Institucionalna briga o mladima je prioritet još jedne lokalne samouprave u Unsko-sanskom kantonu: Grad Cazin kreira strategiju prema mladima

Istraživanje o položaju i potrebama mladih grada Cazina je radio Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu sa Vijećem mladih Grada Cazina, a rezultati i analiza istraživanja će biti osnova izrade prvog strateškog dokumenta za mlade u Cazinu.

Mladi čine 23,3% populacije stanovništva u gradu Cazinu, a što ovu lokalnu samoupravu čini jednom od zajednica sa najvećim udjelom mladog stanovništva. Samim tim je i odluka Grada Cazina da krene u izradu strategije prema mladima pozitivna i sigurno će ponuditi novu perspektivu u radu sa mladima.

Grad Cazin je jedna od razvijenijih zajednica u Unsko-sanskom kantonu, ali i Bosni i Hercegovini te je u proteklom periodu zabilježen značajan odnos i podrška radu s mladima, a kroz podršku Vijeću mladih ili projektima za mlade u lokalnoj zajednici. Dodatno, Grad Cazin podržava mlade i kroz dodjelu stipendija te drugih subvencija u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i sporta.

Izradom strategije prema mladima i provedbom istraživanja o položaju i potrebama mladih Grad Cazin se opredijelio za unapređenje programa za mlade koji odgovaraju na potrebe ove populacije.

Značajnu ulogu u procesu izrade dokumenta pored institucija vlasti i Gradske uprave imaju i mladi te će njihovo učešće u radnim grupama biti predstavljeno kroz predstavnicu Vijeća mladih Grada Cazina. Dodatno učešće mladih će biti osigurano kroz različite formate događaja u narednom periodu, a o čemu će mladi biti informisani kroz kanale komunikacije Grada i Vijeća mladih.

Strategija prema mladima Grada Cazina obuhvatit će sve relevantne oblasti za mlade kao što su obrazovanje, zapošljavanje, sigurnost, socijalna i zdravstvena briga, sport i kultura te aktivizam, volonterstvo, informisanje i učešće mladih u odlučivanju.

Strategija prema mladima je dokument institucija vlasti koji kreira i usvaja svaki nivo vlasti u Federaciji BiH uz učešće predstavnika mladih u sve procese i provodeći istraživanje o položaju i potrebama mladih.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *