Analiza o mladima

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

Analiza položaja i potreba mladih općine Sanski Most kao osnova za izradu strateškog dokumenta za mlade

Zakon o mladima Federacije BiH nalaže da svi nivoi vlasti u Federaciji BiH imaju obavezu definiranja, usvajanja i provođenja strategija prema mladima, a...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

Analiza položaja i potreba mladih Općine Novo Sarajevo

Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa OpćinomNovo Sarajevo radio je istraživanje o položaju i potrebama mladih, a u svrhu kreiranja Strategije...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

Konferencija On Track V – Different youth work approaches for different NEET situations

Ovog mjeseca  u Istanbulu, održana je četverodnevna konferencija pod nazivom “On Track V – Different youth work approaches for different NEET situations”, čiji...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

Analiza o stavovima građana

Institut za razvoj mladih KULT u okviru inicijative “Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru” nastoji ispitati stavove i mišljenja građana u BiH o...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

10 godina od usvajanja Vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih nacija

Vodeća načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda predstavljaju instrument za državne strukture i preduzeća kako bi se zaštitila, poštivala i sankcionisala...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

ANALIZA: Skoro polovina organizacija u BiH nije upoznata sa Sporazumom između Vijeća ministara BiH i NVO u BiH

Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH je od decembra 2020. do februara 2021. godine, proveo istraživanje čiji je...