Politika prema mladima

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Razumjeti položaj i potrebe mladih je korak do boljih politika prema mladima!

Institut za razvoj mladih KULT sa partnerima, Federalnim ministarstvom kulture i sporta i Vijećem mladih Federacije BiH je na poziv SOS Dječija sela...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Šta donosi strategija prema mladima Federacije BiH? – Podrška mladima za njihovo organizovanje znači glas mladih u društvu

Strategija prema mladima Federacije BiH će mladima omogućiti nove mogućnosti putem podrške omladinskom organizovanju kako bi se njihov glas čuo, te kako bi...

Strategije prema mladima

Javni poziv: Učešće na dijalogu mladih i vlasti – u susret prvoj strategiji prema mladima FBiH!

Radna grupa za izradu strategije prema mladima FBiH uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta, a u saradnji sa Institutom za razvoj mladih...

Podrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Grad Cazin posvećen da strategijom prema mladima poboljša i unaprijedi prilike za mlade

Grad Cazin je posvećen poboljšanju položaja mladih, a svoju oprjedjeljenost za pitanja mladih iskazuje upravo kroz proces izrade strategije prema mladima. U proteklom...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Prijedlogom mjera i aktivnosti napravljen još jedan pomak prema prvoj strategiji za mlade Federacije BiH

Federacija Bosne i Hercegovine je na korak do prve strategije prema mladima, a proces izrade strateškog dokumenta ulazi u posljednju fazu u kojoj...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Strateški pristup u radu s mladima u FBiH – za intenzivnije uključivanje mladih u procese odlučivanja

Intenzivnim angažmanom Interresorne radne grupe za izradu strategije za mlade Federacije BiH do 2027. godine, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, od...

Partnerstvo s vlastimaPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Prepoznate ključne slabosti i problemi mladih koje će biti cilj programa i mjera u strategiji prema mladima Federacije BiH

Nastavljene su aktivnosti na osiguravanju programskog pristupa djelovanja prema mladima u Federaciji Bosne i Hercegovine i unapređivanju njihovog položaja kroz identificiranje ključnih problema...

Podrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Treba li strategija prema mladima u Posavskom kantonu? – institucionalna briga o mladima može osigurati bolji položaj ove populacije

O prilikama za mlade u Posavskom kantonu predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT razgovarali su sa pomoćnicom ministrice za prosvjetu, znanost, kulturu i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Na pragu prilika po mjeri mladih u Modriči

Fokusiranjem na potrebe i prioritete koje su kroz provedeno istraživanje iskazali mladi u Modriči te kapacitete kojima raspolaže opština Modriča oblikovan je nacrt...