacija je važan korak ka uspjehu

Naši današnji gosti bili su predstavnici Omladinskog centra Bugojno. Na početku 2023. godine Institut je imao nekoliko novogodišnjih odluka i nije dopustio da...

Jačanje organizacijskih kapacitetaMentorstvo

Mentorstvo kao nova prilika za nevladin sektor

Uvođenjem mentorskog programa Institut za razvoj mladih KULT je zaokružio podršku koju pruža organizacijama civilnog društva kroz osnaživanje organizacijskih kapaciteta i performansi kao...

#KONTAKTI

#POVEZANE TEME

#PODIJELI