Izazovi i prepreke u Bosni i Hercegovini na putu prema društvu bez korupcije

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se od 2003. godine kada je Opća skupština Ujedinjenih nacija posebnom rezolucijom usvojila Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije te na taj način ukazala na problem korupcije i potrebu svakodnevne borbe protiv korupcije. Konvencija predstavlja pravno obavezujući antikorupcijski instrument kojim se nudi odgovor u borbi protiv ove negativne društvene pojave i problema. Upravo 9. decembar predstavlja datum kada se dodatno podiže svijest o važnosti provedbe Konvencije, informira javnost o problemima i posljedicama korupcije i promiču mehanizmi za borbu protiv korupcije. Pored toga što nanosi ekonomsku, druptvenu i političku štetu, urušava demokratske principe društva kao i temelje demokratskih institucija.

Institut za razvoj mladih KULT se svake godine pridružuje brojnim nevladinim i međunarodnim organizacijama, državama svijeta i pojedincima na globalnom nivou koji na različite načine obilježavaju Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Kroz naš rad i brojne događaje sa mladima Institut je prepoznao različite negativne posljedice koje korupcija uzrokuje, a koji se posebno reflektuju na živote mladih i njihove prilike u bh. društvu. Mladi korupciju prvenstveno posmatraju kroz zastupljenost u procesu zapošljavanja, gdje smatraju da je mala šansa da na nekom javnom konkursu budu primljeni upravo zbog prisustva korupcije. Istraživanje položaja i potreba mladih Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da gotovo 90 posto mladih smatra da je podmićivanje kako bi se dobio posao u javnoj administraciji praksa u bh. društvu, od toga njih gotovo 60 posto smatra da je podmićivanje prisutno u većini slučajeva. Mladi primjećuju korupciju i u drugim oblastima poput zdravstva, pravosuđa, obrazovanja, sigurnosti…

Rezultati istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini Institutaza razvoj mladih KULT, pokazali su da je želja mladih za odlaskom iz zemlje i dalje visoka budući da je više od 50 posto mladih kazalo da želi napustiti BiH, a kao jedan od najčešćih razloga za odlazak iz zemlje navode korupciju. Mladi u istraživanju korupciju svrstavaju na četvrto mjesto ljestvice problema odmah iza nezaposlenosti, rasta cijena i troškova života i ekonomske situacije.

Da je korupcija trenutno među glavnim problemima Bosne i Hercegovine govore izvještaji i podaci brojnih međunarodnih tijela i organizacija. Grupa država Vijeća Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO) je u junu 2023. godine objavila izvještaj u kojem ističe da su glavni problemi prisustvo problema sa korupcijom u Bosni i Hercegovini i neispunjavanja ranije datih preporuka. Ponovo su izdate preporuke za vlasti u BiH u kojima se navodi da je potrebno preispitati i ojačati zaštitu uzbunjivača, osigurati sistem izrade antikorupcijskih planova, koji će biti usklađeni u cijeloj zemlji kao i revidirati i ojačati Sistem za upravljanje sukobom interesa osoba sa najvišim izvršnim funkcijama.

Prema Transparency Internationalu i globalnom istraživanju Indexa percepcije korupcije, koji se objavljuje svake godine, Bosna i Hercegovina je za 2022. godinu ponovo nazadovala te se trenutnosvrstava u grupu zemalja koje najbrže propadaju zbog dramatičnog rasta korupcije. Od zemalja zapadnog Balkana Bosna i Hercegovina je najgore rangirana zemlja, a i na ukupnoj skali je na trećoj najlošijoj poziciji u Europi, odmah iza Ukrajine i Rusije. Pored ovih, postoje i drugi izvještaji u kojima se BiH predstavlja kao država koja ima ozbiljne probleme sa prisustvom administrativne i visoke korupcije koja utječe na ekonomiju i društvenu stabilnost.

Među glavnim razlozima za pogoršanje situacije u BiH u polju borbe protiv korupcije  možemo svrstati i nepostojanje pravnih propisa, zakona kojim bi se izrekle adekvatne kazne i sankcije za počinioce koruptivnih djela. BiH nema nikakvu strategiju ali ni politiku borbe protiv korupcije. Decentralizirani pravosudni i sigurnosni sistem predstavlja pogodno tlo da se upravo u BiH pojavljuju i druge vrste kriminala s obzirom na nemogućnost i nemoć države i različitih nivoa vlasti da se uhvate u koštac sa problemom korupcije.

Građani i javnost nemaju povjerenja u izabrane predstavnike, kao ni u zaposlene u pravosudnim i sigurnosnim institucijama. Razlozi se mogu tražiti u malom broju slučajeva u kojima su procesuirani optuženi za korupciju ili u kojima su izrečene adekvatne kazne. Poseban problem je prisustvo „visoke korupcije“ u BiH pa tako u 2022. godini nijedna optužnica nije potvrđena tokom cijele godine, nigdje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Neprocesuiranje slučajeva korupcije poseban utjecaj ima na stavove i mišljenja mladih koji ne primjećuju napredak u borbi protiv korupcije, odnosno nemaju povjerenje da će im institucije i tijela zadužena za borbu protiv korupcije osigurati sigurnost ukoliko prijave koruptivne radnje. Mladi često osjećaju i strah upravo zbog nepostojanja izgrađenog sistema zaštite prijavitelja korupcije.

Početni korak u efikasnijoj i djelotvornijoj borbi protiv korupcije treba biti ulaganje u sistem obrazovanja gdje bi se mladi već od završnih razreda osnovne škole educirali i informirali o negativnim posljedicama korupcije i prepoznavanju pojavnih oblika korupcije. Stečeno znanje bi se nadograđivalo kroz srednje i visoko obrazovanje. Danas, ustanove visokog obrazovanja u svojim planovima i programima pojam korupcije i sve ono što je vezano za njen utjecaj na društveni, ekonomski i politički život obrađuju u jako maloj mjeri te ova tema uopće nije percipirana kao bitna za napredak države.

Tema korupcije nije zastupljena ni kroz neformalno obrazovanje iako se pojedine nevladine i međunarodne organizacije u BiH, u svom radu,bave borbom protiv korupcije. Sadržaj koji nedostaje, a koji bi mogao pomoći mladima je edukacija i informiranje o pojavnim oblicima korupcije i načinima borbe protiv korupcije. Rad i aktivnosti nevladinih imeđunarodnih organizacija su, prije svega, usmjereni na drugačije načine djelovanja, koji ne uključuju direktan rad s mladima ili održavanje radionica na kojima bi srednjoškolce, studente, članove nevladinih organizacija upoznali sa korupcijom kao štetnom društvenom pojavom koja razorno utječe na sve oblasti života.

U cilju da unese promjene i ponudi nove edukativno-informativne sadržaje mladima Institut je u protekle dvije godine radio na inicijativi Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo. U više od 15 uspješno realiziranih događaja i aktivnosti učestvovalo je preko 300 mladih koji su učili o borbi protiv korupcije. Interaktivni sadržaji za mlade poput kviza o korupciji i priča za igrokaze, te abecedi korupcije poslužili su kao edukativni sadržaji pomoću kojih su mladi učili i razvijali svoja znanja o temi korupcije.

Prostor za napredak u BiH u polju borbe protiv korupcije treba biti povezivanje različitih aktera i njihovo zajedničko djelovanje. Omladinski sektor bi mogao biti jedan od lidera u zastupanju ove teme u javnosti i generalno u svakodnevnom radu s mladima. Ukoliko već kroz formalno obrazovanje ne postoji mogućnost da se mladima ponude novi sadržaji, omladinske organizacije kroz prilagodbu teme za mlade i kreiranje različitih sadržaja mogu biti inicijatori promjena koje će se eventualno predložiti institucijama vlasti s ciljem da se ostvare pozitivni rezultati i napredak. Edukacija mladih mora biti polazna osnova za sve daljnje aktivnosti i ciljeve. Uz pravilnu edukaciju o temi, prikazivanje primjera pojavnih oblika korupcije, predstavljanje posljedica korupcije kroz jasne primjere iz svakodnevnog života, diskusijom sa tijelima i institucijama koje su zadužene za borbu protiv korupcije možemo težiti okretanju fokusa prema adekvatnom rješavanju problema i u javnom i privatnom sektoru kao i civilnom društvu.


Efikasne primjere i način za djelovanje možemo potražiti u nekim državama Europske unije koje su izgradnjom zdravog i funkcionalnog obrazovnog sistema kao i pomoću pravilnog rada sa mladima uspjele poboljšati sve politike i programe, te korupciju unutar države i društva smanjiti na nivo na kojem ona neće ugrožavati rad institucija i odnose u društvu. Crveni alarmi za BiH su već odavno upaljeni, a zanemarivanje trenutnog stanja može dovesti do nesagledivih posljedica. Između ostalog, ogroman broj mladih je već napustio BiH pa upravo taj podatak pokazuje koliko je bitno i hitno djelovati što prije, potpunom reorganizacijom sistema i djelotvornijom borbom protiv korupcije kako institucija vlasti tako i građana.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *