#PODRŠKA DOBROM UPRAVLJANJU

Podrška dobrom upravljanju obuhvata niz aktivnosti usmjerenih ka osiguranju transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim i privatnim sektorom. Ovo uključuje implementaciju dobrih praksi upravljanja, kao što su jasno definisane procedure, odgovarajući zakonski okviri i procesi za izvještavanje. Institut za razvoj mladih KULT pruža podršku ovim ciljevima kroz partnerstva s vlastima i poslovnim sektorom.

Partnerstva s vlastima obuhvataju rad na lokalnom, entitetskom i nacionalnom nivou kako bi se podržalo bolje upravljanje i unaprijedila politika i praksa. Institut radi na razvoju dijaloga i suradnje s vlastima, kao i na jačanju njihovih kapaciteta u pogledu upravljanja i implementacije politika i programa usmjerenih k mladima.

Partnerstva s poslovnim sektorom uključuju razvoj suradnje s privatnim sektorom i promoviranje korporativne društvene odgovornosti. Institut radi na razvoju i promoviranju inovativnih praksi upravljanja, kao što su održivost i društvena odgovornost, te radi na jačanju kapaciteta poslovnog sektora za rad s mladima.

Partnerstvo s vlastimaPodrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Inovativan i zanimljiv Dijalog obilježio današnji dan u Bihaću

U sali Muzeja prvog zasjedanja AVNOJ-a održan je inspirativan i motivirajući događaj pod nazivom „Dijalog mladih i vlasti grada Bihaća: U susret Strategiji...

Partnerstvo s vlastimaPartnerstvo s vlastimaPartnerstvo s vlastima

Izazovi i prepreke u Bosni i Hercegovini na putu prema društvu bez korupcije

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se od 2003. godine kada je Opća skupština Ujedinjenih nacija posebnom rezolucijom usvojila Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv...

European Youth Capital 2026Partnerstvo s vlastima

Sarajevo hrabro korača naprijed – Zahvalnost i pogled u budućnost nakon finala Evropske prijestolnice mladih

Sarajevo Heartbeat koalicija, predvođena Gradom Sarajevo i sastavljena od Instituta za razvoj mladih KULT, Udruženja Zora, Vijeća mladih Federacije BiH te vijeća mladih...

European Youth Capital 2026Podrška dobrom upravljanjuRad s mladima

Da li će Sarajevo biti Evropska prijestolnica mladih 2026?

Zahvaljujući iskazanoj posvećenosti mladima, kontinuiranom ulaganju i integriranju mladih u svakodnevni gradski život, pet gradova ušlo je u finale za prestižnu titulu Evropske...

Partnerstvo s vlastimaStrategije prema mladima

Nastavljen proces izrade Strategije prema mladima Grada Srebrenik

Drugim sastankom koordinacionog tijela i radnih grupa održanom u prostoru Doma kulture u Srebreniku nastavljen je proces izrade Strategije prema mladima Grada Srebrenik...