Analiza i istraživanje

Analiza i istraživanjeIstraživanje o mladima

Nakon 13 godina provedeno sveobuhvatno istraživanje o mladima u BiH: Više od 50% mladih želi napustiti državu

Nakon trinaest godina od kada je urađeno prvo i jedino sveobuhvatno istraživanje o mladima i omladinskom sektoru u BiH, danas su predstavljeni prvi...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

10 godina od usvajanja Vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih nacija

Vodeća načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda predstavljaju instrument za državne strukture i preduzeća kako bi se zaštitila, poštivala i sankcionisala...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

ANALIZA: Skoro polovina organizacija u BiH nije upoznata sa Sporazumom između Vijeća ministara BiH i NVO u BiH

Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH je od decembra 2020. do februara 2021. godine, proveo istraživanje čiji je...

Analiza i istraživanjeIstraživanje o mladima

Rezultati istraživanja – utjecaj pandemije COVID-19 na mlade

Institut za razvoj mladih KULT i Fondacija Mozaik uradili su istraživanje o utjecaju pandemije COVID-19 na mlade aktivistkinje i aktiviste u BiH. U...