Podrška institucijama vlasti

Podrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Grad Cazin posvećen da strategijom prema mladima poboljša i unaprijedi prilike za mlade

Grad Cazin je posvećen poboljšanju položaja mladih, a svoju oprjedjeljenost za pitanja mladih iskazuje upravo kroz proces izrade strategije prema mladima. U proteklom...

Podrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Treba li strategija prema mladima u Posavskom kantonu? – institucionalna briga o mladima može osigurati bolji položaj ove populacije

O prilikama za mlade u Posavskom kantonu predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT razgovarali su sa pomoćnicom ministrice za prosvjetu, znanost, kulturu i...

Partnerstvo s vlastimaPodrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Inovativan i zanimljiv Dijalog obilježio današnji dan u Bihaću

U sali Muzeja prvog zasjedanja AVNOJ-a održan je inspirativan i motivirajući događaj pod nazivom „Dijalog mladih i vlasti grada Bihaća: U susret Strategiji...

Podrška institucijama vlastiStrategije prema mladima

Saradnjom do boljih prilika za mlade u Kantonu Sarajevo

Institut za razvoj mladih KULT i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo održali su sastanak na kojem se razgovaralo o...

Partnerstvo s vlastimaPodrška institucijama vlasti

Integritet – nepremostiva granica za korupciju

Integritet, kao kvaliteta i osnova za suprostavljanje korupciji, kako kod pojedinca tako i kod društvene zajednice, može se posmatrati kao skup vrijednosti i...

Podrška institucijama vlastiPolitika prema mladima

Značajan korak za Bosnu i Hercegovinu u zaštiti ljudskih prava u poslovanju

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za 2021 – 2025. godinu za implementaciju vodećih principa o poslovanju i...

Podrška institucijama vlastiPolitika prema mladimaStrategije prema mladima

Opština Vlasenica priprema lokalnu omladinsku politiku

Institut za razvoj mladih KULT je održao obuku za anketare koji će u narednom periodu na području Opštine Vlasenica raditi ispitivanje mladih u...