Predstavljamo službenike za mlade: Mirela Dupovac – Mlade je potrebno slušati i pristupiti im na pravi način

Službenici za mlade pružaju podršku i pomoć omladinskim organizacijama i mladima da prevaziđu svakodnevne izazove u svome radu i budu snažni akteri za razvoj zajednica u  kojima djeluju. Institut za razvoj mladih KULT posebno ističe unapređenje položaja i promociju uloge službenika za mlade, s ciljem da zajedničkim snagama rad s mladima i za mlade bude korak naprijed ka njihovom boljem položaju u društvu.

Mirela Dupovac je službenica za mlade u Općini Hadžići. Diplomirala je žurnalistiku a zatim magistrirala komunikologiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Prvobitno se bavila novinarstvom, zatim marketingom a onda je život usmjerio na drugi put – put ka hotelijerstvu, gdje više godina radi kao hotelski menadžer jedne svjetske hotelske grupacije. Prije dvije godine, Mirela je došla na poziciju službenice za mlade u Općini Hadžići i tu kreće njen službeni put u radu sa mladima. Radi u Službi kabineta Općinskog načelnika na poziciji Stručnog savjetnika za mlade, međuopćinsku saradnju, praćenje projekata i upravljanje projektnim ciklusima.

Kada je riječ o njenom formalnom obrazovanju i značaju formalnog obrazovanja za njenu karijeru, Mirela navodi: „Formalno obrazovanje je imalo itekako utjecaja na moj karijerni put, interakcija, dinamična radna atmosfera, rad sa različitim ljudima i komuniciranje nešto su što me je pratilo kroz sve poslove koje sam do sada obavljala u svojoj karijeri, pa tako i u radu sa mladima. Komunikacija je ipak osnovno oruđe za ostvarivanje saradnje, pregovaranje, lobiranje te vođenje i koordiniranje različitim aktivnostima. Mlade je potrebno i slušati, savjetovati ih ali i znati im pristupiti na pravi, njima prilagođen način, u čemu mi je svakako mnogo pomoglo moje obrazovanje iz oblasti komunikologije.”

Mirela je završila osnovnu i naprednu obuku za službenike za mlade koju provodi Institut za razvoj mladih KULT te tako postala certificirana službenica za mlade: „Ono što je bitno spomenuti jeste da sam ja na samom početku svog puta u radu sa mladima dobila priliku sudjelovati u osnovnoj obuci za službenike za mlade. U prvi mah mi se činilo da sam možda prebrzo aplicirala na Javni poziv jer sam tek postala službenica za mlade i još nisam stigla prikupiti sve bitne informacije iz prakse. Međutim, vremenom sam uvidjela da mi je to bila prednost koju sam odlučila iskoristiti jer sam od početka učila ali uporedo sa obukom odmah i  primjenjivala stečena znanja direktno na terenu, te tako posložila stvari na pravi način u radu sa mladima.“

Tema njenog završnog rada na obuci je bila „Važnost strategije prema mladima u kontekstu podrške mladih u manjim lokalnim zajednicama – studija slučaja općina Hadžići“, što je bio svojevrsni uvod u izradu Strategije prema mladima ove općine. Osim obuke, Mirela navodi da je u profesionalnom razvoju pomoć dobila i od kolega iz drugih općina i gradova koji su već dugo godina službenici za mlade i koji su joj prenijeli svoja iskustva i prakse u radu sa mladima.

Osim znanja koja je usvojila, Mirela ističe i povezanost sa službenicima za mlade iz različitih zajednica u BiH koje je na obuci upoznala: „I nakon obuke i dalje često komuniciramo, razmjenjujemo ideje, prijedloge i aktivnosti usmjerene na poboljšanje položaja mladih u našim lokalnim zajednicama. Poučeni ovim dobrim iskustvima i praksama, mi službenici za mlade iz Kantona Sarajevo, smo također pokrenuli praksu održavanja sastanaka i razmjene dobrih praksi u našem radu. Inicijalni sastanak smo održali u Općini Ilijaš i dogovorili kvartalne susrete i u ostalim općinama. Institutova obuka zaista je imala veliki uticaj na moj profesionalni razvoj i usavršavanje koje je u protekle dvije godine tekao jako užurbano i uzlaznom putanjom.“

Kada je riječ o važnosti uloge službenika za mlade, navodi: “Službenici imaju posredničku funkciju između organa uprave i mladih, te osiguravaju odgovarajuću podršku mladima. Oni su spona između mladih i institucija vlasti. Ja sam svoju ulogu u radu sa mladima shvatila ozbiljno i trudim se da sam im na raspolaganju kako tokom radnog vremena tako i poslije posla. Nastojim sa njima graditi prijateljske odnose, da u komunikaciji sa mnom budu opušteni i slobodni i da na vrata moje kancelarije mogu pokucati uvijek.”

Nakon obuke, Mirela je pokrenula inicijativu za kreiranje i usvajanje strategije prema mladima Općine Hadžići i vrijedno radila na tom procesu: Općina Hadžići je ranije imala dvije usvojene Strategije prema mladima i bila je među prvim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je imala usvojenu Strategiju u skladu sa  Zakonom o mladima FBiH.  S obzirom na to da je posljednji strateški dokument istekao, inicirala sam da se prijavimo na Institutov Javni poziv za podršku institucijama vlasti u provedbi istraživanja i izradi strategije prema mladima. Naša aplikacija je prihvaćena, nakon čega smo sklopili saradnju koja je na koncu rezultirala jako produktivno i uspješno.“

Smatra da je bilo jako važno jer je u ovom procesu imala, kako navodi „potpuno odriješene ruke“ u smislu rukovođenja procesom i svesrdnu pomoć i povjerenje od strane Općinskog načelnika gospodina Hamde Ejubovića. Proces izrade Strategije je trajao godinu dana, a od početka u kreiranje niza strateških aktivnosti, uključeni su bili mladi ljudi sa područja ove općine.

„U našoj lokalnoj zajednici nije postojalo niti jedno aktivno udruženje mladih, a rezultati provedenog istraživanja su pokazali da gotovo 85% mladih u Hadžićima nije član niti jedne organizacije. Shodno tome, bilo je neophodno na neki način animirati i potaknuti mlade na organizovanje u našoj općini. U samom procesu izrade Strategije održala sam na desetine sastanaka sa mladim ljudima, učenicima, studentima, neformalnim grupama mladih, vijećem učenika, predstavnicima različitih organizacija iz oblasti sporta. Sastanci su na kraju rezultirali time da se određeni broj mladih okupio i u julu mjesecu 2023. godine formirao prvo aktivno omladinsko udruženje na području naše općine pod nazivom „STARt“. Ovo udruženje već pola godine intenzivno provodi svoje aktivnosti u lokalnoj zajednici i iza sebe ima značajan broj projekata. Općina je ove projekte podržala kroz  stručnu  podršku od strane službenika za mlade ali i prostorno i finansijski“, navodi Mirela.

U procesu ističe i saradnju sa Institutom za koju kaže da je bila od velike pomoći: „Stručna, profesionalna i mentorska podrška i najispravniji metodološki pristup izradi jednog ozbiljnog strateško-planskog dokumenta za narednih pet godina je ono što nas je pratilo kroz našu jednogodišnju saradnju. Polazna osnova za izradu dokumenta nam je bilo provedeno istraživanje o problemima i potrebama mladih na području općine Hadžići. U akcioni plan smo uvrstili aktivnosti koje su realne i ostvarive a koje su usmjere na rješavanje problema mladih na ovom području. Dokument je na kraju jednoglasno usvojen na Općinskom vijeću, a sada nam slijedi njegova provedba i implementacija.“

Ono o čemu ponosno priča jesu upravo pomaci koji su se desili od procesa izrade strategije pa sve do njenog usvajanja: „Donesen je Pravilnik o upisu u Registar omladinskih organizacija, objavljen stalni Javni poziv za upis, te su do sada u njega upisana dva omladinska udruženja. Formirano je prvo omladinsko udruženje na području naše općine koje aktivno provodi aktivnosti, prostor za mlade K-HUB koji je općina adaptirala u okviru Kulturno-sportskog i rekreacionog centra u Hadžićima počeo se intenzivnije koristiti. Mladi su se kroz proces izrade strategije više upoznali sa ulogom službenice za mlade i njenim radom, upoznali su se sa svim etapama izrade strategije i bili dio ovog procesa. Oformili su i Viber zajednicu u kojoj komuniciramo i razmjenjujemo informacije na dnevnoj bazi. Izrada Strategije je zaista donijela mnogo, a određeni ciljevi koje smo na samom početku zacrtali sebi su već ispunjeni i relizirani pri samom procesu izrade.“

Kada je riječ o planovima za budućnost u saradnji sa mladima, Mirela navodi kako joj je cilj zajedno sa općinskim službama nastaviti pružati podršku mladima i omogućavati im različite prilike kroz sve, za njih relevantne, oblasti.

Općina Hadžići je u proteklom periodu uspostavila skoro sve institucionalne mehanizme za mlade, koji su neophodni za uspješno provođenje politika prema mladima. U narednom periodu nam je bitno raditi na implementaciji aktivnosti sadržanih u akcionom planu Strategije prema mladima. Želim na još bolji način jačati saradnju sa omladinskim sektorom, raditi više na terenu, nadograđivati se i usavršavati u oblasti rada sa mladima kako bih iznašla sve načine za unapređenje njihovog položaja na ovom području. U saradnji sa direktorom JU KSIRC Hadžići u ovoj godini plan nam je povećati i intenzivirati aktivnosti koje provodimo u prostoru za mlade K-HUB. Cilj nam je također, imati tri upisane omladinske organizacije u naš Registar, kako bismo mogli formirati Vijeće mladih općine Hadžići u budućnosti. Stručna,  prostorna i finansijska podrška od strane općine i mene kao službenice za mlade ni u ovom segmentu, neće izostati“, kaže Mirela.

Mladima u Hadžićima poručuje: „Učite, jurite svoje snove, grabite prilike, aktivirajte se u zajednici ali i izvan nje i razbijajte sve potencijalne predrasude onih koji ih prema nama koji dolazimo iz manjih i rubnih općina neopravdano imaju. I naravno, ostanite u Hadžićima, jer samo skupa možemo raditi  na unapređenju naše sredine i života u njoj.“

Institut za razvoj mladih KULT planira, organizira i provodi programe obuke za službenike za mlade i certificiranje službenika koji se bave radom s mladima u gradskim, općinskim i kantonalnim organima vlasti. Program obuke sastoji se od osnovne i napredne obuke. Programom osnovne obuke polaznik se osposobljava za obavljanje poslova stručne osobe u državnoj službi za rad s mladima i pohađaju je osobe koje ispunjavaju kriterije prijave na javni poziv prema Pravilniku o procedurama obuke i certificiranju službenika za mlade Federalnog ministarstva kulture i sporta. Naprednu obuku pohađaju osobe koja imaju certifikat osnovnog programa obuke u cilju usavršavanja i doobučavanja. Program osnovne obuke za službenika/cu traje 120 radnih sati, raspoređenih po modulima.

Trenutno je otvoren novi Javni poziv za osnovnu Obuku službenika za mlade i ostaće otvoren do 10.4. 2024. godine. Više informacija dostupno je OVDJE.

%s Comment

  • SDA kadar ako je tako dobra što ne ostade u privatnom sektoru i ona i muž bi poginuli za SDA toliko o Dupovac

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *