Inovativan i zanimljiv Dijalog obilježio današnji dan u Bihaću

U sali Muzeja prvog zasjedanja AVNOJ-a održan je inspirativan i motivirajući događaj pod nazivom „Dijalog mladih i vlasti grada Bihaća: U susret Strategiji prema mladima“. Učesnici Dijaloga su bili mladi sa područja grada Bihaća, članovi omladinskih organizacija i udruženja koja rade s mladima, predstavnici institucija vlasti kao i vijećnici Gradskog vijeća Bihać.

Bila je ovo prilika da mladi i predstavnici vlasti diskutiraju o nekoliko oblasti koje će biti dio strategije prema mladima Grada Bihaća. Između ostalog, razgovaralo se o potrebama i problemima mladih u oblasti obrazovanja, rada i zapošljavanja, aktivizma i učešća mladih u procesima odlučivanja kao i kulturi i sportu, koji su neizostavan dio svih diskusija čiji su učesnici mladi.

Dijalog je omogućio da mladi i donosioci odluka razgovaraju i razmjenjuju mišljenja usmjerena ka poboljšanju položaja mladih na području grada te kreiranju novih prilika i sadržaja koji bi mladima ponudili nešto novo. Dijalog je bio idealna prilika da se poduzmu aktivnosti izgradnje povjerenja i intenziviranja saradnje mladih i organizacija koje rade s mladima sa predstavnicima vlasti i donosiocima odluka.

Učesnici nisu krili zadovoljstvo održavanjem Dijaloga i pruženoj prilici da mladi iznesu svoja razmišljanja i ideje donosiocima odluka. Također, događaj je donosiocima odluka pomogao da bolje razumiju potrebe i probleme mladih kroz navedene četiri oblasti te mjere koje je potrebno preduzeti u narednom periodu kao i uključivanje prijedloga u strateški dokument, koji je trenutno u procesu izrade.

Događaj je izazvao pozitivne reakcije i komentare učesnika koji su izrazili želju da održavanje Dijaloga mladih i vlasti u budućnosti postane redovan događaj na kojem će mladi imati priliku da zajedno sa predstavnicima vlasti sarađuju u cilju unapređenja položaja i prilika mladih na području grada Bihaća.

Ćamil Medanović je bio jedan od mladih učesnika Dijaloga te je nakon uspješno završenog događaja istakao: „Pored odlično organiziranog Dijaloga, bitna poruka je danas poslana onima koji odlučuju između ostalog i o mladima, nebitno u kojim skupštinskim klupama. Ta poruka je poslana velikim odzivom mladih ljudi, koje zanima status i položaj u društvu. Kako je bilo riječi o gradskom nivou, mogli su se čuti zanimljivi prijedlozi i sugestije, ali i zapažanja. Meni su upravo bila zanimljiva zapažanja od strane mladih Bišćana i ako bude volje i želje, vjerujem da bi se položaj ove kategorije ljudi uveliko poboljšao. Pozvao bih vas, ali i sve iz nevladinog sektora, da nam pružite više ovakvih prilika, pa i kroz određene debate, panel diskusije i sl. Mislim da bi bilo efekta, probudili bismo mlade, a vlastima pomogli u rješavanju krucijalnih problema sa kojim se susreću svi, ne samo mladi ljudi.”

„Potenciranje i kreiranje platforme za konstruktivne i produktivne diskurse o tematikama koje se tiču mladih je nužno za razvojni proces ove strategije koja će u kasnijem periodu predstavljati ključni faktor prosperiteta okruženja naših budućnosnika. Samom diskusijom koja je pokrenuta na ovom događaju, dotakli smo se detaljnjijih predodžbi o benefitima koje mi, kao mladi, stičemo kroz podršku i angažman usmjeren ka realizaciji ove strategije i akcionog plana. Edukativni karakter same diskusije je pomogao u jasnom definisanju načina na koji mladi ljudi mogu biti direktno i aktivno angažirani, te je događaj pružio mnoštvo novih ideja i prijedloga za inkorporiranje u implementaciju same Strategije prema mladima“, dodala je Hana Hrnjica.

Događaj je realizirao Grad Bihać u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, Udruženjem “Centar za održivi razvoj – COR” i programom ReLOaD2 kojeg provodi UNDP.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Razumjeti položaj i potrebe mladih je korak do boljih politika prema mladima!

Institut za razvoj mladih KULT sa partnerima, Federalnim ministarstvom kulture i sporta...

Strategije prema mladima

Javni poziv: Učešće na dijalogu mladih i vlasti – u susret prvoj strategiji prema mladima FBiH!

Radna grupa za izradu strategije prema mladima FBiH uz podršku Federalnog ministarstva...