Traženje posla

#PROGRAM

Tokom radionica mladi imaju priliku saznati šta podrazumijeva traženje posla, pisanje biografije, propratnog pisma i uspješno obavljanje intervjua.

#CILJANA GRUPA

Ciljna grupa su mladi, između 15 i 30 godina, kojima najveći problem u današnjem društvu jeste nezaposlenost. Traženje posla predstavlja vrlo važnu cjelinu u procesu neformalnog obrazovanja mladih.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Traženje posla je s jedne strane, zbog same praktičnosti, neophodno svakom mladom čovjeku koji nema radnog iskustva, a s druge strane ono pruža mladima da se upoznaju sa svim značajnim stvarima koje su im potrebne da bi postali što konkurentniji na tržištu rada. Dosta je mladih koji nemaju radnog iskustava; samim tim im je potrebno što bolje shvaćanje o tome kako se najbolje predstaviti poslodavcu te šta istaknuti kao svoje prednosti. Treningom se mladi nastoje osposobiti da samostalno i kvalitetno napišu svoju biografiju, molbu ili propratno pismo, dakle sve ono što bi budući poslodavac mogao tražiti. Jedan dio radionice obučava mlade za prvi razgovor s poslodavcima.

#OBRAZOVNE TEME

Obrazovne teme cjeline su:
1. traženje posla (šta je aktivno, a šta pasivno traženje posla, kako popuniti plan zapošljavanja, zakonski rok za prijavu na biro za zapošljavanje, kako napisati cirkularno pismo, kako uraditi ličnu SWOT-analizu),
2. kako napisati biografiju i propratno pismo (učesnici/e uče kako pravilno popuniti europass biografiju, koja predstavlja jedan standardizirani CV),
3. kako se pripremiti za intervju s poslodavcem (koje su sve vrste intervjua moguće, kako se fizički predstaviti pred poslodavcem, koja su moguća pitanja koja poslodavac može postaviti, te pitanja koja oni mogu postaviti osobi s kojom razgovaraju za posao).

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi cjeline su:
1. upoznati mlade s pojmom aktivnog traženja posla,
2. naučiti mlade da napišu biografiju, CV i popratno pismo,
3. mladi imaju vještine i znanje pripremiti se i uspješno obaviti intervju s poslodavcem,
4. aktivirati mlade u potrazi za poslom.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Mladi koji prođu radionice o temi Traženje posla mnogo lakše i brže napišu svoj CV i popratno pismo. Kroz radionice shvaćaju koji su to najbolji načini njihove lične prezentacije budućem poslodavcu. Zahvaljujući radionici svjesniji su prednosti i nedostataka na tržištu rada, te u skladu s tim i svojim afinitetima mnogo brže pronalaze posao.

#METODOLOGIJA

Metodologija koja se koristi sastoji se od grupnog rada u manjim ili većim grupama, plenarnih diskusija, audiovizuelnih prezentacija, simulacija stvarnih situacija, te različitih kreativnih radionica koje pospješuju aktivno stjecanje znanja. Posebno je bitno istaknuti da tokom radionice učesnici/e imaju priliku sudjelovati u simulaciji intervjua, gdje imaju mogućnost naučiti što bolje se predstaviti pred osobom koja predstavlja poslodavca. Ulogu poslodavca imaju osobe koje u stvarnom životu rade u odjelima za upravljanje ljudskim resursima.

#ZADAĆA

Mladi trebaju napisati svoj CV i popratno/motivacijsko pismo na koje trener/ica šalje svoje komentare.

#SPECIFIČNOSTI

Trening je usmjeren na pojedinca. Ova cjelina daje polaznicima/ama vještine koje su im potrebne u privatnom životu, te im daje osjećaj da je pored društvene angažiranosti potrebno brinuti i o ličnom napredovanju i vlastitoj karijeri. Sa zaposlenjem mladi imaju više mogućnosti i motiviranosti i za društveni angažman.

#TRAJANJE

2 dana, 9 sati, 6 jedinica (po 1,5 sat)

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OSTALE USLUGE