Prepoznate ključne slabosti i problemi mladih koje će biti cilj programa i mjera u strategiji prema mladima Federacije BiH

Nastavljene su aktivnosti na osiguravanju programskog pristupa djelovanja prema mladima u Federaciji Bosne i Hercegovine i unapređivanju njihovog položaja kroz identificiranje ključnih problema i izazova koji će se prepoznati kroz strategiju prema mladima Federacije BiH za period 2024-2027.

Radni timovi su mapirali slabosti koje su detaljno analizirane te su na osnovu toga kreirali rješenja i željene rezultate kojima će se otvoriti nove perspektive ključne za razvoj mladih i njihovo učešće u svim društvenim procesima.

Najvažniji zaključci koji će poslužiti kao osnova za daljnji rad i aktivnosti su da je u oblasti kulture, sporta i ekologije potrebno razvijati nove zakonske okvire i unapređivati programe koji će mladima pružiti dodatnu podršku i prilike za razvoj kao što je Transfer za mlade. Potpuna implementacija Zakona o mladima FBiH je prepoznata kao ključna za uključivanje mladih u procese odlučivanja, a među ciljevima je i razvijanje novih pristupa u radu s mladima.

U svim tematskim oblastima identificirano je da je nužno razviti odgovarajuće sisteme informiranja kao i edukacije mladih. U oblasti sigurnosti usljed brojnih društvenih izazova radni tim kao prioritet vidi unapređenje cyber sigurnosti mladih u digitalnom prostoru. Uzimajući u obzir rezultate istraživanja položaja i potreba mladih, koji pokazuju da preko 50% mladih djevojaka u FBiH nikada nije uradilo ginekološki pregled ili nije željelo da odgovori na ovo pitanje, članovi radnog tima su bili posvećeni predlaganju programa prevencije i zaštite reproduktivnog zdravlja mladih te razvoju „youth friendly (prijateljskog pristupa)“ pristupa u pružanju zdravstvenih usluga.

Članovi radnih timova i svi uključeni akteri kroz različite tematske oblasti trudili su se prepoznati potrebe mladih kako bi zajedničkim radom u nastavku procesa došli do kreiranja novih prilika za ovu populaciju na području Federacije BiH.

Istaknuto je da je za mlade posebno važno da se u svim oblastima djelovanja primjene principi kao što su uključivanje mladih u procese odlučivanja na svim nivoima kao i omogućavanje jednakih šansi i prava svim mladima.

Vijeće mladih Federacije BiH uključeno je u sve aktivnosti kroz sudjelovanje u radnim timovima za tematske oblasti čime se uvažavaju stavovi i mišljenja mladih sa područja Federacije koji djeluju kroz brojna omladinska udruženja koja čine vijeća mladih na lokalnom nivou.

Nosilac inicijative izrade strategije prema mladima Federacije BiH je Federalno ministarstvo kulture i sporta u partnerstvu s Institutom za razvoj mladih KULT i Vijećem mladih Federacije BiH.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *