Samoosnaživanje

#PROGRAM

Tokom radionica o temi Samoosnaživanje mladi imaju priliku spoznati šta je to lični rast i razvoj, te steći prezentacijske vještine.

#CILJANA GRUPA

Ciljna grupa su mladi, između 15 i 30 godina, koji se upoznaju s ličnim rastom i razvojem kao kategorijom o kojoj je potrebno učiti i razgovarati. Mnogi ljudi tokom života ne spoznaju šta predstavlja samoosnaživanje i na koji nam način može pomoći u svakodnevnim situacijama.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Mladi ljudi tokom svog odrastanja često nailaze na suočavanje s realnim poteškoćama iz svakodnevnog života. Njihov zadatak koji se postavlja od strane društva najčešće se odnosi na to da pronađu pozitivne načine prevazilaženja svakodnevnih problema i da pri tome odrastu u društveno korisne pojedince. Lični rast i razvoj jeste tema koja podrazumijeva jačanje i osvještavanje kapaciteta i potencijala ličnosti, istraživanje sebe i vlastitih načina postupanja s ciljem unaprjeđenja i poboljšanja kvalitete življenja. Komunikacija je po svojoj prirodi i svrsi sredstvo kako da ljudi prenesu neke svoje stavove i uvjerenja, kako da uspostave odnos s drugim ljudima, dođu do zadovoljenja svojih potreba i interesa. Ljudi komuniciraju na različite načine i s različitim ciljevima. U situacijama kada želimo predstaviti sebe i svoje ideje na najbolji način, ostvariti neki konkretan cilj, vještine prezentacije su neophodne.

#OBRAZOVNE TEME

Ključne teme koje su obuhvaćene treningom jesu sljedeće:
1. komunikacija s osobama iz mog okruženja (asertivnost i slanje JA poruke),
2. emocije,
3. moj identitet i smisao mog života,
4. karakteristike uspješne prezentacije,
5. priprema prezentacije,
6. struktura prezentacije,
7. neverbalna komunikacija.

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi cjeline su:
1. istaknuti pozitivan stav prema životu,
2. razvijati načine suočavanja s poteškoćama,
3. pozivati na radoznalost i stalno poticanje i otkrivanje novih kreativnih snaga osobe,
4. istraživati sebe i druge na iskustven i kreativan način.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Mladi koji su prisustvovali radionicama o temi Samoosnaživanje pokazuju spremnost raditi na prevazilaženju problema s kojima se često susreću, dok im se u isto vrijeme pospješuju komunikacijske vještine. Mladi prepoznaju bitnost komuniciranja u svakodnevnom životu na način da predstavljaju sebe, svoje ciljeve i planove, a pored toga ostavljaju dojam na druge ljude oko sebe.

#METODOLOGIJA

Metodologija koja se koristi sastoji se od grupnog rada u manjim ili većim grupama, plenarnih diskusija, audiovizuelnih prezentacija, simulacija stvarnih situacija, te različitih kreativnih radionica koje pospješuju aktivno stjecanje znanja. Jedna od metoda je korištenje projektivne tehnike rada, gdje učesnici/e od niza ponuđenih slika uzimaju ona koja ih najviše doima, i pomoću koje trebaju da se izjasne o svojim strahovima, zabrinutostima, načinu razmišljanja o pojedinim temama i sl.

#ZADAĆA

Učesnici/e trebaju analizirati svoju ličnosti i zadati sebi lične ciljeve.

#SPECIFIČNOSTI

Iako je cjelina posvećena pojedincu, a ne društvenoj zajednici, izuzetno je važno da mladi spoznaju sebe i svoje potencijale kako bi bili sigurniji u komunikaciji s pasivnim mladima, ali i s donosiocima odluka. Trening će im pomoći da sagledaju svoje realne mogućnosti i sklonosti.

#TRAJANJE

2 dana, 9 sati, 6 jedinica (po 1,5 sat)

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OSTALE USLUGE