Civilni dijalog je posebno važan i mladima

Predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT je sudjelovala u panel diskusiji „Civilni dijalog u regiji i BiH -  trendovi i praksa“  u organizaciji EU Info centra. Panel diskusija je imala za cilj približiti predstavnicima organizacija civilnog društva predstaviti nove informacije o politika Europske unije i predstaviti primjere koji se odnose na civilni dijalog u državama Zapadnog Balkana.

Prema zadnjem izvještaju Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine aktivni dijalog unutar civilnog društva predstavlja jedan od značajnih izazova za BiH u procesu EU integracija i njenom predpristuonom statusu.

eu info centar

Na panel diskusiju uvodne prezentacije dali su Dragan Golubović, ekspert za civilni dijalog, govoreći o primjerima i praksama zemalja u regiji, gdin. Džemal Hodžić, Delegacija EU u BiH,  koji je predstavio programe EU usmjerene na jačanje civilnog dijaloga i konsultacija između institucija i civilnog društva.

Osvrt na aktivnosti za razvoj konsultacija sa organizacijama civilnog društva u BiH dao je Goran Kučera iz Ministarstva pravde BiH, te Midhat Džemić, DEI BiH, govoreći o programima IPA II i ulozi civilnog društva u planiranju programa.

Posebnu pažnju kroz panel diskusiju je uzela prezentacija novih alata za konsultacije civilnog društva i vlasti na državnom nivou koja je kroz program CBGI u pripremi.

Sudionici, pored Instituta, su bile pozvane organizacije civilnog društva iz različitih sektora od okoliša, preko mladih do pitanja manjina. Prilika je ovo bila da i oni razmjene svoja iskustva u području civilnog dijaloga.

Institut za razvoj mladih KULT se rado odaziva ovakvim događajima gdje može podijeliti i svoje dugogodišnje iskustvo uključivanja mladih u procese donošenja odluka i kreiranja prostora i posebnih alata namijenjenih mladima za dijalog sa vlastima na svim razinama vlasti. 

 eu info centar2
 
©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search