Project management

#PROGRAMME

Cjelina Upravljanje projektom važna je za službenike/ce za mlade iz razloga što lokalne zajednice dodjeljuju sredstva za omladinske projekte. Upravljanje projektima obuhvaća sve organizacijske sposobnosti i tehnike, koje su usmjerene ka ostvarivanju nekog projekta. Projekt je niz aktivnosti čiji je cilj ostvarenje jasno određenih ciljeva unutar određenog vremenskog roka i s određenim budžetom. Službenici/e za mlade uglavnom se susreću s razvojnim projektima. Razvojni projekti jasno definiraju razvojne promjene i procese kojima se dolazi do promjena.

#TARGET GROUP

Ciljnu grupu čine službenici/e za mlade koji su stručne osobe u upravi za pitanja mladih, imaju posredničku funkciju između vijeća/uprave, mladih i odraslih, te osigurava odgovarajuću podršku mladima u zajednici. Saradnici/e su u upravnoj administraciji, te su zaposleni u okviru strukture uprave. Ciljna grupa se brine da u upravnom vijeću mladi ne budu sporedna tema.

#IMPORTANCE OF THE UNIT TO THE TARGET GROUP

Službenici/e za mlade mogu gledati na svoj posao kao na niz projekata u okviru jednog programa koji ima određene dugoročne strateške ciljeve. U svakom slučaju, svoje zadatke mogu i organizirati kao projekte, što im pomaže u provođenju strategije prema mladima. Osim toga, cjelina je važna za službenike/ce za mlade iz razloga što lokalne zajednice dodjeljuju sredstva za omladinske projekte. Službenici/e za mlade trebaju biti u stanju odabrati prioritetne teme za finansiranje, sastaviti javni poziv za projekte uključujući i potrebne obrasce, definirati kriterije za odabir projekata, odabrati najbolje projekte, pratiti njihovo provođenje, obraditi izvještaje i savjetovati organizacije prilikom provođenja projekta. Ova cjelina nudi upoznavanje s temom iz perspektive onoga ko dodjeluje sredstva.

#EDUCATIONAL TOPICS

Teme koje se obrađuju unutar cjeline su: uvod u projektno upravljanje, odabir prioritetnih tema za djelovanje, sastavljanje javnog poziva za finansiranje projekata uključujući i izradu potrebnih obrazaca, definiranje kriterija za odabir projekata, odabir projekata, praćenje njihovog provođenja, obrada izvještaja i savjetovanje organizacija prilikom provođenja projekta.

#UNIT OBJECTIVES

Ciljevi cjeline Upravljanje projektima su:
– razmijeniti znanja i iskustva u vezi sa značajem pojmova: projekt, menadžer/ica, upravljanje projektom,
– upoznati učesnike/ce teorijski i na praktičnim primjerima s projektnim ciklusom,
– upoznati učesnike/ce s procedurom dodjele sredstava za omladinske projekte.

#RESULTS AND INFLUENCE ON THE TARGET GROUP

Po završetku radionice:
– učesnici/e znaju šta znači biti dobar menadžer/ica projekta i kako svoje aktivnosti predočiti i organizirati kao projekte,
– učesnici/e su u stanju samostalno raspisati i provesti javni poziv za finansiranje omladinskih projekata,
– učesnici/e su osposobljeni pratiti i evaluirati provođenje finansiranih projekata.

#METHODOLOGY

Metodologiju koja se koristi u radu sa službenicima/ama za mlade u ovoj cjelini čini individualni i grupni rad u manjim i većim grupama, plenare diskusije, simulacije različitih situacija u kojima se službenici/e mogu naći, međusobna podjela iskustava, brainstorming, interaktivne vježbe, audio i vizuelne prezentacije, obrada tematske cjeline nakon radionice kroz zadaću.

#HOMEWORK

Priprema, izrada i otvaranje poziva uprave za finansiranje projekata za mlade u zajednici.

#SPECIFIC FEATURES

Prilagođenost razlikama u iskustvu učenika/ca radionice, upotreba rodno osjetljivog jezika.

#DURATION

1. Upravljanje projektom (3,5 sati, 3 cjeline)
2. Javni poziv i aplikacijski obrazac (5 sati, 2 cjeline)
3. Određivanje prioriteta (4 sata, 1 cjelina)
4. Monitoring i evaluacija – praćenje i procjena (4,5 sati, 2 cjeline)

#PDF BROCHURE

#SIGN UP

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OTHER SERVICES