5. 3. 2015. g. članovi/ice Radne grupe za izradu Strategije prema mladima FBiH bili su u studijskoj posjeti Republici Hrvatskoj. Studijsku posjetu organizirao je Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta.  Cilj studijske posjete bila je razmjena iskustava u donošenju i primjeni strategije prema mladima te saznanja o poteškoćama prilikom implementacije strategije. Tokom studijske posjete, članovi/ice Radne grupe sastali su se s predstavnicima/ama Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske kao i s predstavnicima/ama Mreže mladih Hrvatske.

Prvi sastanak održan je u Ministarstvu socijalne politike i mladih gdje su se članovi/ice Radne grupe sastali s pomoćnikom ministrice Hrvojem Sadarić, načelnicom Sektora za socijalnu politiku i politike za djecu, mlade i obitelj Dubravkom Marušić i voditeljicom Službe za  mlade Moranom Makovec. Predstavnici/e Ministarstva su upoznali članove/ice Radne grupe s procesima izrade tri Nacionalna programa djelovanja za mlade te ukazali na bitne razlike između procesa njihove izrade.

studijska posjeta 1

studijska posjeta 2

 • Prilikom izrade prvog strateškog dokumenta za mlade za period od 2003 – 2008 formirana je radna grupa od 25 članova/ica koju su činili naučnici/e, predstavnici/e tijela državne uprave kao i  6 predstavnika/ca omladinskih udruženja. Pokrenuta je kampanja pod nazivom Uključi se kao i brojni info punktovi koji su imali za cilj informiranje mladih, ali su također bili odličan mehanizam koji je omogućavao dobivanje povratne informacije o potrebama mladih. U prvom Nacionalnom programu djelovanja za mlade nije bila predviđena evaluacija, što su u kasnijoj praksi izmijenili, kako bi bio jasan učinak ovako značajnog dokumenta.
 • U toku izrade drugog Nacionalnog programa djelovanja za mlade za period 2009 – 2013  Odlukom Vlade RH osnovan je Savjet za mlade kao međuresorno savjetodavno tijelo Vlade sa zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika za mlade. U ovom tijelu sudjeluju predstavnici/e ministarstava i omladinskih udruženja.
 • U procesu izrade trećeg Nacionalnog programa za mlade za period 2014 – 2017 na inicijativu naučnika/ca prvi put je vršeno istraživanje o potrebama, problemima i potencijalima mladih na uzorku od 2000 ispitanika/ca. Također, održano je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na način da su online konsultacije bile otvorene 30 dana te su svi zainteresirani mogli dostaviti svoje primjedbe i prijedloge. Za program djelovanja svake godine piše se provedbeni program u okviru svake institucije. Uvedena je obaveza izrade vanjske evaluacije. Evaluacija se vrši neposredno pred kraj razdoblja strategije, kako bi se u zadnjim mjesecima još uvijek mogle izvršiti određene korekcije. Predstavnici/e ministarstva smatraju da je proces izrade trećeg Nacionalnog programa za mlade omogućio najviši stepen sudjelovanja mladih u njenoj izradi.

Tokom sastanka u Ministarstvu, članovi/ice Radne grupe iz FBiH predstavili su aktivnosti koje su do sada izvršene, a naročito je istaknut značaj analize problema i potreba mladih koja je bila polazni korak za izradu Strategije prema mladima FBiH. Osim toga predstavljen je i Zakon o mladima FBiH i pozitivne promjene koje je ovaj Zakon donio. Naročito je naglašen značaj općinskih nivoa vlasti koje imaju mnoge obaveze u pogledu implementacije Zakona.

Drugi sastanak održan je u prostorijama nevladine organizacije Zelena akcija s predstavnicima/ama Mreže mladih Hrvatske. Mreža mladih Hrvatske je savez 69 nevladinih organizacija mladih i za mlade koji u Republici Hrvatskoj djeluje kao krovna organizacija mladih. Predsjednik upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske Marko Boko i voditeljica programa politike za mlade Petra Pekica razgovarali su s članovima/icama Radne grupe o prednostima i manama Nacrta zakona o mladima RH te su istakli da smatraju da nevladin sektor u Republici Hrvatskoj još uvijek nije spreman za donošenje takvog zakona. Također, predstavnici/e Mreže su istakli svoj značaj u procesu izrade nacionalnih programa za mlade.

studijska posjeta 3

Članovi/ice Radne grupe za izradu Strategije prema mladima FBiH su tokom studijske posjete imali priliku da čuju mnoge primjere dobre prakse koje mogu koristiti u svom daljnjem radu. Trenutno predstavnici/e rade na izradi strateških ciljeva i rezultata koje žele postići u okviru svojih institucija u narednom periodu, što će činiti tekst buduće Strategije prema mladima. Podsjećamo, Institut za razvoj mladih KULT rješenjem Vlade FBiH zadužen je za konsultativno - tehničku pomoć u procesu izrade Strategije.

U srijedu 11.2.2015.g. u prostorijama Instituta za razvoj mladih KULT održan je drugi sastanak Radne grupe za izradu radnog teksta strategije prema mladima. Organizatori sastanka su bili Federalno ministarstvo kulture i sporta kao koordinator procesa izrade strategije i Institut kao stručno-konsultativna podrška Vladi FBiH u ovom procesu.

Na sastanku su članovi/ce Radne grupe upoznati sa statistikama iz oblasti politike prema mladima u svijetu i Europi. Na sastanku, koji je predstavljao metodološku obuku razgovaralo se i o zakonskom osnovu za donošenje strategije prema mladima u FBiH, o procesu izrade dokumenta, metodologiji, te najčešćim greškama u razlikovanju strategije i politike.

Polazna osnova za rad na izradi strategije je bila analiza problema i potreba mladih u FBiH koja je prezentirana u dokumentu Na putu ka politici prema mladima, koju su izradili Federalno ministarstvo kulture i sporta i Institut. Utvrđeno je da se proces izrade dokumenta sastoji od detaljne analize problema, njegovih uzroka i posljedica, definiranja strateških ciljeva, željenih rezultata i okvirnih mjera, od objedinjavanja strateških ciljeva po oblastima, određivanja nacrta nadležnih institucija te pisanja nacrta dokumenta. Dogovoreni su radni zadaci i vremenski okvir za njihovo održavanje.

strategija 11-02 2 strategija 11-02 1

Članovi/ce su upoznati i sa narednim aktivnostima u procesu izrade dokumenta. Očekuje se da će naredni sastanak Radne grupe biti studijska posjeta Republici Hrvatskoj, tačnije Ministarstvu socijalne politike i mladih i Mreži mladih Hrvatske. Studijska posjeta je planirana u prvoj polovini trećeg mjeseca.

Dana 28. 1. 2015. pomoćnik Federalnog ministarstva kulture i sporta i koordinator procesa izrade prve federalne strategije prema mladima, gosp. Adis Salkić održao je prvi sastanak s članovima Radne grupe zadužene za izradu radnog teksta strategije. Prvi sastanak Radne grupe održan je u Sarajevu, u prostorijama zgrade Vlade FBiH s početkom u 12 sati.

Prvom sastanku radne grupe su prisustvovali:

 • Adis Salkić - pomoćnik ministra za mlade u Federalnom ministarstvu kulture i sporta,
 • Negra Selimbegović, Marta Flaschar, Senad Hašić - predstavnici/e Federalnog ministarstva kulture i sporta,
 • Mario Beus -predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
 • Edvin Granić - predstavnik Federalnog ministarstva finansija,
 • Tatjana Šaković - predstavnica Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova,
 • Adis Muhibić - predstavnik Federalne uprave policije,
 • Aldin Međedović - predstavnik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,
 • Zdravko Čerović - predstavnik Federalnog ministarstva razvoja preduzetništva i obrta,
 • Amila Gajević - predstavnica Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,
 • Mesud Isaković - predstavnik Federalnog ministarstva pravde,
 • Jasmina Avdić - predstavnica Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata,
 • Nikola Pušić - predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica,
 • Indira Čilić – Lončar - predstavnica Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
 • Inja Hadžialić - Bubalo - predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
 • Adnana Dizdarević – Maksumić - predstavnica Zavoda za javno zdravstvo FBiH,
 • Amel Lizde - Predstavnik Federalno zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje,
 • Omer Korjenić - predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 • Senka Imamović, Dijana Olovčić, Rejan Igor Roić - predstavnici/e Instituta za razvoj mladih KULT.

Na sastanku je pomoćnik Federalnog ministarstva kulture i sporta gosp. Adis Salkić upoznao članove/ice s njihovim radnim zadacima i metodologijom rada prilikom izrade strategije te je dogovoreno da će članovi Radne grupe, nakon rada u institucijama koje predstavljaju, prve nacrte s utvrđenim strateškim ciljevima, iz svojih oblasti rada, dostaviti Federalnom ministarstvu kulture i sporta najkasnije do 22. 2. 2015.g. Također, dogovoreno je da će sastanak s odabranim konsultantom koji će savjetovati i usmjeravati članove Radne grupe pri izradi startegije, biti održan u peridu  od 10. 2 - 12. 2. 2015. g.

Predstavnik Instituta za razvoj mladih KULT Rejan Igor Roić upoznao je članove/ice Radne grupe sa sadržajem Analize stanja i potreba mladih u FBiH koja je izrađena u saradnji Instituta i FMKS kao i sa strateškim dokumentima politike prema mladima drugih europskih zemalja nakon čega su članovima/cama Radne grupe dostavljeni ovi radni materijali. Osim toga članovi/ce su upoznati i s procesom osnivanja federalnog vijeća mladih, kao krovnog udruženja mladih u FBiH, i Savjeta za mlade FBiH kojeg će činiti predstavnici/e ministarstava i federalnog vijeća mladih.

Prema usvojenom rješenju Vlade FBiH o imenovanju Radne grupe, partner Federalnog ministarstva kulture i sporta pri izradi prve strategije za mlade je Institut za razvoj mladih KULT koji je stručno-konsultativna podrška Ministarstvu pri izradi radnog teksta Strategije za mlade.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovina na svojoj 140. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu 20. oktobra o.g., prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta u vezi s formiranjem Radne grupe za izradu Strategije za mlade, a u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

Vlada je zadužila ministarstva i druge institucije Vlade da u okviru svojih nadležnosti, a u roku od sedam dana Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostave imena svojih predstavnika/ca u Radnu grupu za izradu Strategije za mlade FBiH. Nakon imenovanja predstavnika/ca Federalno ministarstvo kulture i sporta dužno je u roku od 15 dana dostaviti Vladi FBiH prijedlog odluke o formiranju ove radne grupe.*

Podsjećanja radi, Federalno ministarstvo kulture i sporta u saradnji s Institutom protekle je godine radilo na izradi Analize položaja mladih u FBiH, koja je dostupna na ovom linku. Inicijativa koju je FMKS uputilo na Vladu FBiH dijelom je aktivnosti koje se provode u okviru saradnje između FMKS i Instituta, a prema Sporazumu o saradnji koji je potpisan 16. 4. 2014. g. u prostorijama Ministarstva.

Zaključkom Vlade FBiH i formiranjem radne grupe ispunit će se još jedan značajan korak ka ispunjenju zakonskih odredaba o mladima. Formiranjem radne grupe Ministarstvo i Institut bi nastavit će s realizacijom planiranih aktivnosti, a u prvom redu s obukom za predstavnike/ce radne grupe.

 

*Dio službene informacije preuzet je sa linka: http://www.fbihvlada.gov.ba/hrvatski/sjednica.php?sjed_id=417&col=sjed_saopcenje

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 20.11.2014.g. na 140. sjednici prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta u vezi s formiranjem Radne grupe za izradu Strategije za mlade, u skladu sa Zakonom o mladima FBiH. Vlada FBiH je zadužila ministarstva i državne institucije da dostave imena predstavnika za radnu grupu koja će raditi na izradi Strategije za mlade.

Na osnovu ove odluke Vlada FBiH je na 147. sjednici održanoj 8.1.2015.g.  donijela rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu radnog teksta Strategije za mlade FBiH.

Članovi radne grupe za izradu radnog teksta Strategije za mlade FBiH su :

Adis Salkić - pomoćnik ministra za mlade u Federalnom ministarstvu kulture i sporta, Negra Selimbegović - predstavnica Federalnog ministarstva kulture i sporta, Mario Beus -predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Edvin Granić - predstavnik Federalnog ministarstva finansija, Tatjana Šaković - predstavnica Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Adis Muhibić - predstavnik Federalne uprave policije, Aldin Međedović - predstavnik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Elma Sokić Begović - predstavnica Federalnog ministarstva zdravstva, Zdravko Čerović - predstavnik Federalnog ministarstva razvoja preduzetništva i obrta, Amila Gajević - predstavnica Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Mesud Isaković - predstavnik Federalnog ministarstva pravde, Jasmina Avdić - predstavnica Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata, Nikola Pušić - predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Indira Čilić – Lončar - predstavnica Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Inja Hadžialić - Bubalo - predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Adnana Dizdarević – Maksumić - predstavnica Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Amel Lizde - Predstavnik Federalno zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Dijana Kihli - predstavnica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Viktorija Bešević - Ćomić - predstavnica Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Radna grupa dužna je Vladi FBiH dostaviti radni tekst Strategije za mlade FBiH do 30.4.2015.g.

Prema usvojenom rješenju Vlade FBiH o imenovanju Radne grupe, partner Federalnog ministarstva kulture i sporta pri izradi prve strategije za mlade je Institut za razvoj mladih KULT koji je stručno-konsultativna podrška Ministarstvu pri izradi radnog teksta Strategije za mlade.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search