Podrška institucijama vlasti

Podrška institucijama vlastiStrategije prema mladima

Saradnjom do boljih prilika za mlade u Kantonu Sarajevo

Institut za razvoj mladih KULT i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo održali su sastanak na kojem se razgovaralo o...

Partnerstvo s vlastimaPodrška institucijama vlasti

Integritet – nepremostiva granica za korupciju

Integritet, kao kvaliteta i osnova za suprostavljanje korupciji, kako kod pojedinca tako i kod društvene zajednice, može se posmatrati kao skup vrijednosti i...

Podrška institucijama vlastiPolitika prema mladima

Značajan korak za Bosnu i Hercegovinu u zaštiti ljudskih prava u poslovanju

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za 2021 – 2025. godinu za implementaciju vodećih principa o poslovanju i...

Podrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Opština Vlasenica priprema lokalnu omladinsku politiku

Institut za razvoj mladih KULT je održao obuku za anketare koji će u narednom periodu na području Opštine Vlasenica raditi ispitivanje mladih u...