#VOLONTIRAJ

Kako si saznao/la za volontiranje u KULT-u, SPAJALICI?
Zbog čega želiš da volontiraš?
Koja su tvoja očekivanja od volonterskog rada?
Da li si već aktivno volontirao/la u nekom udruženju/instituciji/organizaciji?
Ako da, navedi gdje, koliko dugo i na kojim projektnim aktivnostima?
Koliko vremena možeš da posvetiš volontiranju?
Koja oblast te posebno interesuje i volio/la bi raditi u toj oblasti?