Analiza položaja i potreba mladih – osnova za izradu strategije prema mladima Grada Bihaća

U proteklih nekoliko mjeseci, Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Gradom Bihać  proveo je istraživanje položaja i potreba mladih, s ciljem kreiranja strategije prema mladima. Provedeno istraživanje o položaju i potrebama mladih na području grada i analiza rezultata istraživanja potvrda su posvećenosti Grada Bihaća poboljšanju položaja mladih na ovom području.

Analiza položaja i potreba mladih predstavlja rezultate istraživanje koje je obuhvatilo 324  mlade osobe u dobi od 15 do 30 godina, čiji su odgovori ukazali na potrebe i probleme mladih u Bihaću a koje se tiču obrazovanja, rada i zapošljavanja, zdravstvene zaštite, socijalne brige, kulture i sporta, aktivizma mladih te sigurnosti. U svrhu što boljeg razumijevanja potreba urađena je i fokus grupa sa mladima.

Iz analize, koja predstavlja osnovu za izradu strateškog dokumenta za mlade, izdvajamo nekoliko zanimljivih podataka:

  • Grad Bihać prati negativan trend smanjenja upisanih učenika ali i smanjenje broja škola. Zbog smanjenog broja upisanih učenika u Bihaću za 15% u periodu od 2018 do 2022/23 zatvorene su dvije osnovne škole,  broj učenika srednjih škola se smanjio za 26%, što je više od prosjeka u Kantonu, a opada i broj studenata.
  • Iako grad Bihać dodjeljuje stipendije za visokoškolsko obrazovanje, manjak prilika za stipendije i kreditiranje, naveden je kao izazov u oblasti obrazovanja. Tek 13,8% ispitanika odgovorilo je da primaju stipendiju.
  • Zaposlenost u gradu Bihaću bilježi pad, iako se istovremeno i u USK i u Bihaću bilježi trend smanjenja nezaposlenosti. Gotovo polovica anketiranih mladih, njih 48,5% doprinosi kućnom budžetu no zabrinjavajuće je da 25,7% ili četvrtina zaposlenih mladih „radi na crno“ odnosno bez ugovora sa poslodavcem. Nažalost, 43,7% mladih nije zaposleno u struci za koju su se školovali.
  • Za vladine programe zapošljavanja nije čulo 75,6% ispitanika. Samo 10,8% ispitanika je koristilo neki od vladinih programa zapošljavanja.
  • 58,6%, mladih u Bihaću preferira preduzetništvo, i više od polovine mladih ( 55,2%), izrazilo želju za pokretanjem vlastitog preduzeća., Da bi bili uspješni poduzetnici mladima Bihaća potrebna je finansijska, edukativna, mentorska i podrška u  povezivanju sa tržištem i kupcima.
  • Populacija mladih 15-19 je najažurnija u brizi o zdravlju i čine 48,3% mladih koji su u posljednjih godinu dana izvršili sistematski pregled. Općenito mladi najčešće rade sistematske preglede zbog dobijanja vozačke dozvole, posla, sportskih nastupa ili na preporuku ljekara zbog zdravstvenih problema . Oko 27,6% mladih u Bihaću je uradilo sistematski pregled iz vlastite inicijative.
  • Mladi Bihaća žele vidjeti veću podršku lokalnih vlasti kulturnim i sportskim događanjima kako bi se stvorila dinamičnija i poticajnija kulturna i sportska scena. Samo 15,1% mladih se svakodnevno bavi sportom a angažman u sportu i rekreaciji je mnogo manji kod djevojaka i mladih žena.
  • Mladi iz Bihaća pokazuju interes za volonterski rad i učešće u zajednici, volonterski i omladinski kampovi su popularni među mladima grada Bihaća a 24,7% njih je učestvovalo u ovakvim aktivnostima koje mogu doprinijeti razvoju vještina, međuljudskih odnosa i društvene odgovornosti. Takođe  59,6%, mladih grada Bihaća smatra da je rad u nevladinim organizacijama ili udruženjima način kreiranja društvenih promjena. Vidljivo je da mladi Bihaća prepoznaju  demokratske procese ulogu civilnog društva i volontiranja kao puta ka pozitivnim društvenim transformacijama.
  • Mladi Bihaća informišu se preko elektronskih medija, primarno internetskih portala, koje svakodnevno prati 50% mladih. Od društvenih mreža koje koriste mladi dominira Instagram, a svakodnevno ga koristi  85,2% mladih, a TikTok, kao relativno nova društvena mreža, također ima  značajan udio dnevnih korisnika među mladima (62%).

Za više informacija o položaju i potrebama mladih  pogledajte Analizu položaja i potreba mladih grada Bihaća.

Zakon o mladima Federacije BiH obavezuje sve nivoe vlasti Federacije BiH da definišu,  usvoje i provode strategije prema mladima, a Grad Bihać jedna je od institucija vlasti koja je prepoznala potrebu za izradom strateškog dokumenta za mlade. Proces izrade strateškog dokumenta za mlade na području Grada Bihaća vodi Koordinaciono tijelo i radne grupe za izradu strategije za mlade u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Analiza i istraživanje

Šta misle građani o radu nevladinih organizacija?

Institut za razvoj mladih KULT u proteklom periodu organizirao je dvodnevnu konferenciju...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

Rastuća želja za preduzetništvom: mladi u Banjoj Luci žele vlastiti biznis

Grad Banja Luka i  Gradski omladinski savjet u saradnji s Institutom za...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

ONAuBiH: Predstavljeno istraživanje o mladima u bh medijima

Predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT danas su prisustvovali prezentaciji publikacije pod...