#JAČANJE ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA

Jačanje organizacijskih kapaciteta odnosi se na proces povećanja sposobnosti organizacije da postigne svoje ciljeve na efikasan način. Institut za razvoj mladih KULT razvio je specifičnu metodologiju i alate koje koristi za procjenu organizacijskih kapaciteta KULT/POK® i performansi KULT/POP®. Oba alata služe za utvrđivanje trenutnog nivoa razvoja kroz identifikaciju slabih i jakih strana organizacije, te nude preporuke i smjernice za jačanje organizacijskih kapaciteta i performansi. Institut pruža savjetodavnu podršku organizacijama koristeći se pažljivo razvijenom metodologijom koja se kontinuirano usavršava i adaptira trendovima i zakonskoj regulativi. Podrška podrazumijeva aktivno učešće organizacije i dugoročno usmjeravanje od strane Instituta u izradi strateških i razvojnih dokumenata, politika, procedura i njihove primjene u praksi. KULT/POK® i KULT/POP® su certificirani programi, propraćeni trogodišnjim indeksom razvoja kapaciteta i performansi. Razvojni metodološki pristup u radu sa organizacijama, osim procjene kapaciteta i performansi, uključuje različite vrste obuka, individualno i grupo mentorstvo, savjetovanje u različitim oblastima, umrežavanje i povezivanje, te druge različite elemente podrške.

Sve inicijative, projekti i programi koje Institut provodi u suradnji s nevladinim organizacijama imaju za cilj jačanje njihovih organizacijskih kapaciteta i unaprjeđenje njihovih performansi u radu s korisnicima i ciljnim grupama.

#PROCJENA ORGANIZACIJA

KULT/POK®

KULT/POK® je online alat za samoprocjenu i procjenu organizacijskih kapaciteta, koji kroz različite kategorije i indikatore služi za procjenu organizacijskih kapaciteta.

KULT/ POK® čine tri faze:
(I) faza – podrazumijeva samoprocjenu i kroz nju organizacije prolaze samostalno,
(II) faza – podrazumijeva verifikaciju, gdje organizacije prilažu dokumentaciju kojom dokazuju i obrazlažu svoje ocjene iz prve faze i
(III) faza – podrazumijeva procjenu, gdje Institutova komisija pregleda, analizira i verificira dostavljenu dokumentaciju, što služi kao osnova za pripremu specifičnih preporuka i planova/strategija za jačanje kapaciteta, kreiranih za tu organizaciju.

Po završetku samoprocjene i procjene, određuje se stepen organizacijskog razvoja, te se dodjeljuje indeks u rasponu od 1.00 do 4.00.

KULT/POP®

KULT/POP® je online alat za samoprocjenu i procjenu organizacijskih performansi, koji kroz različite komponente pomaže u procjeni organizacijskih performansi.

KULT/ POP® čine tri faze:
(I) faza – podrazumijeva samoprocjenu i kroz nju organizacije prolaze samostalno,
(II) faza – podrazumijeva verifikaciju, gdje organizacije prilažu dokumentaciju kojom dokazuju i obrazlažu svoje ocjene iz prve faze i
(III) faza – podrazumijeva procjenu, gdje Institutova komisija pregleda, analizira i verificira dostavljenu dokumentaciju, što služi kao osnova za pripremu specifičnih preporuka i planova/strategija za jačanje performansi, kreiranih za tu organizaciju.

Po završetku samoprocjene i procjene, određuje se nivo organizacijskih performansi, te se dodjeljuje indeks u rasponu od 1.00 do 10.00.

#OBUKA

Kroz pažljivo osmišljenu mentorsku podršku koju nevladinim organizacijama pruža Institut za razvoj mladih KULT, za predstavnike organizacija organiziraju se i tematski različiti treninzi. Cilj svih treninga i edukacija jeste stvaranje uvjeta za organizacijsku održivost i jačanje kapaciteta i performansi koji će dovesti do toga da uz ostale sistemske i pažljivo planirane procese organizacije počnu promišljati i na kraju dosegnu optimalni nivo održivosti. Kao važan benefit treninga ističe se mogućnost ostvarivanja poslovnih kontakta, te umrežavanje sa drugim organizacijama koje dijele iste ili slične vrijednosti i ciljeve.

Teme i oblasti treninga definirane su programski i na osnovu potreba organizacija.

#MENTORSTVO

Institut je razvio standardizirani model mentorstva za nevladine organizacije i njihove predstavnike, a koji se naslanja na ostale Institutove modele rada u cilju jačanja kapaciteta i performansi organizacija u Bosni i Hercegovini i regiji. Mentorstvo je dugoročni proces u kojem se formiraju parovi (više iskusni mentor sa manje iskusnim mentijem), koji kroz period od minimalno šest mjeseci rade na provedbi individualnog razvojnog plana. Plana podrazumijeva definiranje ciljeva mentorstva, aktivnosti, očekivane rezultate, te potrebne resurse i vremenski okvir u kojem se trebaju dosegnuti postavljeni ciljevi. U okviru mentorske podrške predviđena je standardizirana podrška, sa jasnim smjernicama, karakteristikama i metodama mentorskog rada, vremenskom okviru, te procjeni uspješnosti mentorske intervencije.

#JOB SHADOWING

Koncept se koristi kao oblik stručnog usavršavanja, te služi za proučavanje svakodnevnih aktivnosti, posla, radnog okruženja, primjene različitih metoda i modela rada u praksi. Cilj programa jeste transfer znanja, iskustva i dijeljenje praktičnih savjeta u različitim oblastima djelovanja nevladinih organizacija, a koje su od značaja za razvoj i unaprjeđenje organizacijskih kapaciteta.
Job Shadowing je personalizirani model namijenjen uposlenicima/ključnom osoblju drugih organizacija i prilagođen stepenu razvijenosti organizacije. U skladu sa potrebama organizacije priprema se plan posjete i uključenost različitih Institutovih odjela.

Obuke

Trening Informiranje javnosti i odnosi s medijima

Trening Informiranje javnosti i odnosi s medijima je vrlo značajan jer danas živimo u tzv. medijatiziranom društvu, u kojem više od jedne trećine globalne populacije...

Jačanje organizacijskih kapacitetaObuke

Trening EU fondovi i upravljanje projektnim ciklusom

Trening EU fondovi i upravljanje projektnim ciklusom ima za cilj unaprijediti znanje učesnika u području pripreme i pisanja projektnih prijedloga na javne pozive koji se...

Jačanje organizacijskih kapacitetaObuke

Donosimo nekoliko savjeta za kvalitetno praćenje postignuća projekata

Institut za razvoj mladih KULT održao je i četvrti NVO MeetUp o temi Važnost kvalitetnog praćenja postignuća projekata. Preporuke koje slijede u nastavku...

Jačanje organizacijskih kapacitetaProcjena organizacija

Udruženje „Dignitet“ iz Mostara – šarena krila mladog leptira

Udruženje “Dignitet” iz Mostara nastalo je prije tri godine, iz želje i potrebe ljudi koji se dugi niz godina bave aktivizmom. “Pa hajde...

Jačanje organizacijskih kapacitetaProcjena organizacija

Centar „Koraci nade“ Tuzla – priča o ljubavi i uspjehu

„U Tuzli postoji jedna kuća u kojoj ljubav stanuje…“ početak je himne Centra za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ Tuzla. Pri ulasku...

Jačanje organizacijskih kapacitetaProcjena organizacija

Motiviranje drugih i dobra saradnja sa partnerskim organizacijama dodatni su razlog za uspješne priče!

Institut za razvoj mladih KULT danas su posjetile predstavnice EKO EHO – Centra za edukaciju i promociju zdravog života. Želeći da se upoznaju...

#KONTAKTI

#POVEZANE TEME

#PODIJELI