Ravnopravnost spolova

#PROGRAM

Mladi kroz radionicu o ravnopravnosti spolova stječu znanje o spolu i rodu, identitetima, stereotipima i diskriminaciji, nasilju na osnovi spola/roda.

#CILJANA GRUPA

Ciljna grupa su mladi, između 15 i 30 godina, koji se svakodnevno susreću, svjesno ili nesvjesno, s različitim oblicima nasilja na osnovu spola, roda, identiteta i slično.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Ova radionica nudi teorijsku osnovu iz oblasti ravnopravnosti spolova, definira spol i rod, ukazuje na rodno uvjetovane stereotipe te analizira načine na koje društvo nameće različita pravila za osobe različitog spola/ roda. Nadalje, ova radionica ohrabruje mlade da istražuju svoje rodne uloge i raspravljaju o pitanjima vezanim za njihova tijela te razgovaraju o razlikama i sličnostima između muškaraca i žena. Detaljnije se unutar ove radionice bavimo i temom nasilja, rodno uvjetovanog nasilja te posebice nasilja u adolescentskim vezama s praktičnim alatima kako prepoznati nasilje i što učiniti u situacijama nasilja. Mladi kroz ovaj trening upoznaju sebe, društvo koje svojim politikama vrjednuje jedne naspram drugih, te spoznaju kako vlastitim primjerima prekinuti ustaljene patrijarhalne prakse i kreirati ravnopravnije društvo.

#OBRAZOVNE TEME

Tokom radionica učesnicima/ama je omogućeno stjecanje znanja o ravnopravnosti spolova prolazeći kroz faze:
1. definiranje spola i roda,
2. definiranje identiteta,
3. rodne uloge,
4. rodno uvjetovani stereotipi i predrasude,
5. nasilje, rodno uvjetovano nasilje i nasilje u adolescentskim vezama,
6. zakonski okvir ravnopravnosti spolova,
7. utjecaj medija i društva na ravnopravnost spolova.

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi cjeline su:
1. upoznati mlade s definicijama spola, roda, identiteta,
2. definirati rodne uloge,
3. upoznati mlade s rodno uvjetovanim stereotipima i predrasudama,
4. upoznati mlade s nasiljem, rodno uvjetovanim nasiljem i nasiljem u adolescentskim vezama, te ga prepoznati i reagirati na njega,
5. mladi prepoznaju i shvaćaju značaj ravnopravnosti spolova.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Mladi koji su stekli znanje o rodu, spolu i identitetu, mnogo brže prevazilaze i razbijaju stereotipe i predrasude s kojima se svakodnevno susreću. Stečeno znanje prenose na druge mlade, a nasilje kao takvo prepoznaju, reagiraju i bore se protiv njega. Ravnopravnost spolova bitan je element demokratskog društva i znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

#METODOLOGIJA

Metodologija koja se koristi sastoji se od grupnog rada u manjim ili većim grupama, plenarnih diskusija, audiovizuelnih prezentacija, simulacija stvarnih situacija, te različitih kreativnih radionica koje pospješuju aktivno stjecanje znanja. Jedna od metoda rada je i podjela grupe na muški i ženski dio, gdje u odvojenom radu ove grupe smišljaju pitanja za koje žele čuti odgovore od suprotnog spola. Tokom plenarne diskusije na taj način razgovaraju o spolu i rodnosti.

#ZADAĆA

Učesnici/e trebaju pronaći primjere rodne/spolne diskriminacije u svome okruženju (veza, porodica, društvo…) i potražiti njihove uzroke.

#SPECIFIČNOSTI

Gender pristup

#TRAJANJE

2 dana, 9 sati, 6 jedinica (po 1,5 sat)

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OSTALE USLUGE