Rad s mladima

#PROGRAM

Ova cjelina govori o radu s mladima i namijenjena je onima koji se prvi put susreću s ovom oblašću, ali isto tako ima svrhu da proširi znanja i onim akoji već imaju iskustvo u njoj. Da bi se upustili u izradu politika i strategija prema mladima, neophodno je da učesnici/e poznaju rad s mladima, sve njegove mogućnosti, prednosti, ali i izazove, a pogotovu u jugoistočnoj Evropi i zemljama u tranziciji. Učesnici/e se upoznaju s osnovnim elementima rada s mladima, važnostima, metodama u radu s mladima, te im se približavaju i oblici i modeli koji direktno utječu na osnaživanje mladih i društva u cijelosti. Pored navedenog, učesnici/e se upoznaju i s iskustvima u okruženju i šire kako bi bolje razumjeli kontekst u kojem se rad s mladima nalazi, te i poređenja našeg društva s okruženjem.

#CILJANA GRUPA

Ciljnu grupu čine službenici/e za mlade koji su stručne osobe u općini za pitanja mladih, imaju posredničku funkciju između općinskog vijeća/uprave, mladih i odraslih, te osigurava odgovarajuću podršku mladima u općini. Saradnici/e su u općinskoj administraciji, te su zaposleni u okviru strukture uprave. Ciljna grupa se brine da u općinskom vijeću i upravi mladi ne budu sporedna tema.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Vrlo često službenici/e kojima je u opisu da rade na pitanjima za mlade nisu upoznati s radom s mladima, kako općenito, tako i u općinama u kojima rade. Njihova znanja su skromna, pogotovu što iskustvo kaže da i pored posla koji se tiče mladih, službenici/e rade i na poslovima iz drugih oblasti. Ovaj dio pomaže svima koji se žele upoznati s radom s mladima, a posebno službenicima/ama koji će u budućnosti raditi na pitanjima vezanim za mlade. Također, u procesu kreiranja strategija prema mladima lakše će biti prepoznati i primijeniti metode i modele koji će omogućiti da se dosegnu postavljeni ciljevi i prevaziđu problemi i izazovi u zajednici.

#OBRAZOVNE TEME

Radionice vode službenike/e za mlade kroz cjelinu Rad s mladima kroz teme:
– osnove rada s mladima,
– metode organiziranja volonterskog omladinskog sudjelovanja,
– osnaživanje mladih,
– socijalizacija mladih.

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi cjeline Rad s mladima su: – učesnici/e će sistematično sagledati rad s mladima i sve njihove važnosti za posao koji obavljaju,
– učesnici/e će razmijeniti znanja i iskustva u oblasti rada s mladima koji je prisutan na općinskom i međunarodnom nivou,
– učesnici/e će se upoznati s raznim metodama i modelima rada s mladima koji bi bili od koristi i primjenljivi u zajednicama,
– podići nivo svijesti kod učesnika/ca o značaju rada s mladima za jačanje građanskog društva,
– učesnici/e će se upoznati s modelima koji osnažuju mlade.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Po završetku radionice:
– učesnici/e su upoznati s važnostima i značajem, metodama i modelima rada s mladima,
– učesnici/e imaju razvijenu svijest o potrebi podrške osnaživanja rada s mladima na općinskom nivou i uzajamni odnos rada s mladima i građanskim društvom.

#METODOLOGIJA

Metodologiju koja se koristi u radu sa službenicima/ama za mlade u ovoj cjelini čini individualni i grupni rad u manjim i većim grupama, plenare diskusije, simulacije različitih situacija u kojima se službenici/e mogu naći, međusobna podjela iskustava, brainstorming, interaktivne vježbe, audio i vizuelne prezentacije, obrada tematske cjeline nakon radionice kroz zadaću.

#ZADAĆA

Studija slučaja – Metode i polja djelovanja rada s mladima.

#SPECIFIČNOSTI

Prilagođenost razlikama u iskustvu učesnika/ca radionice.

#TRAJANJE

1. Osnove rada s mladima (2 sata, 1 cjelina)
2. Metode organiziranja volonterskog omladinskog sudjelovanja: (6,5 sati, 2 cjeline)
3. Osnaživanje mladih (4 sata, 2 cjeline)
4. Socijalizacija mladih (1,5 sati, 1 cjelina)

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

#OSTALE USLUGE