Analiza o mladima

Analiza i istraživanjeAnaliza o mladima

ANALIZA: Skoro polovina organizacija u BiH nije upoznata sa Sporazumom između Vijeća ministara BiH i NVO u BiH

Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH je od decembra 2020. do februara 2021. godine, proveo istraživanje čiji je...