Prezentacija rezultata Istraživanja o otvorenosti budžeta BiH u 2019. godini

IMG 20200709 112007

U četvrtak, 9. 7.2020. godine, održana je  prezentacija rezultata Istraživanja o otvorenosti budžeta (Open Budget Survey - OBS) u BiH za 2019. godinu. Istraživanje u BiH sprovodi Fondacija „Centar za zastupanje građanskih interesa“ (Fondacija CPI). Rezultat BiH za transparentnost budžeta u 2019. godini iznosi 33 poena (od 100), što je blizu rezultata koji je BiH ostvarila u Istraživanju o otvorenosti budžeta za 2017.

Istraživanje o otvorenosti budžeta (Open Budget urvey – OBS) je jedino svjetsko nezavisno, komparativno, na činjenicama utemeljeno ispitivanje koje koristi međunarodno priznate kriterije da ocijeni javnu dostupnost budžetskih informacija, formalne prilike za učešće javnosti u državnom budžetskom procesu, te ulogu koju u budžetskom procesu imaju institucije koje pružaju formalni nadzor, poput zakonodavnih tijela i vrhovnih tijela za reviziju.

Ovaj sedmi ciklus OBS-a obuhvata 117 zemalja uključujući i BiH, a predstavljeni rezultati Istraživanja pokazali su sljedeće:

  • Rezultat BiH za transparentnost budžeta u 2019. godini iznosi 33 poena (od 100), što je blizu rezultata koji je BiH ostvarila u Istraživanju o otvorenosti budžeta za 2017.
  • Kada je u pitanju učešće javnosti u budžetiranju, rezultat BiH je 7 poena (od 100)
  • Istraživanje o otvorenosti budžeta ispituje ulogu koju zakonodavna tijela i vrhovne revizorske institucije imaju u budžetskom procesu, i u kojoj mjeri su u stanju ostvariti efikasan nadzor nad budžetom. Parlamentarna skupština BiH i Ured za reviziju institucija u Bosni i Hercegovini, zajedno pružaju ograničen nadzor tokom budžetskog procesa sa zbirnim rezultatom za nadzor od 52 poena (od ukupno 100).

Pored rezultata Istraživanja, predstavljene su i preporuke kako bi se poboljšala budžetska transparentnost, ojačalo učešće javnosti u budžetskom procesu i poboljšao nadzor nad budžetom.

Istraživanje pomaže lokalnim civilnim društvima da procijene i sa svojim vladama razmotre korištenje javnih sredstava i načine izvještavanja. Prvo ovakvo istraživanje, koje se provodi svake dvije godine, na globalnom nivou provedeno je 2006., a u BiH se provodi od 2008.

Prezentaciji je prisustvovala predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT zajedno sa predstavnicima drugih organizacija iz različitih sektora.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search