In memoriam: Sanjin Gijo

in memoriam

Sanjin Gijo, jedan od suosnivača Instituta za razvoj mladih KULT, preminuo je 17. maja 2021. godine u Sarajevu.

Sanjin je bio prepoznat aktivist u borbi za ljudska prava. Tokom studija bio je jedan od najistaknutijih zagovarača prava studenata u okviru Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta u Sarajevu, da bi, zajedno s ostalim suosnivačima Instituta, 2002. g. bio začetnikom tadašnjeg Udruženja KULT. Sanjin je bio jedan od prvih saradnika u Institutu, a naročito se istaknuo tokom obnove razrušenog objekta Obrazovno-razonodnog centra za mlade SPAJALICA. Svoje aktivističko iskustvo i znanje stečeno u nevladinom sektoru kasnije je primjenjivao na drugim poslovima koje je obavljao u radu s djecom i mladima. Javnost ga je zapamtila i po organiziraju protestnog skupa „Kolektivno trovanje“ zbog zagađenja zraka u Sarajevu, kao i pokretanju peticije „Prvo dužnici, pa onda platiše!“.

Sanjin je bio izuzetno nadarena ličnost, koja se po mnogo čemu isticala u društvu. Volio je psihologiju i filozofiju, imao je dara za muziku, pisanje i crtanje, ali i humor. Bio je vedra i kreativna duša, a nadasve dobar prijatelj.

Sanjina ćemo vječno pamtiti i po tome što je dizajnirao logotip Instituta koji se svakodnevno koristi nekoliko stotina puta.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search