Analiza i istraživanje

Analiza i istraživanje

Prezentacijom Analize istraživanja i drugim sastankom radnih grupa u općini Hadžići nastavljen rad na strateškom dokumentu za mlade

Sastancima u Općini Hadžići, održanim protekle sedmice, nastavljene su aktivnosti na izradi Strategije prema mladima Općine Hadžići za period 2024-2028. godina. U sali...

Analiza i istraživanje

Šta mladi misle o posljedicama korupcije?

Još jedna grupa srednjoškolaca iz Richmond Park Međunarodne srednje škole Sarajevo učestvovala je na radionici „Protiv korupcije se boriš kada progovoriš!“ koja je dio inicijative Reci...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

Analiza položaja i potreba mladih općine Sanski Most kao osnova za izradu strateškog dokumenta za mlade

Zakon o mladima Federacije BiH nalaže da svi nivoi vlasti u Federaciji BiH imaju obavezu definiranja, usvajanja i provođenja strategija prema mladima, a...

Analiza i istraživanjeIstraživanje o mladima

Istraživanje položaja i potreba mladih u Konjicu: plaćenom praksom i pripravničkim stažom prevazići jaz između završenog obrazovanja i prvog stečenog radnog iskustva

Analiza rezultata istraživanja položaja i potreba mladih grada Konjic bila je povod posjete Gradu Konjic od strane Instituta za razvoj mladih KULT. Predstavljeni...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

Analiza položaja i potreba mladih Općine Novo Sarajevo

Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa OpćinomNovo Sarajevo radio je istraživanje o položaju i potrebama mladih, a u svrhu kreiranja Strategije...

Analiza i istraživanjeIstraživanje o mladima

Institut KULT i Općina Ilijaš provode istraživanje o položaju mladih

Predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT održali su 28. decembra 2021. godine u Ilijašu obuku za anketare i anketarke, koji će u narednom...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

Konferencija On Track V – Different youth work approaches for different NEET situations

Ovog mjeseca  u Istanbulu, održana je četverodnevna konferencija pod nazivom “On Track V – Different youth work approaches for different NEET situations”, čiji...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

Analiza o stavovima građana

Institut za razvoj mladih KULT u okviru inicijative “Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru” nastoji ispitati stavove i mišljenja građana u BiH o...

Analiza i istraživanjeIstraživanje o mladima

Institut za razvoj mladih KULT i Vijeće mladih Novo Sarajevo provode istraživanje o potrebama i problemima mladih u Novom Sarajevu

Danas su Institut za razvoj mladih KULT i Vijeće mladih Novo Sarajevo potpisali Sporazum o saradnji, a kojim i zvanično započinjemo saradnju na...