Politika prema mladima

Partnerstvo s vlastimaPodrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Inovativan i zanimljiv Dijalog obilježio današnji dan u Bihaću

U sali Muzeja prvog zasjedanja AVNOJ-a održan je inspirativan i motivirajući događaj pod nazivom „Dijalog mladih i vlasti grada Bihaća: U susret Strategiji...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi su resurs u svim segmentima razvoja Federacije BiH

Kakav je položaj mladih danas i šta nam to znači za budućnost strateškog razvoja FBiH? Većina mladih nemaju finasijske prilike da se osamostale...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Strategija prema mladima FBiH: Prilika za bolju sistemsku brigu o mladima

Vlada Federacije BiH je u oktobru 2023. godine usvojila Odluku o pokretanju izrade strategije prema mladima Federacije BiH. Ovom Odlukom utvrđeno je da...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Usvajanjem strateškog dokumenta za mlade Grad Srebrenik je potvrdio svoju posvećenost mladima

Usvajanjem Nacrta Strategije prema mladima sa akcionim planom za period 2024-2028. godina, Gradsko vijeće Srebrenik je na današnjoj sjednici potvrdilo posvećenost pitanjima mladih...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Sastanak članova Koordinacionog tijela i radnih grupa korak bliže izradi omladinske politike Grada Banja Luka

Novim sastankom Koordinacionog tijela i radnih grupa nastavljene su aktivnosti u procesu izrade omladinske politike Grada Banja Luka. Na sastanku, koji je održan...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Prezentacijom rezultata istraživanja i sastankom radnih grupa Grada Bihaća nastavljena izrada strateškog dokumenta za mlade

Sastankom koordinacionog tijela i radnih grupa u Bihaću nastavljene su aktivnosti na izradi Strategije prema mladima Grada Bihaća. Tom prilikom su prezentirani podaci...

Analiza o mladimaPartnerstvo s vlastimaPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Modriča uključuje mlade u procese odlučivanja i prepoznaje njihove potrebe kroz razvoj omladinske politike

Prezentacijom Analize istraživanja o položaju i potrebama mladih u Modriči nastavljen je rad Koordinacionog tijela i tematskih radnih grupa na izradi omladinske politike....

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Na putu do omladinske politike grada Banja Luka

Gradski omladinski savjet i Institut za razvoj mladih KULT podržavaju Grad Banja Luku u procesu izrade omladinske politike. Izrada omladinske politike predstavlja nastavak...