Human resource management

#PROGRAMME

Komunikacija je vrlo bitna u radu službenika/ca za mlade jer je ona jedno od osnovnih oruđa za ostvarivanje saradnje, ciljeva, pregovaranje, vođenje aktivnosti itd. Jedan dio rada usmjeren je na komunikacijske vještine, dok je drugi usmjeren na njihovu primjenu u različitim aktivnostima. U okviru vještina komunikacije obrađuju se vještine aktivnog slušanja, asertivnog govora te vještine prezentacije. Nakon toga, težište je stavljeno na to kako primijeniti te vještine u okviru moderiranja okruglih stolova, sastanaka i dr. Približavanje veze između pozicije i uloge službenika/ce za mlade u lokalnom upravi te klasične uloge lidera/ice i liderstva. Informiranje o tome šta je liderstvo, koje su karakteristike uspješnog liderstva, kakva je uloga lidera/ice, kakvi stilovi liderstva postoje. Učesnici/e se upoznaju s osnovama dobrog timskog rada, budući da je to neraskidivo vezano za liderstvo.

#TARGET GROUP

Ciljnu grupu čine službenici/e za mlade koji su stručne osobe u općini za pitanja mladih, imaju posredničku funkciju između općinskog vijeća/uprave, mladih i odraslih, te osigurava odgovarajuću podršku mladima u općini. Saradnici/e su u općinskoj administraciji, te su zaposleni u okviru strukture uprave. Ciljna grupa se brine da u općinskom vijeću tema ne bude sporedna tema.

#IMPORTANCE OF THE UNIT TO THE TARGET GROUP

Sav posao službenika/ce za mlade odvija se kroz razne vidove komunikacije, sa strankama (prije svega omladinskim organizacijama), nadređenim osobama, partnerima itd. Vrlo je bitno da službenici/e za mlade posjeduju vještine komunikacije da bi mogli uspješno obavljati svoj posao i ostvariti ciljeve. Posebno je bitno da su u stanju u teškim situacijama naći prave riječi koristeći asertivni govor, te, boreći se za određene ideje, znati kako da ih predstave i prezentiraju, znati slušati itd. Ova tema je bitna za službenike/ce za mlade da bi uvidjeli vlastitu lidersku ulogu u upravi, šta sve ona podrazumijeva i kako je lakše provoditi u upravi. Vrlo je bitno da službenici/e shvate da imaju odgovornost pokrenuti razvoj mladih u svojim zajednicama. Potrebno ih je osvijestiti da imaju određenu ulogu lidera/ice u upravi bez obzira što njihova formalna pozicija nije previše snažna. Da bi što bolje shvatili tu ulogu potrebno je da znaju osnovne liderske uloge te liderske stilove. Kroz liderske stilove službenici/e senzibiliziraju svoje vještine, a pogotovu kako da se odnose prema različitim pojedincima s kojima se susreću tokom svog rada.

#EDUCATIONAL TOPICS

Radionice se odnose na teme: komunikacija, timski rad, liderstvo.

#UNIT OBJECTIVES

Ciljevi cjeline Komunikacija, timski rad i liderstvo su:
– upoznati se s osnovnim elementima komunikacijskog procesa,
– upoznati se s pojmom aktivnog slušanja,
– informirati se o asertivnom govoru, te poboljšati njegovo korištenje,
– upoznati se s vještinama moderiranja i vođenja sastanka i okruglih stolova,
– poboljšati i usavršiti vještine prezentacije,
– upoznati se s pozicijom službenika/ce za mlade,
– identificirati karakteristike i kvalitete koje zahtjeva pozicija službenika/ce za mlade,
– upoznati učesnike/ce s pojmom liderstva i liderskim ulogama i karakteristikama,
– upoznati učesnike/ce s liderskim stilovima kroz teoriju i praksu,
– upoznati učesnike/ce s osnovama i karakteristikama uspješnog timskog rada.

#RESULTS AND INFLUENCE ON THE TARGET GROUP

Po završetku radionice:
– službenici/e za mlade imaju bolje vještine komunikacije i zahvaljujući njima učinkovitije se zalažu za poboljšanje statusa mladih,
– unaprijeđenje su vještine prezentiranja koje učesnici/e koriste u okviru svog posla,
– učesnici/e su obučeni da uspješno moderiraju i vode sastanke i okrugle stolove,
– razvijena je veća svijest o liderskoj ulozi koju službenici/e imaju na svom poslu,
– učesnici/e preuzimaju veću inicijativu u svojim upravama, te se intenzivnije i asertivnije zalažu za poboljšanje statusa mladih,
– službenici/e imaju liderski senzibilitet kako i na koji način se treba odnositi prema mladima, saradnicima/ama na poslu i drugima, sa svrhom postizanja većih uspjeha u radu.

#METHODOLOGY

Metodologiju koja se koristi u radu sa službenicima/ama za mlade u ovoj cjelini čini individualni i grupni rad u manjim i većim grupama, plenare diskusije, simulacije različitih situacija u kojima se službenici/e mogu naći, međusobna podjela iskustava, brainstorming, interaktivne vježbe, audio i vizuelne prezentacije, obrada tematske cjeline nakon radionice kroz zadaću.

#HOMEWORK

Procjena liderskih sposobnosti.

#SPECIFIC FEATURES

Prilagođenost razlikama u iskustvu i obrazovnoj pozadini učesnika/ca radionice.

#DURATION

1. Komunikacija (7 sati, 4 cjeline)
2. Timski rad i liderstvo (8 sati, 5 cjelina)

#PDF BROCHURE

#SIGN UP

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OTHER SERVICES