#JAČANJE ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA

Jačanje organizacijskih kapaciteta odnosi se na proces povećanja sposobnosti organizacije da postigne svoje ciljeve na efikasan način. Institut za razvoj mladih KULT razvio je specifičnu metodologiju i alate koje koristi za procjenu organizacijskih kapaciteta KULT/POK® i performansi KULT/POP®. Oba alata služe za utvrđivanje trenutnog nivoa razvoja kroz identifikaciju slabih i jakih strana organizacije, te nude preporuke i smjernice za jačanje organizacijskih kapaciteta i performansi. Institut pruža savjetodavnu podršku organizacijama koristeći se pažljivo razvijenom metodologijom koja se kontinuirano usavršava i adaptira trendovima i zakonskoj regulativi. Podrška podrazumijeva aktivno učešće organizacije i dugoročno usmjeravanje od strane Instituta u izradi strateških i razvojnih dokumenata, politika, procedura i njihove primjene u praksi. KULT/POK® i KULT/POP® su certificirani programi, propraćeni trogodišnjim indeksom razvoja kapaciteta i performansi. Razvojni metodološki pristup u radu sa organizacijama, osim procjene kapaciteta i performansi, uključuje različite vrste obuka, individualno i grupo mentorstvo, savjetovanje u različitim oblastima, umrežavanje i povezivanje, te druge različite elemente podrške.

Sve inicijative, projekti i programi koje Institut provodi u suradnji s nevladinim organizacijama imaju za cilj jačanje njihovih organizacijskih kapaciteta i unaprjeđenje njihovih performansi u radu s korisnicima i ciljnim grupama. Institut trenutno radi na jačanju organizacijskih kapaciteta kroz nekoliko programa:

  • Program Snaga lokalnog (Localworks Capacity Development Activity), podržan od strane Misije USAID-a u BiH.
  • Program CHANGE podržan od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Ambasade Švedske u BiH.
  • Program PRAGG – Proaktivni građani i građanke podržan od strane Vlade Švicarske.

#PROCJENA ORGANIZACIJA

KULT/POK®

KULT/POK® je online alat za samoprocjenu i procjenu organizacijskih kapaciteta, koji kroz različite kategorije i indikatore služi za procjenu organizacijskih kapaciteta.

KULT/ POK® čine tri faze:
(I) faza – podrazumijeva samoprocjenu i kroz nju organizacije prolaze samostalno,
(II) faza – podrazumijeva verifikaciju, gdje organizacije prilažu dokumentaciju kojom dokazuju i obrazlažu svoje ocjene iz prve faze i
(III) faza – podrazumijeva procjenu, gdje Institutova komisija pregleda, analizira i verificira dostavljenu dokumentaciju, što služi kao osnova za pripremu specifičnih preporuka i planova/strategija za jačanje kapaciteta, kreiranih za tu organizaciju.

Po završetku samoprocjene i procjene, određuje se stepen organizacijskog razvoja, te se dodjeljuje indeks u rasponu od 1.00 do 4.00.

KULT/POP®

KULT/POP® je online alat za samoprocjenu i procjenu organizacijskih performansi, koji kroz različite komponente pomaže u procjeni organizacijskih performansi.

KULT/ POP® čine tri faze:
(I) faza – podrazumijeva samoprocjenu i kroz nju organizacije prolaze samostalno,
(II) faza – podrazumijeva verifikaciju, gdje organizacije prilažu dokumentaciju kojom dokazuju i obrazlažu svoje ocjene iz prve faze i
(III) faza – podrazumijeva procjenu, gdje Institutova komisija pregleda, analizira i verificira dostavljenu dokumentaciju, što služi kao osnova za pripremu specifičnih preporuka i planova/strategija za jačanje performansi, kreiranih za tu organizaciju.

Po završetku samoprocjene i procjene, određuje se nivo organizacijskih performansi, te se dodjeljuje indeks u rasponu od 1.00 do 10.00.

#OBUKA

Kroz pažljivo osmišljenu mentorsku podršku koju nevladinim organizacijama pruža Institut za razvoj mladih KULT, za predstavnike organizacija organiziraju se i tematski različiti treninzi. Cilj svih treninga i edukacija jeste stvaranje uvjeta za organizacijsku održivost i jačanje kapaciteta i performansi koji će dovesti do toga da uz ostale sistemske i pažljivo planirane procese organizacije počnu promišljati i na kraju dosegnu optimalni nivo održivosti. Kao važan benefit treninga ističe se mogućnost ostvarivanja poslovnih kontakta, te umrežavanje sa drugim organizacijama koje dijele iste ili slične vrijednosti i ciljeve.

Teme i oblasti treninga definirane su programski i na osnovu potreba organizacija.

#MENTORSTVO

Institut je razvio standardizirani model mentorstva za nevladine organizacije i njihove predstavnike, a koji se naslanja na ostale Institutove modele rada u cilju jačanja kapaciteta i performansi organizacija u Bosni i Hercegovini i regiji. Mentorstvo je dugoročni proces u kojem se formiraju parovi (više iskusni mentor sa manje iskusnim mentijem), koji kroz period od minimalno šest mjeseci rade na provedbi individualnog razvojnog plana. Plana podrazumijeva definiranje ciljeva mentorstva, aktivnosti, očekivane rezultate, te potrebne resurse i vremenski okvir u kojem se trebaju dosegnuti postavljeni ciljevi. U okviru mentorske podrške predviđena je standardizirana podrška, sa jasnim smjernicama, karakteristikama i metodama mentorskog rada, vremenskom okviru, te procjeni uspješnosti mentorske intervencije.

#JOB SHADOWING

Koncept se koristi kao oblik stručnog usavršavanja, te služi za proučavanje svakodnevnih aktivnosti, posla, radnog okruženja, primjene različitih metoda i modela rada u praksi. Cilj programa jeste transfer znanja, iskustva i dijeljenje praktičnih savjeta u različitim oblastima djelovanja nevladinih organizacija, a koje su od značaja za razvoj i unaprjeđenje organizacijskih kapaciteta.
Job Shadowing je personalizirani model namijenjen uposlenicima/ključnom osoblju drugih organizacija i prilagođen stepenu razvijenosti organizacije. U skladu sa potrebama organizacije priprema se plan posjete i uključenost različitih Institutovih odjela.

Jačanje organizacijskih kapacitetaMentorstvo

Job shadowing: Posjetama do novih korisnih savjeta, znanja i poznanstava

Institut za razvoj mladih KULT danas su posjetili predstavnici Omladinske novinske asocijacije u BiH. Kao i svi naši dosadašnji gosti, tako je i...

Jačanje organizacijskih kapacitetaMentorstvo

Svaka posjeta je jedna inspirativna priča više!

Istina je – da se u toku svake posjete rodi jedna nova, inspirativna priča. Da pažljivo posmatramo sve te ljude koji su dio...

Jačanje organizacijskih kapacitetaProcjena organizacija

Osnaživanje organizacija civilnog društva ključno je za napredak zajednice

Dvodnevna konferencija “Sadašnjost i budućnost: Lokalni napredak uz snažne organizacije civilnog društva”, koju je organizirao Institut za razvoj mladih KULT uz podršku američke...

Jačanje organizacijskih kapacitetaMentorstvo

Posjete koje šire vidike i uče kako iskoristiti pružene prilike

Institut za razvoj mladih KULT danas je ugostio predstavnika Centra za edukaciju i obrazovanje Tuzla. Današnji dan posvetili smo učenju, razmjeni informacija i...

Jačanje organizacijskih kapacitetaPartnerstvo s vlastimaProgramsko partnerstvo

Korak naprijed ka partnerstvu za progres: Civilno društvo i lokalna samouprava

„Angažman građanki i građana u procesu donošenja odluka u političkom i javnom životu predstavlja temelj za unapređenje i ostvarenje ljudskih prava. Odgovornost svih...

Jačanje organizacijskih kapacitetaMentorstvo

Job shadowing – Za rast i razvoj organizacija ključna je podrška!

Institut za razvoj mladih KULT danas su posjetili predstavnici Vijeća mladih Federacije BiH. Današnji dan naši gosti su posvetili razmijeni informacija i dosadašnjih...

#KONTAKTI

#POVEZANE TEME

#PODIJELI