SLUŽBENIK/CA ZA MLADE

#KO SU SLUŽBENICI/E ZA MLADE?

Dinamičan sistem lokalne politike prema mladima nastaje i živi u ovisnosti o kvaliteti saradnika/ ca i značenju koje općina pridaje mladima. Takav sistem opstaje ukoliko u općinskoj upravi postoji stručni saradnik/ca za mlade koji savjesno radi svoj posao. Službenik/ca za mlade označava državnog službenika/cu koji je stručno osposobljen za rad s mladima i posjeduje certifikat o znanju i politici prema mladima i radu s mladima. (Zakon o mladima Federacije BiH, Član 4., Sl. novine FBiH br. 36/10)

#OBLASTI DJELOVANJA

Oblasti djelovanja službenika/ca za mlade iskristaliziralo se u mnogim zajednicama širom svijeta. Njihova uloga u pravilu izgleda ovako:
- Pedagozi/gice s visokim obrazovanjem i radnim iskustvom u oblasti rada s djecom i mladima moraju biti svjesni funkcije službenika/ce za mlade.
- Službenik/ca za mlade predstavlja sponu između uprave i političkih tijela.
- Službenik/ca za mlade posredno pruža podršku mladima, tj. nije obavezno uključen/a u pedagoški rad s njima.
- Službenik/ca za mlade ima sposobnost pedagoški, organizatorski i politički reagirati u različitim i promjenjivim situacijama, te pratiti nove razvojne procese.

#RADNI ZADACI

Zadatak službenika/ce za mlade jeste, prije svega, koordiniranje i planiranje strategije prema mladima. Prilikom planiranja uzima u obzir ciljeve koje treba dosegnuti u saradnji s udruženjima, mladim volonterima/kama i svim zainteresiranim stranama (tzv. stakeholderima). Oblasti rada uključuju:
- konceptualno planiranje, razvoj i nadgledanje provođenja strategije prema mladima,
- iniciranje i podrška aktivnostima i saradnji s drugim grupama i institucijama,
- razvoj i pomoć grupama, odn. udruženjima koja upravljaju prostorima/centrima za mlade,
- zastupanje interesa mladih,
- savjetovanje mladih, kontaktna osoba za mlade i grupe,
- razvijanje mogućnosti za sudjelovanje mladih, omladinski forum, savjetodavni odbor mladih,
- savjetovanje javnih ustanova i komisija,
- saradnja sa školama, udruženjima, vijećima mladih, vjerskim zajednicama, institucijama, kao i s ustanovama van matične zajednice koje se bave podrškom mladima,
- podrška radu s mladima koji provode udruženja i vijeća mladih i dr.

#CERTIFICIRANA OBUKA SLUŽBENIKA/CA ZA MLADE

Institut za razvoj mladih KULT, u saradnji s ministarstvima u BiH nadležnima za profesionalno usavršavanje službenika/ca za mlade, provodi certificiranu obuku za uposlenike/ce lokalnih zajednica i viših nivoa vlasti koji se bave pitanjima mladih. Više informacija na internetskoj stranici Instituta.

#STRUČNOST U RADU

Službenik/ca za mlade mora posjedovati stručne kompetencije (znanje i vještine) da bi mogao obavljati ovu poziciju u organu državne službe. Kako bi službenik/ca za mlade mogao steći znanja, neophodan im je profesionalni razvoj i usavršavanje. Pod tim se podrazumijevaju obuke i doobučavanja, stručna literatura, studijske posjete drugim mjestima u zemlji i inostranstvu, u skladu s potrebama i mogućnostima (Vodič kroz Zakon o mladima Federacije BiH, 2011.).

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

#OSTALE USLUGE