Prezentacijom Analize istraživanja i drugim sastankom radnih grupa u općini Hadžići nastavljen rad na strateškom dokumentu za mlade

Sastancima u Općini Hadžići, održanim protekle sedmice, nastavljene su aktivnosti na izradi Strategije prema mladima Općine Hadžići za period 2024-2028. godina.

U sali Općinskog vijeća uspješno je realizirana prezentacija rezultata Analize istraživanja položaja i potreba mladih općine Hadžići. Tom prilikom predstavljeni su najvažniji i najrelevantniji podaci iz različitih oblasti u vezi s položajem mladih u općini Hadžići. Prezentaciji su, između ostalog, prisustvovali vijećnici Općinskog vijeća Hadžići, predstavnici općinskih službi i Komisije za sport i mlade, te  mladi s područja općine zainteresirani za rješavanje pitanja te populacije. Nakon prezentacije učesnici su imali priliku postavljati pitanja o posebnim stavkama iz Analize.

Pored prezentacije Analize istraživanja, održan je i drugi radni sastanak Koordinacionog tijela i radnih grupa za izradu strategije prema mladima na kojem je posebna pažnja posvećena informacijama koje su mladi iznijeli u istraživanju o položaju i potrebama mladih općine Hadžići te Matricama koje su dostavljale radne grupe. Održani sastanak je bio u formi radionice te su članovi Koordinacionog tijela i radnih grupa paralelno radili na identifikaciji problema, definiranju željenih rezultata kao i na planiranju aktivnosti i mjera koje bi doprinijele poboljšanju položaja mladih na području općine Hadžići.

Strategija prema mladima Općine Hadžići sadržavat će oblasti od interesa za mlade kao što su obrazovanje, zapošljavanje i samozapošljavanje mladih, socijalna briga prema mladima, zdravstvena zaštita mladih, kultura i sport, aktivizam i informisanje, sigurnosti mladih.

Institut za razvoj mladih KULT pruža podršku Općini Hadžići u svim fazama izrade dokumenta te nastavlja sarađivati sa Službom kabineta općinskog načelnika na praćenju rada i pružanju podrške Koordinacionom tijelu i radnim grupama na izradi Strategije prema mladima Općine Hadžići za period 2024-2028.

Povezane objave

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

Šta su izazovi i problemi mladih u Modriči?

O izazovima sa kojima se susreću mladi u Modriči govori istraživanje koje...

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

Grad Srebrenik – Šta smo saznali od mladih?

Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Gradom Srebrenik kompletirao je...