#Zaštita korisnika (Safeguarding)

Zaštita korisnika je obaveza Instituta za razvoj mladih KULT, koja podrazumijeva poduzimanje svih razumnih koraka kako bi se spriječio svaki oblik uznemiravanja, zlostavljanja i iskorištavanja, uključujući sve oblike seksualnog neželjenog ponašanja i trgovine ljudima, zaštitilo korisnike, posebno djecu i ranjive odrasle osobe od štete, te reagiralo na način propisan internim dokumentima ukoliko se šteta dogodi. Zaštita korisnika podrazumijeva odgovornost i spremnost Instituta da osigura da programi, inicijative i aktivnosti koje provodi i osoblje, kao i sve druge osobe neovisno o vrsti angažmana, poštuju i štite prava i dostojanstvo svih ljudi, posebno djece i ranjivih odraslih osoba.

Institut je posvećen stvaranju i održavanju okruženja koje promovira temeljne ljudske i organizacijske vrijednosti te sprječava svaki oblik uznemiravanja, zlostavljanja i iskorištavanja kako na radnom mjestu, tako i u svim programima, inicijativama i aktivnostima koje provodi i u zajednicama u kojima radi. Zaštita korisnika postavlja korisnike u središte svega što Institut radi.

Institut omogućava svakome ko ima zabrinutost ili sumnju u pogledu zaštite korisnika da prijavi svako kršenje odredaba Pravilnika o zaštiti korisnika Instituta i/ili svaku zabrinutost ili sumnju u neko od zabranjenih ponašanja putem bilo kojeg od sljedećih kanala:

  • kontaktna osoba za zaštitu korisnika (Safeguarding Focal Point),
  • putem online obrasca, gdje je prijavu moguće podnijeti anonimno,
  • putem pošte (uz napomenu POVJERLJIVO): 4. viteške brigade 34 – 36, 71210 Ilidža,
  • putem elektronske pošte: korisnici@mladi.org.

Iako su anonimne prijave dopuštene, one ponekad mogu otežati ili onemogućiti daljnju proceduru provjere. Nadležne osobe Instituta će, uz punu odgovornost i povjerljivosti, raditi s prijaviteljem i/ili žrtvom/preživjelim na rješavanju njihove zabrinutosti u pogledu sigurnosti i dobrobiti kako bi se procedura provjere mogla nastaviti.

Kontaktna osoba (Safeguarding Focal Point):

Dunja Jalimam 

dunja.jalimam@kultbih.org 

033 778 763