Evropska unija podržava pripremne aktivnosti za izradu okvirnih smjernica BiH za implementaciju vodećih načela UN-a u poslovanju i ljudskim pravima

IMG 5724Prošle sedmice u okviru projekta "Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH", finansiranom od strane Evropske unije, Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH organizirao je radni sastanak za izradu dokumenta „Okvirne smjernice BiH za implementaciju Vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda“. Ove smjernice pokazuju spremnost BiH da unaprijedi zaštitu ljudskih prava u poslovanju, a kroz sam dokument će pojačati zalaganje nadležnih institucija za poštivanje ljudskih prava u poslovanju.

Pomoćnica ministrice za oblast ljudskih prava ispred Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, gđa Saliha Đuderija, izjavila je da je ovo prvi dokument takve prirode u BiH i da je za BiH izuzetno bitno dodatno urediti područje poštivanja ljudskih prava, te istakla: “Ključni dio dokumenta predstavljaju same preporuke za poštivanje ljudskih prava, gdje će se isti naći u programu rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2021. godinu”.

Sastanak je bio prevashodno konsultativne prirode, a na njemu su još učešće uzeli i predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH, Udruženja poslodavaca Brčko distrikta i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, ispred kojeg je sastanku prisustvovala stručna saradnica u oblasti zaštite na radu i radnih odnosa u Sektoru za rad.

U daljem radu na finalizaciji dokumenta svoju spremnost za uključivanje u izradi smjernica iskazali su i predstavnici Saveza sindikata BiH i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Kako bi se osiguralo veće poštivanje ljudskih prava u privrednom sektoru, Institut za razvoj mladih KULT je, uz finansijsku podršku Evropske unije i u saradnji s Udruženjem poslodavaca FBiH, pokrenuo inicijativu za poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH.

Aktivnosti u okviru inicijative direktno podržavaju i promoviraju široj javnosti konkretne programe za korporativno volontiranje. Dajemo podršku preduzećima i organizacijama građanskog društva u zaštiti ljudskih prava te podržavati pristup prilagođen marginaliziranim grupama, kroz potpisivanje i usvajanje Povelje o poštivanju ljudskih prava u poslovanju.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search