Javno zagovaranje

#PROGRAM

Javno zagovaranje odigrava se u onim demokratskim društvima u kojima građani/ke i formalno i stvarno mogu utjecati na institucije i vlasti. Javnim zagovaranjem nevladine organizacije, kao organizirani građani/ke, dopunjuju službeni politički sistem otvaranjem mogućnosti da se kroz stalni dijalog čuje njihova riječ, posebno u neizbornim godinama, kada je kontakt između političkih stranaka i birača mnogo manji nego u vrijeme kada se one u izbornoj trci bore za njihovu naklonost. Javno zagovaranje razlikuje se od ostalih pristupa zato što uvijek teži da mijenja politiku ili program, tj. završava potpisivanjem nekog obavezujućeg rješenja (zakona, pravilnika, odluke). Stoga se uvjetno naziva i zakonodavnim zagovaranjem.

#CILJANA GRUPA

Ciljna grupa su mladi, između 15 i 30 godina, koji žele biti direktno uključeni u procese donošenja odluka, a imaju prethodno iskustvo koje su stekli kroz ostale obrazovne cjeline.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Vještine zagovaranja ključ su daljnjeg razvoja demokratske prakse na svim razinama političkog života. U tom procesu uloga aktivista/ica posebno je važna za građansko društvo. Upravo u okviru radionice Javno zagovaranje mladi uče kako zagovarati interese javnosti stvarajući trajne društvene promjene bez obzira je li cilj poboljšanje položaja mladih, stvaranje jednakih mogućnosti za žene ili pak izgradnja boljeg školskog sistema. Kako privući pažnju na važno pitanje i usmjeriti one koji donose odluke prema rješenju, utjecati na donošenje odluka na svim razinama, mobilizirati građane/ke i uvjeriti ih da se uključe primjenjujući tehnike i strategije zagovaranja. Kako postati onima koji izgrađuju mreže i saveze s vladinim i nevladinim organizacijama, onima koji upotrebljavaju medije kako bi proširili svoju poruku, kako postati uspješni zagovaratelj, teme su o kojima mladi uče i imaju priliku kasnije kroz dalji rad praktično pokazati.

#OBRAZOVNE TEME

Tokom radionica mladima je omogućeno stjecanje znanja prolazeći kroz faze:
1. izgradnja povjerenja kod korisnika,
2. stjecanje podrške za misiju organizacije,
3. razvijanje komunikacijskih kanala,
4. poticanje razvoja javne politike koja će biti naklonjena organizaciji/mladima/javnosti,
5. informiranje i motiviranje ključne javnosti,
6. razvijanje specifičnih aktivnosti,
7. mobilizirati zagovarače/ice (lobiste/ice)
8. zadobiti medijsku vidljivost ideje koju provodimo.

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi cjeline su:
1. upoznati mlade s definicijom javnog zagovaranja,
2. animirati mlade da se počnu baviti politikom, te da je mijenjaju,
3. animirati mlade da istražuju i zahtijevaju nova zakonska rješenja,
4. pružiti savjete, informacije i različite vidove stručne pomoći tokom formulacije javne politike,
5. promovirati veće sudjelovanje i transparentnost u procesu donošenja odluka.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Mladi koji su uspješno savladali radionice o temi Javno zagovaranje posjeduju vještine, te poznaju mehanizme i različite strategije javnog zagovaranja. Uspješni su u promociju i zagovaranju promjena, te tako direktno utječu na promjene u lokalnoj zajednici, ali i šire.

#METODOLOGIJA

Mladi koji su uspješno savladali radionice o temi Javno zagovaranje posjeduju vještine, te poznaju mehanizme i različite strategije javnog zagovaranja. Uspješni su u promociju i zagovaranju promjena, te tako direktno utječu na promjene u lokalnoj zajednici, ali i šire.

#ZADAĆA

Metodologija koja se koristi sastoji se od grupnog rada u manjim ili većim grupama, plenarnih diskusija, audiovizuelnih prezentacija, simulacija stvarnih situacija, te različitih kreativnih radionica koje pospješuju aktivno stjecanje znanja. Učesnici/e, između ostalog, imaju zadatak napraviti medijsku konferenciju na kojoj će prezentirati projekt, koristeći se javnozagovaračkim tehnikama, kako bi na najbolji način privukli pažnju donatora.

#SPECIFIČNOSTI

Trening je namijenjen prije svega mladima koji su dosad bili pasivni ili koji nisu imali priliku uključiti se u rad neke organizacije.

#TRAJANJE

2 dana, 9 sati, 6 jedinica (po 1,5 sat)

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OSTALE USLUGE