Građanski aktivizam i volontiranje

#PROGRAM

Trening o građanskom aktivizmu i volontiranju želi upoznati mlade s volontiranjem, građanskim društvom i omladinskim aktivizmom, te ih animirati da se aktivno uključe u društvene procese u svojoj zajednici i šire. Učesnici/e se osposobljavaju da animiraju svoje vršnjake/inje da se neformalno obrazuju o temama koje će im omogućiti da budu aktivnim sudionicima/ama u procesu donošenja političkih odluka. Tokom treninga spoznaju lične i društvene prednosti volontiranja i angažmana u omladinskom sektoru.

#CILJANA GRUPA

Ciljna grupa su mladi, između 15 i 30 godina, koji ne prepoznaju građanski aktivizam i volontiranje kao način stjecanja različitih znanja i vještina, pomoću kojih mogu naći zaposljenje, društveno se aktivirati i doprinijeti lokalnoj zajednici, ali i šire.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Ova cjelina je s jedne strane uvodni i animirajući modul za mlade s iskustvom, ali i bez njega, a s druge strane detaljno zadire u samu srž potrebe za volontiranjem i aktivizmom mladih. Bez ove podloge nije moguće cjelovito razumijevanje koncepta građanskog društva i sudjelovanja mladih u procesu donošenja političkih odluka.

#OBRAZOVNE TEME

Trening vodi mlade kroz temu volonterskog rada i građanskog društva, dotiče se građanskog obrazovanja i završava omladinskim aktivizmom. Tokom radionica mladima je omogućeno stjecanje znanja prolazeći kroz faze:
1. šta je volontiranje i zašto volontiramo,
2. volontiranje u mojoj zemlji i svijetu,
3. šta je to građansko društvo,
4. moje mjesto u društvu,
5. moj utjecaj na promjene u društvu,
6. mladi u akciji,
7. omladinski aktivizam.

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi cjeline su:
1. upoznati mlade s pojmovima volontiranje, građansko društvo i omladinski aktivizam,
2. ukazati na prednosti volonterskog i društvenog angažmana,
3. animirati mlade da volontiraju i postanu društveno aktivni kroz uključivanje u procese donošenja odluka.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Interaktivne radionice pomažu mladima da spoznaju značaj volontiranja, da saznaju značajne podatke o volonterskom angažmanu u BiH i Evropi, te da shvate značaj građanskog obrazovanja u omladinskom aktivizmu. Mladi koji završe radionicu o temi Građanski aktivizam i volontiranje kroz brojne praktične vježbe i bliske primjere, kao i teorijske podloge postavljaju temelje za buduća usavršavanja, ali i svoje djelovanje u zajednici.

#METODOLOGIJA

Metodologija koja se koristi sastoji se od grupnog rada u manjim ili većim grupama, plenarnih diskusija, audiovizuelnih prezentacija, simulacija stvarnih situacija, te različitih kreativnih radionica koje pospješuju aktivno stjecanje znanja. Tokom ove radionice, mladi imaju, npr. zadatak da izađu na ulice i anketiraju ljude u lokalnoj zajednici, kako bi dobili podatke o tome koliko ljudi volontira, ili je prije volontiralo.

#ZADAĆA

Mladi trebaju prepoznati probleme u svojoj zajednici provođenjem manjeg istraživanja svojih vršnjaka/inja.

#SPECIFIČNOSTI

Trening je namijenjen prije svega mladima koji su dosad bili pasivni ili koji nisu imali priliku uključiti se u rad neke organizacije.

#TRAJANJE

2 dana, 9 sati, 6 jedinica (po 1,5 sat)

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OSTALE USLUGE