Dijalog mladih i vlasti posvećen prvoj strategiji prema mladima FBiH: dokument kojim će se vlasti voditi, a mladi ponositi!

Uspješno je završen dvodnevni događaj Dijalog mladih i vlasti, posvećen kreiranju prve strategije prema mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Događaj je okupio više od 150 učesnika, uključujući premijera Vlade FBiH Nermina Nikšića, ministricu Federalnog ministarstva kulture i sporta Sanju Vlaisavljević, ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnana Delića, stručnu savjetnicu u Sektoru za visoko obrazovanje Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Sanelu Kuko te mlade iz svih dijelova Federacije BiH, predstavnike institucija vlasti, međunarodne zajednice, omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima.

Ovaj događaj je pružio jedinstvenu priliku za razmjenu mišljenja i iskustava između mladih i predstavnika vlasti na federalnom, ali i kantonalnom nivou, a u organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta, Instituta za razvoj mladih KULT i Vijeća mladih FBiH. Kroz panel diskusiju i rad u okviru tematskih stolova, učesnici su razgovarali o ključnim problemima, potrebama i potencijalnim rješenjima za mlade u Federaciji BiH.

„Učešće na Dijalogu predstavlja za mene izuzetno iskustvo. Imali smo priliku direktno komunicirati sa donosiocima odluka na nivou FBiH, što nam je omogućilo da prenesemo stavove i potrebe svoje generacije. Kroz rad u grupi koja je bila zadužena za oblast rada, zapošljavanja i poduzetništva, pričali smo o problemima i izazovima, ali i prilikama da doprinesemo pronalaženju konkretnih rješenja. Nadam se da će Strategija za mlade FBiH biti dokument kojim će se vlast voditi, a mi ponositi“, izjavio je Amar Obradović iz Mostara.

Organizacija ovog dijaloga predstavlja značajan korak naprijed u procesu izrade prve strategije za mlade Federacije BiH, s obzirom na važnost dijaloga i saradnje sa institucijama vlasti, te nedostatak sličnih inicijativa u prošlosti. Kreiranje prve strategije prema mladima FBiH pruža direktan i sistemski pristup poboljšanju položaja mladih u cijeloj Federaciji BiH, što je zakonska obaveza još od usvajanja Zakona o mladima FBiH 2010. godine, ističu organizatori.

Strategija prema mladima FBiH za period 2024-2027. postavit će temelje za buduće programe i aktivnosti usmjerene na mlade. Nosilac izrade strategije je Federalno ministarstvo kulture i sporta u partnerstvu sa Institutom za razvoj mladih KULT i Vijećem mladih Federacije BiH.

Učesnici su istakli važnost kontinuirane saradnje i uključivanja mladih u procese donošenja odluka, naglašavajući da mladi moraju biti ključni akteri u oblikovanju svoje budućnosti.

„Dolazim iz male lokalne zajednice, u kojoj sam oduvijek željela da se moj glas čuje nadaleko, ali bezuspješno. Čast i mogućnost koju mi je pružio ovaj susret ostvaruje dio mog cilja i veliki korak ka kvalitetnoj budućosti ne samo mene nego općenito mladih. Osjećala sam kao da imam moć kada sam direktno razgovarala s vlastima i iznosila probleme s kojima se mladi u lokalnoj zajednici susreću. Ta mogućnost da predstavljam i zauzimam se za svoju zajednicu me potakla da moj put ne završava ovdje, ovo je moj novi početak“, izjavila je Almina Krivokapa iz Kaknja.

Na kraju događaja, formulisani su konkretni zaključci i preporuke koje će biti integrisane u strategiju i akcione planove. Ove preporuke obuhvataju oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, socijalne brige, sigurnosti, kulture, sporta i okoliša kao i participacije mladih u društvenom i političkom životu.

Dijalog je još jednom potvrdio da mladi u Federaciji BiH imaju mnogo toga da ponude i da su spremni aktivno učestvovati u kreiranju bolje sadašnjosti i budućnosti za njih ali i svih ostalih stanovnika Federacije BiH.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi u fokusu Grada Bihaća – Nacrt strategije je usvojen!

Usvojen je Nacrt strategije prema mladima Grada Bihać koja predstavlja značajan i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Šta donosi strategija prema mladima Federacije BiH?

Strategijom prema mladima Federacije BiH teži se postizanju sigurnog okruženja koje jača...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Razumjeti položaj i potrebe mladih je korak do boljih politika prema mladima!

Institut za razvoj mladih KULT sa partnerima, Federalnim ministarstvom kulture i sporta...