#WORKING WITH YOUTH

VODIĆ KROZ VOĐENJE SPISKA OMLADINSKIH URUŽENJA U FBIH

PRAVILNIK O VOĐENJU SPISKA NA OPĆINSKOM NIVOU

ZAJTJEV ZA UPIS U OPĆINSKI SPISAK OMLADINSKIH URUŽENJA

POTVRDA O UPISU U OPĆINSKI SPISAK OMLADINSKIH UDRUŽENJA

OBRAZAC ZA UPIS OMLADINSKOG UDRUŽENJA

MODEL ODLUKE O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA

#YOUTH WORK

VODIĆ KROZ ZAKON O MLADIMA FBIH

PREZENTACIJA ZAKONA O MLADIMA

PREZENTACIJA ZAKONA O MLADIMA

MODEL STATUTA VIJEĆA MLADIH

#LAWS ON YOUTH

ZAKON O MLADIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O OMLADINSKOM ORGANIZOVANJU REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O MLADIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O MLADIMA REPUBLIKE SRBIJE

ZAKON O SAVJETIMA MLADIH REPUBLIKE HRVATSKE

ZAKON O MLADIMA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE - ENG

ZAKON O MLADIMA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE - GER

ZAKON O MLADIMA KANTONA ZURICH, ŠVICARSKA

ZAKON O MLADIMA SALZBURG, AUSTRIJA