Razumjeti položaj i potrebe mladih je korak do boljih politika prema mladima!

Institut za razvoj mladih KULT sa partnerima, Federalnim ministarstvom kulture i sporta i Vijećem mladih Federacije BiH je na poziv SOS Dječija sela BiH predstavio rezultate rada na izradi strategije prema mladima FBiH. SOS Dječija sela BiH kroz Platformu za saradnju parlamentaraca i parlamentarki FBiH: GLAS DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA već neko vrijeme kreira odličnu saradnju sa parlamentarcima i poduzima važne inicijative koje doprinose boljem položaju mladih. Upravo sastanak ove Platforme je bio povod za poziv i predstavljanje strategije za mlade.

Poseban osvrt u kontekstu kreiranja strategije za mlade FBiH je stavljen na to da svi strateški ciljevi i prioriteti planirani u dokumentu uključe i planiraju učešće mladih u odlučivanju te osiguravanje jednakih prilika za sve mlade u FBiH. Vodeći se ovim pristupom strategija za mlade bi trebala osigurati provedbu brojnih inicijativa iz oblast obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne brige, sigurnosti, aktivizma i učešća mladih u odlučivanja, volonterstva, zaštite okoliša te sporta i kulture.

U Institutu se smatra da je uloga donosioca odluka u procesu izrade i usvajanja, a onda i provedbe strategije prema mladima izuzetno važna. Naročito je važno osigurati dijalog i razumijevanje položaja i potreba mladih i kako donosioci odluka mogu utjecati na programe i politike koji mijenjanju živote mladih ljudi na bolje. Ovu vrstu dijaloga i razumijevanja smo mogli osjetiti na sastanku Platforme te vjerujemo da će u narednom periodu i usvojiti prvu strategiju prema mladima u ovom entitetu.

Na sastanku su prezentirani  napori Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u pravcu osiguravanja pravnog okvira koji mnogo više prepoznaje potrebe mladih, a posebno onih koji izlaze iz sistema brige. Važano je istaći da je jak naglasak stavljen i na jačanje uloge onih koji rade u sistemu socijalne zaštite, socijalne radnike.

Posebno zanimljivo tokom sastanka je bilo čuti iskustva mladih ljudi Emira Pirića i Dragane Savić koji su govorili o važnosti ulaganja u sistem brige o mladima kao i čuti o odličnim programima SOS Dječija sela kao što je Program podrške za djecu i mlade bez roditeljskog staranja i priprema za samostalni život u zajednici te o programu osnaživanja i zapošljivosti mladih kroz YEEP projekat.

Inicijativa koja će biti upućena kroz Platformu, a na prijedlog Instituta, Ministarstva i Vijeća mladih se odnosi na usvajanje strategije prema mladima te formiranje savjeta za mlade FBiH.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi u fokusu Grada Bihaća – Nacrt strategije je usvojen!

Usvojen je Nacrt strategije prema mladima Grada Bihać koja predstavlja značajan i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Šta donosi strategija prema mladima Federacije BiH?

Strategijom prema mladima Federacije BiH teži se postizanju sigurnog okruženja koje jača...