Bosansko-podrinjski kanton će dobiti prvu strategiju prema mladima

U cilju ostvarivanja sistemske brige o mladima još jedna institucija je odlučila krenuti u proces izrade strategije prema mladima. Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona pridružit će se skupini  institucija u Bosni i Hercegovini koje na sistemski način posvećuju pažnju potrebama mladih te svakodnevno poduzimaju aktivnosti na unaprjeđenju njihovog položaja. Proces je značajan i zbog primjenjivanja najboljih praksi i politika evropskih dokumenata i programa, posebno uzimajući u obzir teme uključivanja i osnaživanja mladih koje su među ključnim temama u Strategiji prema mladima Evropske unije 2019-2027.  

Institut za razvoj mladih KULT i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK kroz projekat koji finansira Evropska unija, potpisali su Memorandum i Ugovor o međusobnoj saradnji za izradu prve strategije prema mladima u Bosansko-podrinjskom kantonu. Izradi Strategije prethodit će istraživanje o položaju i potrebama mladih na području BPK. Potpisivanju Memoranduma i Ugovora o saradnji prisustvovale su ministrica Adisa Alikadić-Herić i izvršna direktorica Instituta Ajka Rovčanin.

„Izrada strategije za mlade je nešto što je jako bitno. Često se govori da su mladi bitni, a njihove potrebe, želje i zahtjeve obično zanemarujemo. Smatram da je ovo prvi korak kada govorimo o institucionalnom rješenju u skladu sa Zakonom o mladima FBiH, a što je zakonska obaveza, kako bi se uspostavio multisektorski pristup u oblastima gdje mladi mogu uspješno djelovati. Ovo je prilika da pozovem mlade i organizacije koje u svoj rad uključuju mlade da se uključe i daju svoje prijedloge kako da popravimo položaj mladih na području Bosansko-podrinjskog kantona“, naglasila je ministrica Alikadić-Herić.

Strategija prema mladima je dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva. Važno je naglasiti da se radi o prvoj strategiji prema mladima Bosansko-podrinjskog kantona. Bosansko-podrinjski kanton će strategijom omogućiti mladima nove šanse i mogućnosti, a tokom brojnih aktivnosti pružit će se prilika za povezivanje institucija i ustanova sa nevladinim organizacijama na području BPK u cilju poboljšanja položaja mladih. Strategija za mlade će doprinijeti i putu BiH prema Evropskoj uniji. Pored toga što će Ministarstvo ispuniti jednu od obaveza iz Zakona o mladima FBiH, u procesu kreiranja dokumenta pružit će se prilika mladima i organizacijama civilnog društva na ravnopravno učešće i doprinos te će se ojačati saradnja organizacija civilnog društva savlastima. Strateškim dokumentom će se prepoznati potreba za jačanjem i podrškom omladinskim organizacijama kao dijela primjene evropskih politika na zapadnom Balkanu.  

„Drago nam je da su Vlada BPK i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK prepoznali Institut i EU kao stručne partnere u ovom procesu. Institut će metodološki podržati cijeli proces, te ćemo nastojati uključiti mlade sa područja kantona u komunikaciju kako bi prepoznali njihove potrebe, probleme i ideje, da bi strategija u konačnici odražavala ono što su potrebe mladih u kantonu. Drago nam je da su se Vlada i Ministarstvo opredjelili da izrade prvu strategiju s obzirom da je to i obaveza institucija vlasti iz Zakona o mladima Federacije BiH“ istakla je Ajka Rovčanin, izvršna direktorica Instituta za razvoj mladih KULT.

Ispitivanjem potreba i problema mladih, kreiranjem sistemskih rješenja otvorit će se nove perspektive za mlade koje mogu doprinijeti povećanju aktivizma mladih na području kantona i razvoju novih prilika koje će mladima stvoriti bolje uslove za život. U svrhu izrade strategije prema mladima važan dio će biti i prepoznati ulogu mladih i omladinskih organizacija i njihovom doprinosu u oblikovanju politika što će doprinijeti promicanju demokratskih procesa koji su među ključnim mjerama strateškog dokumenta za mlade u EU.

Projekat “Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima” finansira Evropska unija a provodi Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu sa Regionalnim uredom za suradnju mladih (RYCO), Vijećem mladih Federacije BiH, Mrežom omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening Republike Srpske (M.O.C.A.R.T.) i Asocijacijom srednjoškolaca u BiH.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *