Lobbying and public relations

#PROGRAMME

Obrađivanje snaga i slabosti učesnika/ca u vezi s donošenjem odluka, te faktorima koji utječu na donošenje odluka. Učenje o metodama i osnovnim koracima pri donošenju odluka. Lobiranje je tema koja je korisna u raznim sferama života, a pogotovu u profesionalnim odnosima. Putem lobiranja ostvarujemo svoje ciljve tako što utječemo na određene osobe da donesu odluke koje nam odgovaraju. Učesnici/e se u okviru ove teme upoznaju šta je lobiranje te koja je razlika između lobiranja (kao podteme zagovaranja) i zagovaranja. Upoznaju koje su faze pripreme lobiranja, temeljne i specifične tehnike lobiranja, te kako lobiranjem rješavati određene probleme u upravi, prije svega donošenje strategije prema mladima. Fokusiranje na osnovne elemente s kojima službenici/e za mlade trebaju upoznati osobe za odnose s javnošću. Tako će službenici/e za mlade biti u mogućnosti pružiti adekvatne informacije i poruke koje će potpomoći rad na odnosima s javnošću u vezi s mladima. Učesnici/e imaju priliku upoznati se kako dati izjavu, te kako se ponašati pred kamerom. Taj dio više je organiziran kao davanje informacija o korisnim savjetima i preporukama koje su rezultat iskustva rada s medijima. Upoznavanje s metoda odnosa s medijima i kad je dobro koju koristiti, tako da će biti u mogućnosti od osobe zadužene za odnose s javnošću u određenom trenutku tražiti njihovu organizaciju.

#TARGET GROUP

Ciljnu grupu čine službenici/e za mlade koji su stručne osobe u općini za pitanja mladih, imaju posredničku funkciju između općinskog vijeća/uprave, mladih i odraslih, te osigurava odgovarajuću podršku mladima u općini. Saradnici/e su u općinskoj administraciji, te su zaposleni u okviru strukture uprave. Ciljna grupa se brine da u općinskom vijeću mladi ne budu sporedna tema.

#IMPORTANCE OF THE UNIT TO THE TARGET GROUP

S donošenjem odluka suočavamo se svakodnevno. Neke odluke donosimo, a da ih nismo ni svjesni, drugih smo pak svjesni i donosimo ih bez ikakvih problema. Međutim, postoje brojne situacije u kojima ne znamo kako postupiti i kakvu odluku donijeti. To je karakteristično pogotovu za neke složenije poslovne situacije. Tako se i službenici/e za mlade često nalaze u situaciji da donose manje ili više važne i teške odluke. Zato je bitno da nauče korake, tehnike i načine kako između više različitih mogućnosti izabrati najbolju. Imajući u vidu ograničenu formalnu moć službenika/ca koji rade na pitanjima mladih, vrlo je bitno da službenici/e pronađu načine za svoj veći utjecaj. Jedna od mogućnosti jeste i lobiranje viših donosioca odluka vezano za pitanja mladih. Bitno je da službenici/e za mlade, kada se suoče s problemom koji ne mogu direktno riješiti, znaju kome se obratiti, te kako utjecati da bi se donijela poželjna odluka. Vrlo je bitno da službenici/e za mlade budu upoznati s fazama strategije lobiranja kako bi je mogli temeljno pripremiti prije provođenja. Lobiranje omogućava da službenici/e za mlade znatno prošire svoje domene utjecaja u općini. Službenici/e za mlade trebaju znati pratiti aktivnosti odjela/osobe zadužene za odnose s javnošću kako bi oblast rada s mladima bila adekvatno zastupljena.

#EDUCATIONAL TOPICS

Radionica vodi službenike/e za mlade kroz cjelinu Lobiranje i odnosi s javnošću kroz teme: donošenje odluka, lobiranje, odnosi s javnošću.

#UNIT OBJECTIVES

Ciljevi cjeline Lobiranje i odnosi s javnošću:
– upoznati se s faktorima koji doprinose uspješnijem i učinkovitijem donošenu odluka,
– identificirati snage i slabosti vezane za proces donošenja odluka,
– upoznati se s metodama i koracima procesa donošenja odluka,
– spoznati moguće poteškoće pri donošenju određenih odluka na poziciji službenika/ce za mlade,
– upoznati se s pojmom lobiranja kroz teoriju i praktične primjere,
– informirati se o fazama pripreme strategija lobiranja,
– uvježbati specifične vještine lobiranja za donošenje strategija prema mladima kroz kvalitetne prezentacije i argumentaciju, pisanje pisama i sl.,
– osigurati informacije i iskustva o važnosti odnosa s javnošću za prepoznatljivost rada s mladima u zajednici,
– predočiti osnovne elemenete lobiranja, marketinga i reklamiranja kako bi učesnici/e vidjeli razlike i kada se koja oblast koristi,
– prezentirati osnove odnosa s medijima, metode, njihove karakteristike, kada je koju dobro koristiti,
– osigurati savjete i preporuke za ponašanje s medijima,
– omogućiti učesnicima/ama da isprobaju određene metode odnosa s medijima koristeći što je više moguće preporuka i savjeta.

#RESULTS AND INFLUENCE ON THE TARGET GROUP

Po završetku radionice:
– službenici/e za mlade osposobljeni su za učinkovito rješavanje problematične situacije na svom poslu i donose odgovarajuće odluke,
– službenici/e za mlade prepoznati su u strukturi kao odgovorni i pouzdani službenici/e, – učesnici/e su osnaženi i imaju veće znanje o vještinama lobiranja,
– učesnici/e su svjesni da njihov utjecaj kroz lobiranje može biti veći nego što im to omogućava formalna pozicija,
– kroz lobiranje učesnici/e aktivno djeluju na donošenju i provođenju strategiije prema mladima i poboljšanju položaja mladih,
– učesnici/e kreiranjem poruka i davanjem potrebnih podataka omogućavaju adekvatnu zastupljenost rada s mladima u kampanjama, reklamiranju i informiranju zajednice kroz aktivnosti osnosa s javnošću,
– službenici/e spremni su plasirati svoje poruke kroz medije koristeći znanja davanja izjava, intervjua i izlaganja na konferencijama za medije.

#METHODOLOGY

Metodologiju koja se koristi u radu sa službenicima/ama za mlade u ovoj cjelini čini individualni i grupni rad u manjim i većim grupama, plenare diskusije, simulacije različitih situacija u kojima se službenici/e mogu naći, međusobna podjela iskustava, brainstorming, interaktivne vježbe, audio i vizuelne prezentacije, obrada tematske cjeline nakon radionice kroz zadaću.

#HOMEWORK

Kreiranje strategije lobiranja za donošenje politike prema mladima, priprema konferencije za medije, priprema informacija za saopćenje za medije.

#SPECIFIC FEATURES

Prilagođenost razlikama u iskustvu učenika/ca radionice; nivo odgovornosti za donošenje odluka.

#DURATION

1. Donošenje odluka (2 sata, 1 cjelina)
2. Lobiranje (4 sata, 2 cjeline)
3. Odnosi s javnošću (8 sati, 4 cjeline)

#PDF BROCHURE

#SIGN UP

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OTHER SERVICES