Timski rad i liderstvo

#PROGRAM

Tokom cjeline Timski rad i liderstvo mladi definiraju, razvijaju i razlikuju timove, grupe, lidere/ice i menadžere/ice, te razvijaju vještine za konstruktivno rješavanje sukoba u timu.

#CILJANA GRUPA

Ciljna grupa su mladi, između 15 i 30 godina, koji se svakodnevno susreću s timskim radom (tokom školovanja, zaposlenja, građanskog aktivizma, u porodici i slično), a ne poznaju načine i mehanizme koji im mogu pomoći kako na učinkovit način raditi i obavljati timske poslove.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Cjelina je jako važna za mlade, posebno ako uzmemo u obzir situacije prilikom i tokom prvog zaposlenja. Poslodavci očekuju mlade koji su spremni i kompetentni za obavljanje različitih aktivnosti i preuzimanje inicijative i odgovornosti. Ova radionica je s jedne strane uvodni i animirajući model za učesnike/ce s iskustvom rada u timu i vođenju tima, ali i bez njega, a s druge strane detaljno zadire u samu srž potrebe za timskim radom i liderskim pristupom. Trening daje podlogu uspješnijem provođenju drugih obuka s obzirom da potiče učesnike/ce za stjecanje liderskih kompetencija, timsko djelovanje i neformalno obrazovanje koje se koristi i za obuku o ovoj temi.

#OBRAZOVNE TEME

Tokom radionica učesnicima/ama je omogućeno stjecanje i usavršavanje timskih i liderskih znanja i vještina, prolazeći kroz faze:
1. definiranje timskog rada
2. prepoznavanje prednosti timskog rada i uloga učesnika/ca u timu,
3. upoznavanje razlika tima i grupe,
4. upoznavanje faza razvoja tima,
5. upoznavanje s konstruktivnim rješavanjem sukoba u timu prema izvoru njihovog nastajanja,
6. uočavanje razlika između dobrog i lošeg tima,
7. definiranje liderstva,
8. upoznavanje različitih vrsta i stilova liderstva,
9. upoznavanje karakteristika dobrog lidera/ice i mreže liderstva.

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi cjeline su:
1. upoznati mlade s pojmovima tima, rada u timu i liderstvom,
2. animirati ih da rade na izgradnji osobina dobrog timskog igrača i uspješnog lidera/ice,
3. osposobiti ih da prepoznaju oblasti na kojima moraju dodatno raditi, obrazovati se i usavršavati prema svojoj oblasti zainteresiranosti i prepoznatim osobinama,
4. upoznati ih s prednostima dobrog timskog rada,
5. motivirati ih da, informirajući druge članove/ice u timu, razviju timski duh i zajedno uspješnije obave zadatak za koji imaju kolektivnu odgovornost,
6. spoznati lične i timske prednosti liderskog pristupa i vođenja tima u odnosu na upravljanje timom.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Mladi koji su uspješno savladali radionice o temi Timski rad i liderstvo pokazuju više znanja i sposobnosti za obavljanje različitih zadataka koji se postave pred njima. Također svoje znanje prenose na druge mlade i timove u kojima rade. Postaju aktivni i ravnopravni učesnici/e u različitim procesima odlučivanja. Na ovaj način nisu neozbiljno shvaćeni, već postaju partneri u organizacijama, javnim ustanovama, lokalnim vlastima i sl. u kojima volontiraju ili rade.

#METODOLOGIJA

Metodologija koja se koristi sastoji se od grupnog rada u manjim ili većim grupama, plenarnih diskusija, audio-vizuelnih prezentacija, simulacija stvarnih situacija, te različitih kreativnih radionica koje pospješuju aktivno stjecanje znanja. Tokom jedne od radionica učesnici/e dobivaju zadatak da se poredaju u red i da između svakog od njih stoji po jedan balon. Sljedeći zadatak im je da s balonima između sebe pređu nekoliko metara, kako bi uvidjeli s kakvim se problemima susreće tim koji nema lidera/ice. Nakon vježbe učesnici/e razgovaraju o posljedicama takvog tima.

#ZADAĆA

Učesnici/e trebaju na osnovi testa procijeniti sastav svog tima u kojem rade i planirati unaprjeđenje vještina njegovih članova.

#SPECIFIČNOSTI

Cjelina je prožeta brojnim praktičnim vježbama koje olakšavaju učesnicima/ama prepoznavanje osobina lošeg tima i lošeg vodstva.

#TRAJANJE

2 dana, 9 sati, 6 jedinica (po 1,5 sat)

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OSTALE USLUGE