Na pragu prilika po mjeri mladih u Modriči

Fokusiranjem na potrebe i prioritete koje su kroz provedeno istraživanje iskazali mladi u Modriči te kapacitete kojima raspolaže opština Modriča oblikovan je nacrt strateške platforme koja usmjerava zajednicu prema kreiranju stimulativnog okruženja u kojem mladi mogu ostvariti svoj puni potencijal.

Verificiranjem aktivnosti, mjera i programa koji trebaju biti dostupni mladima, Koordinaciono i radno tijelo za izradu omladinske politike Opštine Modriča je na trećem sastanku 12. februara 2024.g. potvrdilo posvećenost svojih članova pitanjima mladih i unapređenju njihovog položaja.

Mlade u Modriči se ovom omladinskom politikom želi podstaći na bolje omladinsko organiziranje, da iskoriste prilike za učešće u donošenju odluka ali i da kroz aktivizam i volontiranje ostvare značajniju ulogu u svojoj zajednici.

Predloženi su i programi koji će promovirati i podržati intenzivnije učešće i utjecaj mladih u unapređenju sadržaja iz oblasti kulture i sporta, razvoju projekata za mlade, kao i mjere aktivnog učešća u prevenciji nasilja i kreiranju dobre sigurnosne atmosfere u Modriči. Posebna pažnja posvećena je o unapređenju uslova u obrazovanju, ali i mjerama koje će podržati jačanje konkurentnosti mladih i poboljšati im pristup na tržište rada.

Institut za razvoj mladih KULT kroz stručnu podršku i saradnju sa svim akterima kroz sve faze procesa podržava Opštinu Modriča u izradi omladinske politike, dokumenta institucija vlasti koji je propisan Zakonom o omladinskom organiziranju Republike Srpske i obavezan je za sve lokalne zajednice.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *