#RAD S MLADIMA

#OMLADINSKI RAD

VODIĆ KROZ ZAKON O MLADIMA FBIH

PREZENTACIJA ZAKONA O MLADIMA

PREZENTACIJA ZAKONA O MLADIMA

MODEL STATUTA VIJEĆA MLADIH

#ZAKONI O MLADIMA

ZAKON O MLADIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O OMLADINSKOM ORGANIZOVANJU REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O MLADIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O MLADIMA REPUBLIKE SRBIJE

ZAKON O SAVJETIMA MLADIH REPUBLIKE HRVATSKE

ZAKON O MLADIMA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE - ENG

ZAKON O MLADIMA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE - GER

ZAKON O MLADIMA KANTONA ZURICH, ŠVICARSKA

ZAKON O MLADIMA SALZBURG, AUSTRIJA