Na pragu prilika po mjeri mladih u Modriči

Fokusiranjem na potrebe i prioritete koje su kroz provedeno istraživanje iskazali mladi u Modriči te kapacitete kojima raspolaže opština Modriča oblikovan je nacrt strateške platforme koja usmjerava zajednicu prema kreiranju stimulativnog okruženja u kojem mladi mogu ostvariti svoj puni potencijal.

Verificiranjem aktivnosti, mjera i programa koji trebaju biti dostupni mladima, Koordinaciono i radno tijelo za izradu omladinske politike Opštine Modriča je na trećem sastanku 12. februara 2024.g. potvrdilo posvećenost svojih članova pitanjima mladih i unapređenju njihovog položaja.

Mlade u Modriči se ovom omladinskom politikom želi podstaći na bolje omladinsko organiziranje, da iskoriste prilike za učešće u donošenju odluka ali i da kroz aktivizam i volontiranje ostvare značajniju ulogu u svojoj zajednici.

Predloženi su i programi koji će promovirati i podržati intenzivnije učešće i utjecaj mladih u unapređenju sadržaja iz oblasti kulture i sporta, razvoju projekata za mlade, kao i mjere aktivnog učešća u prevenciji nasilja i kreiranju dobre sigurnosne atmosfere u Modriči. Posebna pažnja posvećena je o unapređenju uslova u obrazovanju, ali i mjerama koje će podržati jačanje konkurentnosti mladih i poboljšati im pristup na tržište rada.

Institut za razvoj mladih KULT kroz stručnu podršku i saradnju sa svim akterima kroz sve faze procesa podržava Opštinu Modriča u izradi omladinske politike, dokumenta institucija vlasti koji je propisan Zakonom o omladinskom organiziranju Republike Srpske i obavezan je za sve lokalne zajednice.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi u fokusu Grada Bihaća – Nacrt strategije je usvojen!

Usvojen je Nacrt strategije prema mladima Grada Bihać koja predstavlja značajan i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Šta donosi strategija prema mladima Federacije BiH?

Strategijom prema mladima Federacije BiH teži se postizanju sigurnog okruženja koje jača...