Politika prema mladima

Podrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Treba li strategija prema mladima u Posavskom kantonu? – institucionalna briga o mladima može osigurati bolji položaj ove populacije

O prilikama za mlade u Posavskom kantonu predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT razgovarali su sa pomoćnicom ministrice za prosvjetu, znanost, kulturu i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Na pragu prilika po mjeri mladih u Modriči

Fokusiranjem na potrebe i prioritete koje su kroz provedeno istraživanje iskazali mladi u Modriči te kapacitete kojima raspolaže opština Modriča oblikovan je nacrt...

Partnerstvo s vlastimaPodrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Inovativan i zanimljiv Dijalog obilježio današnji dan u Bihaću

U sali Muzeja prvog zasjedanja AVNOJ-a održan je inspirativan i motivirajući događaj pod nazivom „Dijalog mladih i vlasti grada Bihaća: U susret Strategiji...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi su resurs u svim segmentima razvoja Federacije BiH

Kakav je položaj mladih danas i šta nam to znači za budućnost strateškog razvoja FBiH? Većina mladih nemaju finasijske prilike da se osamostale...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Strategija prema mladima FBiH: Prilika za bolju sistemsku brigu o mladima

Vlada Federacije BiH je u oktobru 2023. godine usvojila Odluku o pokretanju izrade strategije prema mladima Federacije BiH. Ovom Odlukom utvrđeno je da...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Usvajanjem strateškog dokumenta za mlade Grad Srebrenik je potvrdio svoju posvećenost mladima

Usvajanjem Nacrta Strategije prema mladima sa akcionim planom za period 2024-2028. godina, Gradsko vijeće Srebrenik je na današnjoj sjednici potvrdilo posvećenost pitanjima mladih...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Sastanak članova Koordinacionog tijela i radnih grupa korak bliže izradi omladinske politike Grada Banja Luka

Novim sastankom Koordinacionog tijela i radnih grupa nastavljene su aktivnosti u procesu izrade omladinske politike Grada Banja Luka. Na sastanku, koji je održan...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Prezentacijom rezultata istraživanja i sastankom radnih grupa Grada Bihaća nastavljena izrada strateškog dokumenta za mlade

Sastankom koordinacionog tijela i radnih grupa u Bihaću nastavljene su aktivnosti na izradi Strategije prema mladima Grada Bihaća. Tom prilikom su prezentirani podaci...