Šta donosi strategija prema mladima Federacije BiH? – Podrška mladima za njihovo organizovanje znači glas mladih u društvu

Strategija prema mladima Federacije BiH će mladima omogućiti nove mogućnosti putem podrške omladinskom organizovanju kako bi se njihov glas čuo, te kako bi bili u mogućnosti da putem svojih predstavnika predlažu ideje i programe koji će poboljšati položaj mladih u Federaciji BiH. Kroz strategiju se prepoznaje i važnost učešća mladih u procesima odlučivanja, kao i neophodnost potpune provedbe zakonskih propisa koji se odnose na mlade.

Bitan dio strategije prema mladima Federacije BiH je i tematska oblast aktivizma mladih. U okviru oblasti nalaze se i podoblasti kao što su volonterizam, mobilnost, informisanje mladih, saradnja s nižim nivoima vlasti, rad s mladima i dijaspora. U okviru svake podoblasti ključno je bilo prepoznati potrebe i probleme mladih kako bi se u strateškoj platformi našli kvalitetni prioriteti i mjere kojim će se poboljšati položaj mladih u Federaciji BiH kada govorimo o aktivizmu. Iako se stanje u posljednjim godinama poboljšava i društvo sve više postaje svjesno značaja aktivizma, posebno za mlade, postoji i ogroman prostor za dodatni razvoj i napredak. Pored toga u Federaciji je nizak nivo volonterizma mladih, a sistem informisanja mladih o prilikama koje im se nude je nedovoljno razvijen što utječe na slabu zainteresovanist za mobilnost u druge lokalne zajednice, zemlje Evrope i svijeta. Omladinsko organizovanje postaje sve teže zbog nedostatka mladih u manjim lokalnim zajednicama, a uz to izazov je i nedovoljno prepoznavanje omladinskog rada i rada s mladima, ne samo u Federaciji BiH, nego na području cijele BiH. Ni institucije vlasti ne doprinose poboljšanju situacije jer ne pokazuju interes i inicijativu da mladim ljudima omoguće bolje uslove za volontiranje, aktivizam, mobilnost koji značajno utječu na kvalitet života mladih omogućavajući im prilike za lični rast i razvoj te prefesionalno usavršavanje.

U okviru strateške platforme određen je strateški cilj za ovu oblast kojim se želi postići da mladi budu podržani u aktivizmu, organizovani i uključeni u proces odlučivanja. Uključivanje u procese odlučivanja je prepoznato kroz većinu tematskih oblasti u strategiji, ali do posebnog izražaja dolazi u ovoj oblasti. Nepostojanje Savjeta za mlade u kojem bi predstavnici mladih činili 50% a predstavnici institucija vlasti 50% ovog tijela, je primjer nepotpune implementacije Zakona o mladima FBiH.

Koordinator radnog tima za ovu oblast bio je Senad Hašić ispred Federalnog ministarstva kulture i sporta. O samom procesu izrade strategije Senad je izjavio: „Ova oblast objedinjuje veliki broj pitanja koja su zaista bitna mladima, od aktivizma, preko učešća mladih, volontiranja, mobilnosti, dijaspore, rada s mladima, informisanja i saradnje s nižim nivoima vlasti. Bilo je jako izazovno voditi grupu koja je radila na ovoj oblasti unutar Strategije. Prije svega zbog koordinacije svih aktivnosti s drugim institucijama i drugim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. I to je jedan od zadataka koji će predstavljati veliki izazov u budućnosti za nadležne vlasti. Prije svega, neophodno je institucionalno urediti oblasti važne za mlade na osnovu postojećih propisa. Treba imati u vidu da odgovornost prema mladima imaju svi u ovoj državi, uključujući posebno sve institucije i sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini. Svi trebaju raditi u najboljem interesu mladih“.

Među najvećim problemima i izazovima unutar oblasti koje prepoznaje strategija prema mladima je neprovedba Zakona o mladima Federacije BiH što utječe na položaj i prilike mladih. Potpuna provedba Zakona mora biti jasan cilj ne samo za mlade i omladinske organizacije koji žele vidjeti ostvarivanje svih svojih prava već i za institucije vlasti koje neprovedbom određenih stavki krše Zakon i time utječu na nezadovoljstvo mladih koje u konačnici rezultira odlaskom iz Federacije Bosne i Hercegovine. Uz Zakon o mladima, nepotpuna je provedba Zakona o volontiranju FBiH što za posljedicu ima neuređen sistem volontiranja, odnosno česta kršenja prava volontera. Može se tvrditi da organizatori volontiranja i volonteri nisu niti dovoljno upoznati sa sadržajem Zakona te se u narednom periodu veća pažnja mora posvetiti promociji Zakona prema javnosti, a pogotovo mladima koji imaju i najviše dodira sa volonterizmom. Federalno ministarstvo kulture i sporta te Federalno ministarstvo pravde su dvije institucije nadležne za provedbu navedenih zakona. Institucije vlasti moraju svoju pažnju i aktivnosti usmjeriti i na praćenje provedbe Zakona i uspostavu redovnog komuniciranja prema mladima kako bi dobili tačne i precizne informacije o stavovima mladih koji mogu biti značajni za eventualne izmjene i dopune oba Zakona. To je upravo jedan od prioriteta koji postavlja strategija za mlade Federacije BiH.

Kao problem je prepoznato i da postojeći model omladinskog organizovanja nije adekvatan za daljnji razvoj omladinskog aktivizma. Pored toga i Zakonske odredbe ne idu u prilog lakšem omladinskom organizovanju zbog promjenjene strukture stanovništva od 2010. kada je donešen Zakon o mladima. Otežavajuća okolnost praćenja omladinskog organizovanja i njegovog uređenja je i nepostojanje jedinstvene baze podataka svih omladinskih organizacija pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Uzroci se mogu tražiti u neadekvatnom praćenju i ažuriranju spiskova na nižim niovima (općine i gradovi) što je u narednom periodu potrebno promjeniti. Različite institucije bi trebale prepoznati korisnost i upotrebljivost podataka koji se odnose na mlade i omladinske organizacije.

U strategiji se prepoznaje i problem neadekvatnog pristupa marginaliziranim skupinama mladih i sistemskoj nebrizi o grupi u našem društvu. Iz tog razloga postavljeni prioritet ide u smjeru prepoznavanja prava i potreba marginaliziranih skupina kroz pravne propise i brojne programe za mlade koji se odnose na mlade u FBiH a tiču se aktivizma, volonterizma, mobilnosti i rada s mladima. Saradnja organizacija koje se bave pitanjima i problemima marginaliziranih skupina sa institucijama vlasti je presudna u efikasnom prepoznavanju svega što je potrebno uraditi kako bi se mladima iz marginaliziranih skupina omogućili bolji uvjeti života i prilike za učešće. Tokom cjelokupnog procesa izrade strateške platforme često se govorilo i o općem nepoznavanju potreba i problema ove populacije. Vizija svih nivoa vlasti unutra Federacije BiH mora biti ona gdje su ove grupe aktivni sudionici svih društvenih zbivanja.

Strategija prepoznaje i značaj povezivanja mladih sa područja Federacije BiH sa mladima iz dijaspore. Saradnjom bi se otvorile nove perspektive i mogućnosti za razvoj, a mladi i organizacije iz evropskih zemalja bi mogle pružiti nova znanja ali i podršku mladima u Federaciji BiH. Razmjena iskustava i rad na zajedničkim programima mogli bi predstavljati novitete koji će omladinskom sektoru u FBiH stvoriti bolje uslove za rad uz neophodnu podršku institucija vlasti.

Nastavak razvoja omladinskog sektora i organizacija koje rade s mladima moraju biti u fokusu politika i programa institucija vlasti na svim nivoima. Brojni društveni izazovi i problemi utječu i na mlade, a aktivizam je jedan od načina kako mladi mogu doprinijeti razvoju društva. Podrška institucija je ključna ne samo za oblast aktivizma već i za razvoj volonterizma, mobilnosti, rada s mladima i povezivanju s mladima iz dijaspore.

Nosilac inicijative izrade strategije prema mladima Federacije BiH je Federalno ministarstvo kulture i sporta u partnerstvu s Institutom za razvoj mladih KULT i Vijećem mladih Federacije BiH.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi u fokusu Grada Bihaća – Nacrt strategije je usvojen!

Usvojen je Nacrt strategije prema mladima Grada Bihać koja predstavlja značajan i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Šta donosi strategija prema mladima Federacije BiH?

Strategijom prema mladima Federacije BiH teži se postizanju sigurnog okruženja koje jača...